Třída 9B

ÚKOLY V DOBĚ, KDY SE NESMÍ DO ŠKOLY

Týden 15. – 19. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu LINEÁRNÍ FUNKCE.
Zaměříme se na graf funkce. Budeme zkoumat, jak souvisí průběh funkce s koeficienty v předpisu funkce.
Podpůrné materiály pro vaše samostudium najdete v předminulém týdnu.
Dále se v rámci samostudia podíváte na téma PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ.

Lekce 15.6. LINEÁRNÍ FUNKCE

Lekce 15.6. LINEÁRNÍ FUNKCE

Lekce 15.6. LINEÁRNÍ FUNKCE

KROK 1: PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ – nastudujte si z videa.

KROK 2: VĚTY O PODOBNOSTI TROJÚHELNÍKŮ – nastudujte si z videa.

KROK 3: URČOVÁNÍ PODOBNÝCH TROJÚHELNÍKŮ: CVIČENÍ (věta uu) – ověřte si, jak jste téma pochopili.

KROK 4: URČOVÁNÍ PODOBNÝCH TROJÚHELNÍKŮ– nastudujte si z videa.

KROK 5: URČOVÁNÍ PODOBNÝCH TROJÚHELNÍKŮ (věta sss): CViČENÍ– ověřte si, jak jste téma pochopili.

A to je pro tento týden vše.

Týden 8. – 12. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu LINEÁRNÍ FUNKCE, které jsme otevřeli v minulém týdnu.
Zaměříme se na graf funkce. Budeme zkoumat, jak souvisí průběh funkce s koeficienty v předpisu funkce.
Podpůrné materiály pro vaše samostudium najdete v minulém týdnu.

Milí deváťáci, blíží se závěr tohoto trochu zvláštního pololetí. Součástí závěrečného hodnocení je také vaše SEBEHODNOCENÍ Ve emailech rodičů a na Diskordu máte formulář, který prosím vyplňte, jak nejsvědomitěji dokážete. Je to vaše sebehodnocení, tak si na něm dejte záležet. Vyplněný formulář zašlete na můj email inge.cechova@zskrestova.cz nejpozději 12.6.

Lekce 11.6. LINEÁRNÍ FUNKCE

Lekce 11.6. LINEÁRNÍ FUNKCE

Lekce 11.6. LINEÁRNÍ FUNKCE (přiřaďte ke grafům odpovídající předpis funkce)

A to je pro tento týden vše.

Týden 1. – 5. června

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Pondělí a středa od 11:00 do 11:30
Čtvrtek od 14:00 do 14:30 individuální konzultace po předchozím objednání

V tomto týdnu podrobněji prozkoumáme jeden z typů funkce LINEÁRNÍ FUNKCI.
Zavedeme si předpis lineární funkce, zaměříme se na rozeznání koeficientů, sestrojíme grafy lineárních funkcí a budeme zkoumat, jak souvisí průběh funkce s koeficienty v předpisu funkce.

A to je pro tento týden vše.

Týden 25. – 29 . května

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Pondělí a středa od 11:00 do 11:30
Čtvrtek od 14:00 do 14:30

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu FUNKCE.
V aplikačních úlohách budeme používat zavedenou terminologii této oblasti matematiky (definiční obor, obor hodnot, funkční hodnota, …). Budeme pracovat s funkcemi zadanými tabulkou, grafem.

Zároveň budeme pokračovat v řešení úloh z testů CERMAT.

Doporučuji videa s řešenými úlohami z testů CERMAT .

Pokud si s pracovním listem nevíš rady, podívej se na video Vertical Line Test v minulém týdnu.

FUNKCE Lekce 25.5.

FUNKCE Lekce 25.5.

FUNKCE Lekce 25.5.

FUNKCE – ROSTOUCÍ, KLESAJÍCÍ, KONSTANTNÍ Lekce 27.5.

FUNKCE – ROSTOUCÍ, KLESAJÍCÍ, KONSTANTNÍ – ÚLOHA Lekce 27.5.

ÚLOHA CERMAT Lekce 27.5.

ÚLOHA CERMAT Lekce 28.5.

ÚLOHA CERMAT Lekce 28.5.

ÚLOHA CERMAT Lekce 28.5.

A to je pro tento týden vše.

Týden 18. – 22 . května

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Pondělí a středa od 10:45 do 11:15
Čtvrtek od 14:00 do 14:30

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu FUNKCE.
V aplikačních úlohách budeme používat zavedenou terminologii této oblasti matematiky. Naučíme se poznat, co je a co není funkce, a to v grafu, tabulce, množinovém přiřazení.

Zároveň budeme pokračovat v řešení úloh z testů CERMAT.

Ti z vás, kteří nemáte možnost být na online výuce a věnujete se matematice formou samostudia, najdete v pondělí v emailech vašich rodičů, případně ve vašich emailech, pracovní listy, které vypracujete a zašlete na můj email nejpozději 2. 6. 2020. Poté vám vaše práce opravím, okomentuji a zašlu zpět. Je důležité mít zpětnou vazbu, jak se vám ve vašem samostudiu daří.

Podívejte se video a pak v následujících úlohách rozhodněte, který graf je grafem funkce

CO JE A CO NENÍ FUNKCE lekce 20.5.

CO JE A CO NENÍ FUNKCE lekce 20.5.

CO JE A CO NENÍ FUNKCE lekce 20.5.

CERMAT lekce 20.5.

CERMAT lekce 21.5.

CERMAT lekce 21.5.

CERMAT lekce 21.5.

A to je pro tento týden vše.

Týden 11. – 15 . května

V tomto týdnu začneme důležité téma FUNKCE.
Už v minulých ročnících a také v tomto školním roce jsme položili základy tohoto tématu (výraz, hodnota výrazu, proměnná, pravoúhlá soustava souřadnic, matematický jazyk, zápis reálné situace matematickým jazykem, rovnice, funkční stroj).
Nyní si zavedeme základní používanou terminologii, naučíme se poznat, co je a co není funkce, budeme sestrojovat grafy funkcí, vyhodnocovat průběh funkce a blíže se zaměříme na funkci lineární a kvadratickou.
S tématem FUNKCE se většina z vás bude potkávat celé 4 roky na střední škole. Je tedy dobré se tomuto tématu teď intenzivně a zodpovědně věnovat, ať máte na co navazovat na střední škole.

Zároveň budeme pokračovat v řešení úloh z testů CERMAT.

Pasáže se „sinus x“ si nevšímejte 😀

FUNKCE (zapište si do sešitu) lekce 18.5.

Co je a co není funkce (lekce 18.5.)

Rozhodněte, co je a co není funkce (lekce 18.5.)

CERMAT – úlohy z lekce 11.5.

CERMAT – úlohy z lekce 11.5.

CERMAT – úlohy z lekce 11.5.

CERMAT – úlohy z lekce 14.5.

CERMAT – úlohy z lekce 14.5.

CERMAT – úlohy z lekce 14.5.

CERMAT – úlohy z lekce 14.5.

Týden 4. – 7. května

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu KOULE, odvodíme vzorec pro povrch koule. V různých typech úloh pak budeme vzorce pro objem i povrch koule aplikovat.
Zároveň se budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.

Voňavý a šťavnatý důkaz

OBJEM KOULE (zapište si do sešitu)

Zkuste si své znalosti (VÁLEC, KUŽEL, KOULE) v KVÍZU.

ÚLOHY Z TESTŮ CERMAT (lekce 7.5.)

ÚLOHY Z TESTŮ CERMAT (lekce 7.5.)

ÚLOHY Z TESTŮ CERMAT (lekce 7.5.)

ÚLOHY Z TESTŮ CERMAT (lekce 7.5.)

Týden 27. – 30. dubna

V tomto týdnu se budeme věnovat tématu KOULE, odvodíme vzorce pro objem a povrch koule.
V různých typech úloh pak budeme vzorce aplikovat.
Zároveň se v učebně U Čechové v obýváku budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.

Připomínám, že 28. duben je termínem pro splnění POVINNÉHO výstupu tématu KUŽEL. Zadání práce máte v týdnu 14.-17. duben.
Konzultace k úlohám Vám poskytnu v U Čechové v obýváku nebo emailem.

Objem koule – důkaz „činem“

OBJEM KOULE (zapište si do sešitu)

Aplikační úloha

Materiál k přemýšlení (lekce 27.4)

Obecné studijní předpoklady (práce s textem, logické uvažování, čtení s porozuměním, …) – lekce 29.4.

Obecné studijní předpoklady (práce s textem, logické uvažování, čtení s porozuměním, …) – lekce 29.4.

Obecné studijní předpoklady (práce s textem, logické uvažování, čtení s porozuměním, …) – lekce 29.4.

CERMAT – prostorová početní geometrie (lekce 29.4.).

CERMAT – prostorová početní geometrie (lekce 29.4.).

Týden 20. – 24. dubna

V tomto týdnu dokončíme téma KUŽEL, ještě nám zbývá povrch kužele.
V různých typech úloh pak budeme vzorce aplikovat.
Zároveň se v učebně U Čechové v obýváku budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.
Vyzkoušíme interaktivní pracovní listy. Více informací k aplikaci wizer.me zjistíte v pondělní lekci U Čechové v obýváku.

Interaktivní pracovní list ZDE.
Aplikace wizer.me. Do aplikace se musíte registrovat. Více informací k aplikaci wizer.me zjistíte v pondělní lekci U Čechové v obýváku.

Připomínám, že do 20. dubna máte splnit POVINNÝ výstup z nabídky úloh k tématu JEHLAN. Zadání práce najdete v týdnu 6. – 8. duben.
28. duben je termínem pro splnění POVINNÉHO výstupu tématu KUŽEL. Zadání práce máte v týdnu 14.-17. duben.
Konzultace k úlohám Vám poskytnu v U Čechové v obýváku.

Povrch kužele (zapište si do sešitu)

Úloha – povrch kužele

Úloha z lekce 22.4.

Úloha z lekce 22.4.

Týden 14. – 17. dubna

V tomto týdnu otevřeme téma KUŽEL. Společně odvodíme vzorce pro výpočet povrchu a objemu kužele. V různých typech úloh pak budeme vzorce aplikovat.
Zároveň se v učebně U Čechové v obýváku budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.

Materiály k tématu KUŽEL budu postupně vkládat U Čechové v obýváku v předmětu Matematika 9 a také zde.

Připomínám, že do 20. dubna máte splnit POVINNÝ výstup z nabídky úloh k tématu JEHLAN. Zadání práce najdete v týdnu 6. – 8. duben.
Konzultace k úlohám Vám poskytnu v U Čechové v obýváku. Těm, kteří nemají technické vybavení, aby se do učebny přihlásili, mohu poskytnout konzultace emailem nebo telefonicky.

Co je co v kuželi.

Vztah mezi objemem kužele a objemem válce se stejnou výškou a stejným poloměrem podstavy.

Objem kužele (zapište si do sešitu)

Úloha – objem kužele

Týden 6. – 8. dubna

Pokračujeme v tématu JEHLAN. Společně odvodíme vzorce pro výpočet povrchu a objemu jehlanu, naučíme se zobrazit jehlan ve volném rovnoběžném promítání a sestrojit jeho síť. V různých typech úloh pak budeme vzorce aplikovat.
Zároveň se společně budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.

Vzorec pro POVRCH JEHLANU (zapište si do sešitu).

Co je co v jehlanu.

Téma JEHLAN splníte dvěma povinnými výstupy:

Zápis do sešitu. Zápis musí obsahovat náčrt nejlépe čtyřbokého jehlanu ve volném rovnoběžném promítání, vzorec pro objem jehlanu, vzorec pro povrch jehlanu. Budu kontrolovat po příchodu do školy.

Zpracování alespoň jedné úlohy z nabídky. Svou práci vyfotíte nebo naskenujete a předáte mi ji nejpozději 20.4. prostřednictvím osobní zprávy U Čechové v obýváku nebo emailem inge.cechova@zskrestova.cz.

Tento výstup není povinný pro všechny, kteří se do 8.4. zúčastnili alespoň 4 lekcí v učebně U Čechové v obýváku. Je na jejich rozhodnutí, zda úlohy zpracují nebo ne.

NABÍDKA ÚLOH
Můžete si vybrat základní úroveň nebo úroveň vyšší. Je na vás, jaké výzvy si chcete dát.

A) Konstrukce jehlanu ve volném rovnoběžném promítání

Základní úroveň: V sešitě sestrojte ve volném rovnoběžném promítání pravidelný čtyřboký jehlan o podstavné hraně 5,6 cm a výšce 6 cm.

Vyšší úroveň: V sešitě sestrojte ve volném rovnoběžném promítání pravidelný šestiboký jehlan o podstavné hraně 5 cm a výšce 7 cm.

Podklady a návody zde nebo zde.

B) Konstrukce sítě jehlanu

Základní úroveň: V sešitě narýsujte síť čtyřbokého jehlanu s podstavou ve tvaru obdélníka s rozměry 7 cm a 4 cm a s boční hranou 5 cm.

Vyšší level: Narýsujte síť šestibokého jehlanu s podstavou ve tvaru pravidelného šestiúhelníka s podstavnou hranou 4,2 cm a s boční hranou 5,7 cm.

Podklady a návody zde.

C) 3-D Model jehlanu

Základní úroveň: Origami čtyřboký jehlan. Video-návod zde.

Vyšší level: Origami trojboký jehlan. Video-návod zde.

Týden 30. března – 3. dubna

V tomto týdnu bude hlavním tématem JEHLAN. Společně odvodíme vzorce pro výpočet povrchu a objemu jehlanu, naučíme se zobrazit jehlan ve volném rovnoběžném promítání a sestrojit jeho síť. V různých typech úloh pak budeme vzorce aplikovat.
Zároveň se společně budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky a opakovat a rozšiřovat témata z dřívějších ročníků.

Milí deváťáci, těším se na Vás v učebně U Čechové v obýváku.
Rozvrh je vyvěšen. Lekce budou 30 minutové.
V pondělní lekci si nastavíme pravidla a sladíme svá očekávání.
Budeme se scházet v přednáškové místnosti Matematika 9.
Předpokládám, že všichni máte mikrofon. Pokud ne, budete tichými společníky 🙂

Pokud jste ještě v učebně nebyli, adresu a plánek cesty najdete zde.

Materiály k tématu JEHLAN budu postupně vkládat U Čechové v obýváku v předmětu Matematika 9 a také zde.

Podívejte se na videa Co je to jehlan, Co je to hranol, ať tato tělesa umíte rozlišit.

Co je to jehlan?
Co je to hranol?

„Důkaz“ vzorce pro OBJEM JEHLANU.

Vzorec pro OBJEM JEHLANU (zapište si do sešitu).

Úlohy, které jsme řešili U Čechové v obýváku dne 31.3.

Týden 23. – 27. března

Milí deváťáci, pokud máte potřebné technické vybavení (internet, počítač, tablet, mobil), přijměte pozvání do naší nové virtuální učebny U Čechové v obýváku. Adresu a plánek cesty najdete zde.

Týden 16. – 20. března

K opakování a procvičování matematiky doporučuji literaturu: [1] GRAJA, Tomáš, Kamil ŠRUBAŘ, Alena FRIDRICHOVÁ, et al. Přijímačky v pohodě: příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. 3. vydání. Praha: Taktik, 2019. ISBN 978-80-7563-216-6, [2] KUŘÍTKOVÁ, Hana. K přijímačkám s nadhledem: příprava na jednotné přijímací zkoušky : matematika, 9. ročník. Plzeň: Fraus, 2017. ISBN 978-80-7489-351-3.

Na webových stránkách  CERMAT najdete testová zadání k procvičování., informace o přijímacích zkouškách na SŠ.  Společnost SCIO nabízí na svých stránkách  přípravné kurzy, aktualizuje  informace o přijímacích zkouškách, uvádí nabídku přijímacích zkoušek nanečisto a také on-line test zdarma.  Na YouTube kanálu matematikaCZ je 64 videí se vzorovým řešením úloh z přijímacích zkoušek.


MĚSÍČNÍ PLÁN BŘEZEN

Výukové materiály

Čemu se budeme věnovat

Jehlan, kužel, koule
Objem, povrch. Síť jehlanu a kužele.

Slovní úlohy
Řešíme úsudkem, rovnicí, soustavou rovnic, trojčlenkou, Vennovými diagramy.

Matematické dovednosti 1-9
Úlohy z početní rovinné a prostorové geometrie, úlohy s procenty, práce s tabulkami a grafy, početní operace s racionálními čísly, početní operace s mocninami a odmocninami, konstrukční úlohy.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 7 (bude doplněno) 
Slovní úlohy
20 minut, povolené pomůcky: žádné

TEST 8 (bude doplněno) 
Matematické dovednosti 1-9
45 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 

Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA. Racionální čísla, procenta, poměr, aritmetický průměr. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

MĚSÍČNÍ PLÁN ÚNOR

Výukové materiály

Čemu se budeme věnovat

Funkce
Závislost, co je a co není funkce, zadání funkce předpisem (rovnicí), tabulkou, grafem.

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
Zobrazujeme body, přímky, úsečky.

Číselné obory, intervaly
Druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu.

Slovní úlohy
Řešíme úsudkem, rovnicí, soustavou rovnic, trojčlenkou, Vennovými diagramy.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 8 (bude doplněno) 
Funkce
15 minut, povolené pomůcky: pravítko

DOMÁCÍ PRÁCE 3 
zadáno 17.02., termín odevzdání 24.02.
Práce s daty
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 

Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA. Racionální čísla, procenta, poměr, aritmetický průměr.

MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení: čtvrtek 16. ledna 2020
Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

Čemu se budeme věnovat

Funkce
Závislost, co je a co není funkce, zadání funkce předpisem (rovnicí), tabulkou, grafem.

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
Zobrazujeme body, přímky, úsečky.

Číselné obory, intervaly
Druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu.

Slovní úlohy
Řešíme úsudkem, rovnicí, soustavou rovnic, trojčlenkou, Vennovými diagramy.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 8 (bude doplněno) 
Funkce
15 minut, povolené pomůcky: pravítko

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.

MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

Výukové materiály

Thaletova věta, Thaletova kružnice – konstrukce tečny ke kružnici,  soustavy rovnic – substituční metoda, soustavy rovnic – aditivní metoda

Čemu se budeme věnovat

Soustavy rovnic
Prostředí Váhy, metoda substituční, metoda aditivní.

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
Zobrazujeme body, přímky, úsečky.

Číselné obory, intervaly
Druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 6
termín 12.12.
Soustavy rovnic
20 minut, povolené pomůcky: žádné

DOMÁCÍ PRÁCE 2
zadáno 29.11., termín splnění 09.12.
Konstrukční úlohy
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY:

 Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.

MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

Výukové materiály

algebraické vzorce 1, algebraické vzorce 2, algebraické vzorce 3, Thaletova věta, Thaletova kružnice – konstrukce tečny ke kružnicirozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání, rozklad mnohočlenu na součin pomocí algebraických vzorců, soustavy rovnic – substituční metoda, soustavy rovnic – aditivní metoda

Čemu se budeme věnovat

Thaletova kružnice
Množina bodů dané vlastnosti, užití v konstrukčních úlohách – konstrukce tečny ke kružnici, konstrukce pravoúhlého trojúhelníku.

Rozklad mnohočlenu na součin
Rozklad vytýkáním (největší společný dělitel), algebraickými vzorci.

Soustavy rovnic
Prostředí Váhy, metoda substituční, metoda aditivní.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 4
termín 07.11.
Rozklad mnohočlenu na součin
gradované úlohy, 15 minut, povolené pomůcky: kartička s algebraickými vzorci

TEST 5
termín 27.11.
Rovnice se zlomkem
15 minut, povolené pomůcky: žádné

TEST 6 (bude doplněno) 
Soustavy rovnic
gradované úlohy, 20 minut, povolené pomůcky: žádné

DOMÁCÍ PRÁCE 2
zadáno 28.11., termín splnění 09.12.
Konstrukční úlohy
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA. Rovnice se zlomkem.

MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

Výukové materiály

slovní úlohy o společné práci 1, slovní úlohy o společné práci 2, algebraické vzorce 1, algebraické vzorce 2, algebraické vzorce 3, Thaletova kružnice

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 2
termín 16.10.
Algebraické vzorce
15 minut, povolené pomůcky: žádné.

TEST 3
termín 22.10.
Rovnice se zlomkem
gradované úlohy, 15 minut, povolené pomůcky: žádné.

DOMÁCÍ PRÁCE 1
zadáno 9.10., termín odevzdání 16.10.
Práce s daty
Od 10.10. do 15.10. můžeš své otázky k práci konzultovat se mnou.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.

MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

Výukové materiály

mnohočleny (odkazy 1, 2, 3, 4, 10, 11), rovnice (odkazy 4 – 12), slovní úlohy.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 1
termín 30.09.
Letem světem algebry 8. ročníku
úpravy mnohočlenů, hodnota výrazu, rovnice, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
gradované úlohy, 30 minut, povolené pomůcky: algebraické dlaždice. 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 Úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.

OBECNÉ INFORMACE

Týdenní časová dotace: 4 hodiny + 1 hodina Cvičení z matematiky

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních  listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.