Třída 9A

ŘÍJNOVÝ PLÁN

Nadále se budeme zlepšovat v oblastech jazyk písmen a rovnice (početní operace s jednočleny a mnohočleny, hodnota výrazu, matematizace jednoduchých reálných situací s využitím proměnných). Naučíme se řešit rovnice se zlomky. Odvodíme a budeme používat třetí ze sady algebraických vzorců – rozdíl druhých mocnin. Podstatnou část hodin budeme věnovat řešení slovních úloh pomocí rovnic (slovní úlohy o směsích, o společné práci,…). Připomeneme si pravoúhlou soustavu souřadnic a otevřeme téma Funkce.
Abychom si ověřili úroveň našich dovedností a znalostí, budeme psát dva testy: Test 01: Vše o algebraických výrazech, Test 02: Rovnice. Termín bude včas upřesněn. Příležitostí pro trénink plánování, rozvržení času a splnění zadaného úkolu v termínu, bude hodnocená Domácí práce 01: Tabulky a grafy.
V Cvičení z matematiky budeme průběžně procvičovat a rozšiřovat naše matematické dovednosti a znalosti z předcházejících ročníků. Dobře nám k tomu poslouží uvolněné úlohy z testů CERMAT.

Více edukačních materiálů najdete v naší Google učebně, kde je budu postupně doplňovat. Spousta materiálů je také níže v tomto vlákně, mnoha tématům jsme se věnovali během distanční výuky.

JAKÝ JE PLÁN NA ZÁŘÍ?

Znovu se vrátíme k jazyku písmen a rovnicím. Budeme sčítat, odčítat a násobit jednočleny a dvojčleny, řešit vícekrokové rovnice se závorkami, matematizovat jednoduché reálné situace s využitím proměnných, odvodíme a budeme používat algebraické vzorce druhá mocnina součtu/rozdílu.
V Cvičení z matematiky budeme průběžně procvičovat a rozšiřovat naše matematické dovednosti a znalosti z předcházejících ročníků. Dobře nám k tomu poslouží uvolněné úlohy z testů CERMAT.

Podívej se na video od 3. minuty.

Více edukačních materiálů najdete v naší Google učebně. Spousta materiálů je také níže v tomto vlákně, tématům jsme se věnovali během distanční výuky.

VÍTEJTE V DEVÍTCE

V matematice budete potřebovat libovolný sešit nebo kroužkový blok formátu A4 (je na vás, jestli s linkami, bez linek, se čtverečky, …) Psací a rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou, tužka, úhloměr), lepidlo, černý fix na bílé tabule, nůžky. Kalkulačku můžete používat na mobilu, i když lepší je klasická kalkulačka s jednoduchými funkcemi.

ÚKOLY V DOBĚ, KDY SE NESMÍ DO ŠKOLY

Buďte co nejvíce SAMOSTATNÍ a ZODPOVĚDNÍ, své rodiče zatěžujte co nejméně. Jste přece už osmáci!

ROZVRH ONLINE VÝUKY od 1.6. ZMĚNA

Pondělí od 9:30 do 10:00 U Čechové v obýváku.

Středa a čtvrtek od 9:30 do 10:00 na GOOGLE MEET. Pozvánku vám pošlu na váš školní email 10 minut před začátkem lekce.

Týden 15. – 19. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu JAZYK PÍSMEN: NÁSOBENÍ a lehce se vrátíme k ROVNICÍM.

Online výuka bude v pondělí na Diskordu U Čechové v obýváku a ve středu na Google Meet. Ve čtvrtek budete mít samostudium. Výukový materiál vložím nejpozději ve středu.

Lekce 15.6. Násobení mnohočlenů (nevíte-li, jak na to, podívejte se na video v minulém týdnu)

Lekce 15.6. Násobení mnohočlenů (nevíte-li, jak na to, podívejte se na video v minulém týdnu)

Čtvrteční samostudium. Vyzkoušejte si, jak jste zvládli Jazyk písmen – úpravy výrazů: násobení, sčítání a odčítání.

A to je pro tento týden všechno.

Týden 8. – 12. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu JAZYK PÍSMEN. Zaměříme se na mocniny a násobení jednočlenů a dvojčlenů.

Milí osmáci, blíží se závěr tohoto trochu zvláštního pololetí. Součástí závěrečného hodnocení je také vaše SEBEHODNOCENÍ Ve svých emailech máte formulář, který prosím vyplňte, jak nejsvědomitěji dokážete. Je to vaše sebehodnocení, tak si na něm dejte záležet. Vyplněný formulář zašlete na můj email inge.cechova@zskrestova.cz nejpozději 12.6.

Ve STŘEDU jsem na školení, takže máte matematické volno 😀. Online výuka bude tedy v pondělí na Diskordu U Čechové v obýváku a ve čtvrtek na Google Meet.

Lekce 8.6. Mocniny

Lekce 8.6. Násobení jednočlenů

Lekce 8.6. Násobení dvojčlenu jednočlenem

Lekce 11.6. Násobení dvojčlenu dvojčlenem (metoda KAŽDÝ S KAŽDÝM)

Nauč se násobit mnohočleny podle videa (od 3. minuty). Zapiš si příklad do sešitu, video stopni, příklad vyřeš, zapni si video a porovnej s ním své řešení.

Podívej se na video od 3. minuty.

Zkus vyřešit několik úloh z letošních přijímaček pro deváťáky.

A to je pro tento týden všechno.

Týden 1. – 5. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématech JAZYK PÍSMEN a ROVNICE. Podíváme se na násobení jednočlenů a dvojčlenů. Budeme řešit rovnice se závorkami i bez nich. Budeme rovnice sestavovat a řešit tak slovní úlohy.

Upozorňuji na ZMĚNU V ONLINE VÝUCE. Na GOOGLE MEET se budeme setkávat VE STŘEDU A VE ČTVRTEK, vždy od 9:30 do 10:00.

Lekce 1.6. ROVNICE A SLOVNÍ ÚLOHY

Lekce 3.6. ROVNICE A SLOVNÍ ÚLOHY

Lekce 3.6. ROVNICE A SLOVNÍ ÚLOHY

Lekce 4.6. Úloha z letošní státní maturity z matematiky

Lekce 4.6. JAZYK PÍSMEN – násobíme jednočleny

Lekce 4.6. JAZYK PÍSMEN – násobíme dvojčlen jednočlenem

A to je pro tento týden všechno.

Týden 25. – 29. května

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématech JAZYK PÍSMEN a ROVNICE. Otevřeme téma VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC V ROVINĚ. Podíváme se na násobení jednočlenů a dvojčlenů. Budeme řešit rovnice se závorkami i bez nich. Využijeme naše dovednosti z prostředí Váhy, Hadi a Myslím si číslo. Oprášíme téma MOCNINY.

Lekce 25.5.: Vyzkoušejte si své znalosti a dovednosti v kvízu otázky jsou pouze za 100, 200, 300 a 400 bodů.

Lekce 27.5.: Procvičte si HODNOTU VÝRAZU

Lekce 27.5.: Procvičte si CO VÍTE O KRUŽNICI A KRUHU

Lekce 28.5.

Lekce 28.5.

Lekce 28.5.

ROVNICE- interaktivní procvičování – různé úrovně obtížnosti

A to je pro tento týden všechno.

Týden 18. – 22. května

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématech JAZYK PÍSMEN a ROVNICE. Podíváme se na násobení jednočlenů a dvojčlenů. Budeme řešit rovnice se závorkami i bez nich. Využijeme naše dovednosti z prostředí Váhy, Hadi a Myslím si číslo. Oprášíme téma MOCNINY.

Ti z vás, kteří nemáte možnost být na online výuce a věnujete se matematice formou samostudia, najdete v úterý ve svých školních emailech pracovní listy, které vypracujete a zašlete na můj email nejpozději 3. 6. 2020. Poté vám vaše práce opravím, okomentuji a zašlu zpět. Je důležité mít zpětnou vazbu, jak se vám ve vašem samostudiu daří.

Něco na rozehřátí mozků (lekce 20.5.)

Jazyk písmen (lekce 20.5.)

Rovnice (lekce 20.5.)

ROVNICE- interaktivní procvičování – různé úrovně obtížnosti

Materiál z lekce 18.5.

ROVNICE v prostředí MYŠLENÉ ČÍSLO (zadáno k promyšlení dne 11.5., řešeno bude 18.5.)

NÁSOBÍME DVOJČLEN JEDNOČLENEM (zadáno na lekci 13.5., řešeno bude na lekci 18.5.)

A to je pro tento týden všechno.

Týden 11. – 15. května

V tomto týdnu budeme rozvíjet naše dovednosti v tématech JAZYK PÍSMEN a ROVNICE. Využijeme naše znalosti z tématu MOCNINY.

Lekci ve středu 13.5. budeme mít v Google Meet. Pozvánku (link) vám pošlu na váš školní email a vložím také do předmětu Matematika 8 U Čechové v obýváku. Kliknete na odkaz a připojíte se.
Porovnáme obě prostředí a uvidíme, ve kterém se většině z vás pracuje lépe.

Procvičte si HODNOTU VÝRAZU

PROCENTA – lekce 11.5.

ROVNICE v prostředí HADI – lekce 11.5.

OPAKUJEME MOCNINY (lekce 13.5.)

NÁSOBÍME JEDNOČLENY (lekce 13.5.)

A to je pro tento týden všechno.

Týden 4. – 7. května

V tomto týdnu se podíváme na JAZYK PÍSMEN a na ROVNICE.

HODNOTA VÝRAZU S VÍCE PROMĚNNÝMI (lekce 4.5.)

ROVNICE V PROSTŘEDÍ VÁHY (lekce 4.5.)

SČÍTÁNÍ VÝRAZŮ – podívejte se na video.
SČÍTÁNÍ VÝRAZŮ – podívejte se na video

ÚPRAVA VÝRAZŮ (lekce 4.5. a 6.5.)

ROZNÁSOBOVÁNÍ VÝRAZŮ – podívej se na video.

ÚPRAVA VÝRAZŮ (lekce 6.5.)

ROVNICE V PROSTŘEDÍ VÁHY (lekce 7.5.)

ŘEŠÍME ROVNICE
ŘEŠÍME ROVNICE

ROVNICE V PROSTŘEDÍ VÁHY (lekce 7.5.)

ROVNICE V PROSTŘEDÍ VÁHY (lekce 7.5.)

A to je pro tento týden všechno.

Týden 27. – 30. dubna

V tomto týdnu se podíváme na JAZYK PÍSMEN a na ROVNICE.

Materiál k přemýšlení (lekce 27.4.)

Vyčíslování výrazů se dvěma proměnnými.

Vyčíslování výrazů se dvěma proměnnými.

Vyzkoušejte si jednoduché JEDNOKROKOVÉ a DVOUKROKOVÉ ROVNICE

Upravujeme výrazy (lekce 29.4.)

Řešíme JEDNOKROKOVÉ ROVNICE (lekce 29.4.)

Obecné studijní předpoklady (práce s textem, logické uvažování, čtení s porozuměním, …) – lekce 29.4.

Obecné studijní předpoklady (práce s textem, logické uvažování, čtení s porozuměním, …) – lekce 29.4.

Úlohy, které jsme řešili 30.4.
ROVNICE v prostředí VÁHY.


Úlohy, které jsme řešili 30.4.
ŘEŠENÍ TŘÍKROKOVÉ ROVNICE s využitím prostředí Váhy.


VÝUKOVÉ VIDEO: řešení dvoukrokové rovnice.

Dne 30.4. jsme rozvíjeli naše logické myšlení a používání výstižných a přesných formulací pravidel v uzavřeném systému čísel.

Dne 30.4. jsme rozvíjeli naše logické myšlení a používání výstižných a přesných formulací pravidel v uzavřeném systému čísel.

A to je pro tento týden všechno.

Týden 20. – 24. dubna

V tomto týdnu se podíváme na VÁLEC, PROCENTA a JAZYK PÍSMEN.
Vyzkoušíme interaktivní pracovní listy. Více informací k aplikaci wizer.me zjistíte v pondělní lekci U Čechové v obýváku.

Interaktivní pracovní list ZDE.
Aplikace wizer.me. Do aplikace se musíte registrovat (zadáte svůj email a zvolíte unikátní silné heslo).
Více informací k aplikaci wizer.me zjistíte v pondělní lekci U Čechové v obýváku.

Připomínám, že do 20. dubna máte splnit POVINNÝ výstup z nabídky úloh k tématu KRUH. Zadání práce najdete v týdnu 6. – 8. duben.
Konzultace k úlohám Vám poskytnu v U Čechové v obýváku.
Těm, kteří nemají technické vybavení, aby se do učebny přihlásili, mohu poskytnout konzultace emailem nebo telefonicky.

Úlohy, které jsme řešili U Čechové v obýváku.

Úlohy, které jsme řešili U Čechové v obýváku.

Navazujeme na interaktivní pracovní list z aplikace wizer.me, kde jste měli výukové video a kvíz s tématem VYČÍSLOVÁNÍ VÝRAZŮ S JEDNOU PROMĚNNOU.

VYČÍSLOVÁNÍ VÝRAZŮ S JEDNOU PROMĚNNOU.

Video raději vkládám znovu.

KVÍZ najdete zde.

A to je pro tento týden všechno.

Týden 14. – 17. dubna

Hlavním tématem v tomto týdnu bude VÁLEC. Společně objevíme vzorec pro výpočet objemu a povrchu válce. V různých typech úloh pak budeme tyto vzorce aplikovat.

Materiály k tématu VÁLEC najdete U Čechové v obýváku v předmětu Matematika 8. Vkládám je i zde.

Připomínám, že do 20. dubna máte splnit POVINNÝ výstup z nabídky úloh k tématu KRUH. Zadání práce najdete v týdnu 6. – 8. duben.
Konzultace k úlohám Vám poskytnu v U Čechové v obýváku.
Těm, kteří nemají technické vybavení, aby se do učebny přihlásili, mohu poskytnout konzultace emailem nebo telefonicky.

Co je co ve válci

OBJEM VÁLCE (zapište si do sešitu)

Síť válce

POVRCH VÁLCE (zapište si do sešitu)

Povrch válce – odvození vzorce

Válec – úlohy

A to je pro tento týden všechno.

Týden 6. – 8. dubna

V tomto týdnu se budeme věnovat OBSAHU KRUHU. Společně objevíme vzorec pro výpočet obsahu kruhu. V různých typech úloh pak budeme tento vzorec aplikovat. Podíváme se také na JAZYK PÍSMEN.

Úlohy jsme řešili U Čechové v obýváku.

Úlohy jsme řešili U Čechové v obýváku.

Úlohy jsme řešili U Čechové v obýváku.

Úlohy jsme řešili U Čechové v obýváku.

Úlohy jsme řešili U Čechové v obýváku.

Téma KRUH splníte dvěma POVINNÝMI VÝSTUPY:

1. ZÁPIS DO SEŠITU. Zápis musí obsahovat odvození vzorce pro obsah kruhu a vzorec pro obsah kruhu. (viz materiály v minulém týdnu)

2. ZPRACOVÁNÍ ALESPOŇ JEDNÉ ÚLOHY Z NABÍDKY.
Svou práci vyfotíte nebo naskenujete a předáte mi ji nejpozději 20.4. prostřednictvím osobní zprávy U Čechové v obýváku nebo emailem inge.cechova@zskrestova.cz.

Tento výstup není povinný pro všechny, kteří se do 8.4. zúčastnili alespoň 4 lekcí v učebně U Čechové v obýváku. Je na jejich rozhodnutí, zda úlohy zpracují, nebo ne.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 20.4.

NABÍDKA ÚLOH:

A) VÝUKOVÝ PLAKÁT OBSAH KRUHU

Na formát A4 (může být i větší) vytvoř výukový plakát, ve kterém bude vysvětleno odvození obsahu kruhu.
Nezapomeň na důležitá kritéria kvalitního výukového plakátu:
• Názornost • Přehlednost • Základní informace • Přiměřená velikost • Barevnost • Jeden obrázek dokáže nahradit 1000 slov • Grafická jednoduchost • Zvýraznění klíčových pojmů • Zábavnost

B) LAPBOOK OBSAH KRUHU

Lapbook vytvoř z formátu A4 (může být i větší). Lapbook bude obsahovat: vzorec pro obsah kruhu, odvození obsahu kruhu, zadání 1 – 2 příkladů na obsah kruhu. Využij kapsičky, obálky, harmoniky a jiné prvky lapbooku.

C) PRACOVNÍ LIST OBSAH KRUHU

Vyřeš pracovní list. Pokud nemáš tiskárnu, řeš úlohy v sešitě.

A to je pro tento týden všechno.

Týden 30. března – 3. dubna

V tomto týdnu se budeme věnovat OBSAHU KRUHU. Společně objevíme vzorec pro výpočet obsahu kruhu. V různých typech úloh pak budeme tento vzorec aplikovat.

Materiály k tématu OBSAH KRUHU najdete U Čechové v obýváku v předmětu Matematika8. Vkládám je i zde.

Vzorec pro OBSAH KRUHU a jeho odvození. (Zapište si do sešitu , využijete materiál Obsah kruhu objevitelská výuka – ke stažení výše)

Odvození vzorce pro výpočet OBSAHU KRUHU. Ve videu je také ukázáno, jak se s větším počtem kruhových výsečí oblouky těchto výsečí přibližují rovné úsečce a plocha kruhu pak odpovídá téměř přesně ploše kosodélníku/obdélníku.

Pracovní list OBSAH KRUHU. Úlohy B1 – C4 jsme společně řešili U Čechové v obýváku dne 1.4.

Milí osmáci, těším se na Vás v učebně U Čechové v obýváku.
Rozvrh je vyvěšen. Lekce budou 30 minutové.
V pondělní lekci si nastavíme pravidla a sladíme svá očekávání.
Budeme se scházet v přednáškové místnosti Matematika 8.
Předpokládám, že všichni máte mikrofon. Pokud ne, budete tichými společníky 🙂

Pokud jste ještě v učebně nebyli, adresu a plánek cesty najdete zde.

TROCHU PŘEMÝŠLENÍ, TROCHU POČÍTÁNÍ A HODNĚ ZÁBAVY

Red Block Returns

Tangrams

Porovnávání zlomků

Vazba zlomek-desetinné číslo-procenta

Skrytá algebra

A to je pro tento týden všechno.

Týden 23. – 27. března

Milí osmáci, pokud máte potřebné technické vybavení (internet, počítač, tablet, mobil), přijměte pozvání do naší nové virtuální učebny U Čechové v obýváku. Adresu a plánek cesty najdete zde.

Týden 16. – 20. března

Moje milé matematické hvězdy, omlouvám se za zmatky s učebnicí. To je ta roztržitost matematiků 🙂 Zadání úloh jsem již upravila.

Číselné výrazy

Vypracujte následující pracovní list. Pokud nemáte tiskárnu, řešte úlohy v sešitě. Zadání do sešitu neopisujte, pište pouze postup řešení a výsledky.

Procenta

Vypracujte alespoň 6 úloh z následujícího pracovního listu. Pokud nemáte tiskárnu, řešte úlohy v sešitě. Zadání do sešitu neopisujte, pište pouze postup řešení a výsledky. Vyberte si úlohy podle obtížnosti, na kterou se cítíte.

Obvod kruhu

Zadání najdete v následujícím materiálu, řešte v sešitě. Zadání do sešitu neopisujte, pište pouze postup řešení a výsledky.

Trochu přemýšlení

1. www.matika.in/cs 8. ročník Záhadné sčítání

2. www.matika.in/cs 8. ročník Magický čtverec

3. www.matika.in/cs 8. ročník Záhadné rovnice

Trochu více přemýšlení: Matematický klokan

Zkuste si vyřešit pár úloh z dřívějších ročníků Matematického klokana zde.

Letošní ročník, který měl být 20. března je ZRUŠEN, uvažuje se o náhradním termínu 24. dubna.

Tak tedy doufejme…


Badatelsky orientované vyučování: obvod kruhu

Badatelská otázka, formulace hypotézy, plán postupu ověření, experimentování, měření, přehledný záznam výsledků měření do tabulky, týmová práce, sdílení výsledků měření, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů, prezentace před ostatními, diskuze.

Od objevení vztahu mezi průměrem a obvodem kruhu je jen krůček k formulaci vzorce pro obvod kruhu.

Desetinný rozvoj Ludolfova čísla se stal výzvou pro zkoušku naší krátkodobé paměti.

Škoda, že jsme neměli možnost 14. 3. oslavit společně 

MĚSÍČNÍ PLÁN BŘEZEN

Výukové materiály

procenta, Obrácená Pythagorova věta, vše o kruhu,

Čemu se budeme věnovat

Kruh: obvod a obsah
Objev Ludolfova čísla, odvození vzorců pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, aplikace v úlohách.

14.3. Den čísla PÍ – soutěž

Pythagorova věta
Obrácená Pythagorova věta.

Jazyk písmen
Matematizace jednoduchých reálných situací, písmeno jako obecné číslo, proměnná, neznámá, součtové trojúhelníky s proměnnou.
Jednočleny a mnohočleny, hodnota výrazu. Sčítání a odčítání jednočlenů a mnohočlenů.

Procenta
Aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 6 
termín 06.03.
Procenta
20 minut, povolené pomůcky: žádné

TEST 7 (bude doplněno)
Kruh: obvod a obsah
20 minut, povolené pomůcky: žádné

MĚSÍČNÍ PLÁN ÚNOR

Výukové materiály

procenta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, vše o kruhu

Čemu se budeme věnovat

Kruh: obvod a obsah
Objev Ludolfova čísla, odvození vzorců pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, aplikace v úlohách.

Pythagorova věta
Obrácená Pythagorova věta.

Jazyk písmen
Matematizace jednoduchých reálných situací, písmeno jako obecné číslo, proměnná, neznámá, součtové trojúhelníky s proměnnou

Procenta
Aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech.

Práce s daty
Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat, porovnávání souborů dat.
Domácí práce 2

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 6 (bude doplněno)
Procenta
20 minut, povolené pomůcky: žádné

DOMÁCÍ PRÁCE 2
zadáno 17.02., termín odevzdání 24.02.
Práce s daty: Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat, porovnávání souborů dat.
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

Pythagorean snail, prosinec 2019

Synergie matematiky a výtvarné výchovy. Pečlivost, rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky, kreativita, invence, … A díla dokazující krásu matematiky jsou na světě.

V hodinách jsme nahlédli také do zákulisí Pythagorovy spirály. Díky Pythagorově větě jsme vypočítali velikosti přepon jednotlivých pravoúhlých trojúhelníků. Při základním trojúhelníku s délkami odvěsen 1 jednotka dokážeme geometricky znázornit iracionální čísla: druhá odmocnina ze dvou, ze tří, z pěti, …

MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení
pátek 17. ledna 2020
Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

Výukové materiály

procenta, třetí odmocnina, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

Čemu se budeme věnovat

Pythagorova věta
Použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii, Pythagorejské trojúhelníky.

Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině
Tečna, sečna, vnější přímka, tětiva; konstrukce tečny z bodu na kružnici, nalezení středu kružnice pomocí os tětiv.

Třetí mocnina a odmocnina
Krychlová čísla, určení třetí mocniny a odmocniny,užití při výpočtech, hra Dojdi k nule.

Jazyk písmen
Matematizace jednoduchých reálných situací, písmeno jako obecné číslo, proměnná, neznámá, součtové trojúhelníky a magické čtverce s proměnnými.

Procenta
Aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 5
Pythagorova věta
20 minut, povolené pomůcky: kalkulačka

TEST 6 (bude doplněno)
Procenta
20 minut, povolené pomůcky: žádné

MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

Výukové materiály

procenta, Pythagorova spirála – druhá odmocnina grafickyPythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

Čemu se budeme věnovat

Pythagorova věta
Pravoúhlý trojúhelník, odvození Pythagorovy věty, použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii, Pythagorejské trojúhelníky.

Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině
Tečna, sečna, vnější přímka, tětiva.
Tvorba výukového plakátu, vzájemné hodnocení, týmová práce.

Třetí mocnina a odmocnina
Krychlová čísla, určení třetí mocniny a odmocniny,užití při výpočtech.

Procenta
Aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 5 (bude doplněno)
Pythagorova věta
20 minut, povolené pomůcky: kalkulačka

DOMÁCÍ PRÁCE 1
zadáno 29.11., termín splnění 09.12. 
Pythagorova spirála
Technická a umělecká část (soutěž). Splnění zadaných technických kritérií (termín, reflexe, přesnost rýsování, dodržení rýsovacího algoritmu, podkladový materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI.  
Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna.
Jak narýsovat Pythagorovu spirálu najdeš zde. Inspiraci můžeš čerpat zde a zde.

MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

Výukové materiály

procenta, Pythagorova spirála – druhá odmocnina graficky, druhá mocnina, druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

Čemu se budeme věnovat

Druhá mocnina a odmocnina
Čtvercová čísla, určení druhé mocniny a odmocniny, užití při výpočtech, provádění odhadu s danou přesností.

Pythagorova věta
Pravoúhlý trojúhelník, odvození Pythagorovy věty, použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii.

Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině
Tečna, sečna, vnější přímka, tětiva.

Množiny
Zápis výčtem prvků, podmnožina, množina prázdná, sjednocení, průnik, Vennovy diagramy.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 3
termín 08.11.
Lichoběžník
obvod, obsah, vlastnosti, konstrukce
20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka, tvé poznámky  v sešitě 

TEST 4
termín 27.11.
Druhá mocnina a odmocnina
15 minut, povolené pomůcky: karta s čtvercovými čísly 

DOMÁCÍ PRÁCE 1
zadáno 29.11., termín splnění 09.12. 
Pythagorova spirála
Technická a umělecká část (soutěž). Splnění zadaných technických kritérií (termín, reflexe, přesnost rýsování, dodržení rýsovacího algoritmu, podkladový materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI.  
Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna.
Jak narýsovat Pythagorovu spirálu najdeš zde. Inspiraci můžeš čerpat zde a zde.

Týmová práce, peer learning, říjen 2019

Týmová práce – respekt, důvěra, podpora. Spoluzodpovědnost každého člena za výsledek týmové práce. Peer learning – nejefektivnější způsob učení se je vysvětlovat látku někomu dalšímu. Naše oblíbená aktivita Barevný bufet, tentokrát na téma Měřítko plánu a mapy.

Každý tým má svou barvu a v „bufetu“ si vybere úlohu, kterou společně v týmu vyřeší, vysvětlí si vzájemně její řešení. Týmy byly vytvořeny losováním. Jeden člen týmu je zpravodajem úlohy a musí její řešení obhájit u učitele, který mu může klást i další otázky související s úlohou. Pokud zpravodaj řešení úlohy zdárně obhájí, vybírá v „bufetu“ další úlohu. Je-li jeho zdůvodnění řešení nedostačující, může se jít poradit se svým týmem. Každý člen týmu je během aktivity alespoň jednou zpravodajem. Hodnotí se proces, ne produkt nebo rychlost. Hodnotí se tedy splnění kritérií dobré práce – dodržení pravidel aktivity, ohleduplné chování, každý pracuje, jak nejlépe dokáže. Jsou pouze dva stupně hodnocení: splněno (jednička) / nesplněno(nic).

Na závěr jsme použili rychlou zpětnou vazbu Jedno slovo/věta, kde jsme poukázali na to, jak se nám v týmu pracovalo, co se osvědčilo, co příště zlepšit a jak.

MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

Výukové materiály

 procenta, měřítko, Pythagorova spirála – druhá odmocnina graficky, druhá mocnina, druhá mocnina a odmocnina,

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 2
termín 18.10.
Měřítko plánu a mapy
gradované úlohy, 20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka

TEST 3 (bude doplněno)
Lichoběžník
obvod, obsah, vlastnosti, konstrukce
20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka.

Množiny, září 2019

Týmová práce. Od zkušenosti k pojmu. Vennovy diagramy, množiny, prvek množiny, podmnožiny.

MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

Výukové materiály

 procentazlomky, poměr, dělitelnost I, dělitelnost II

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 1
termín 29.09.
Letem světem matematiky 5. – 7. ročníku
zlomky, procenta, dělitelnost, poměr, úměrnosti
gradované úlohy, 30 minut, povolené pomůcky: zlomková zeď, násobilková tabulka.


OBECNÉ INFORMACE

Týdenní časová dotace: 4 hodiny.

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.