Týmová práce, peer learning

Týmová práce, peer learning

Týmová práce – respekt, důvěra, podpora. Spoluzodpovědnost každého člena za výsledek týmové práce. Peer learning – nejefektivnější způsob učení se je vysvětlovat látku někomu dalšímu. Naše oblíbená aktivita Barevný bufet, tentokrát na téma Měřítko plánu a mapy.

Každý tým má svou barvu a v „bufetu“ si vybere úlohu, kterou společně v týmu vyřeší, vysvětlí si vzájemně její řešení. Týmy jsou vytvořeny losováním. Jeden člen týmu je zpravodajem úlohy a musí její řešení obhájit u učitele, který mu může klást i další otázky související s úlohou. Pokud zpravodaj řešení úlohy zdárně obhájí, vybírá v „bufetu“ další úlohu. Je-li jeho zdůvodnění řešení nedostačující, může se jít poradit se svým týmem. Každý člen týmu je během aktivity alespoň jednou zpravodajem. Hodnotí se proces, ne produkt nebo rychlost. Hodnotí se tedy splnění kritérií dobré práce – dodržení pravidel aktivity, ohleduplné chování, každý pracuje, jak nejlépe dokáže. Jsou pouze dva stupně hodnocení: splněno (jednička) / nesplněno(nic).

Na závěr jsme použili rychlou zpětnou vazbu Jedno slovo/věta, kde jsme poukázali na to, jak se nám v týmu pracovalo, co se osvědčilo, co příště zlepšit a jak.