ZLOMKY NÁS NEZLOMÍ :-)

ZLOMKY NÁS NEZLOMÍ :-)

Mohli jsme pracovat ve dvojici, ve skupině, samostatně. Úkolem bylo vyřešit v daném časovém limitu alespoň 5 úloh z 8 stanovišť. Po vypršení časového limitu jsme všichni společně svá řešení zkontrolovali, prezentovali možné způsoby řešení.Všichni jsme pracovali aktivně, s plným nasazením,  snažili jsme se dodržovat pravidla, která jsme si pro tuto aktivitu stanovili: 1. Svým chováním neruš ostatní., 2.Přemýšlej, čti pozorně zadání.