Třída 7B

ŘÍJNOVÝ PLÁN

V říjnu se budeme věnovat zejména tématu Dělitelnost (prvočíslo, číslo složené, společný násobek, společný dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel dvou nebo tří přirozených čísel, kritéria dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50, 100,Vennovy diagramy, rozklad složeného čísla na součin prvočísel). Naučíme se sestrojit výšky a těžnice trojúhelníku, budeme zkoumat jejich vlastnosti. Dokončíme téma Desetinná čísla, ještě nám zbývá dělení desetinného čísla desetinným číslem. Pomocí číselné osy se naučíme porovnávat, sčítat a odčítat celá čísla. Budeme pracovat s absolutní hodnotou čísla. Otevřeme téma Čtyřúhelníky, budeme zkoumat jejich vlastnosti.
Úroveň zvládnutí tématu Desetinná čísla si ověříme v Testu 02: Vše o desetinných číslech (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Test 03: Dělitelnost ověří úroveň zvládnutí kritérií dělitelnosti, rozlišení prvočísla a čísla složeného, dovednosti rozložit složené číslo na součin prvočísel, dovednosti najít nevětšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou a více čísel. Obsahem Domácí práce 01 bude konstrukce těžnic a výšek trojúhelníku. Přesné termíny všech prací budou včas oznámeny.

Týden 28. září – 2. říjen

Hlavním tématem tohoto týdne je DĚLITELNOST. Naučíme se najít všechny dělitele zadaného čísla. Odhalíme kritéria dělitelnosti čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 100. Budeme pracovat s Vennovými diagramy. Poznáme prvočísla.

VŠE O ÚHLECH (měření, konstrukce, značení, třídění, úhly a hodiny) 2. 10. 2020

Vyzkoušejte si, jak jste pochopili znaky dělitelnosti

Co jsou dělitelé a násobky?

Vyzkoušejte si, jak jste pochopili dělitele a násobky

Vyzkoušejte si, jestli poznáte prvočísla

Vyzkoušejte si, jestli poznáte čísla složená

Opakování prvočísel a čísel složených

JAKÝ JE PLÁN NA ZÁŘÍ?

Září budeme věnovat zejména tématům, která jsme v minulém školním roce nestihli.

Násobení a dělení desetinných čísel. (nejvýše tři desetinná místa).
Úhly (měření, třídění, sčítání a odčítání, úhly a hodiny, úhlové stupně a minuty).
Trojúhelník (třídění trojúhelníků podle stran a podle úhlů, součet vnitřních úhlů, výšky a těžnice).
Dělitelnost (prvočíslo, číslo složené, společný násobek, společný dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel dvou nebo tří přirozených čísel, kritéria dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50, 100,Vennovy diagramy).

Týden 21. – 25. září

Hlavním tématem tohoto týdne je TROJÚHELNÍK. V badatelsky orientované hodině zformulujeme hypotézu, zvolíme metody zkoumání (důkazu) a zapíšeme si závěr našeho bádání. Zjistíme, jaký je součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Budeme trojúhelníky třídit podle stran a podle úhlů. Budeme zkoumat vlastnosti různých typů trojúhelníků. Stále se budeme vracet k desetinným číslům a zlomkům. Odvodíme si, jak dělit desetinné číslo číslem celým.

Vyzkoušejte si, co jste se naučili z videí.

Kurz NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Týden 14. – 18. září

Hlavním tématem tohoto týdne je ÚHEL. Zavedeme si základní terminologii (vrchol úhlu, ramena úhlu, úhel konvexní, úhel konkávní). Budeme používat matematický zápis úhlu a jeho velikosti, nahlédneme do řecké abecedy. Naučíme se úhly rýsovat a měřit úhloměrem, Poznáme, kdy je úhel ostrý, kdy tupý, jakou velikost má úhel přímý a plný. Budeme vyhodnocovat úhly na ciferníku.

KVÍZ: Třídíme úhly

Týden 7. – 11. září

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL Učili jsme se a procvičovali během distanční výuky.

Násobení desetinných čísel aneb, jak je to s desetinnými čárkami?

1) Procvič si NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL (pexeso)

2) Procvič si NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL (výběr odpovědi)

Násobilkové čtverce s desetinnými čísly.

VÍTEJTE V SEDMIČCE

V matematice budete potřebovat libovolný sešit nebo kroužkový blok formátu A4 (je na vás, jestli s linkami, bez linek, se čtverečky, …) Psací a rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou, tužka, úhloměr), lepidlo, černý fix na bílé tabule, nůžky. Kalkulačku můžete používat na mobilu, i když lepší je klasická kalkulačka s jednoduchými funkcemi.

ÚKOLY V DOBĚ, KDY SE NESMÍ DO ŠKOLY

Milí šesťáci, po dobu uzavření školy se věnujte následujícím úkolům, které Vám zde budu vždy v pondělí zadávat na daný týden.

Buďte co nejvíce SAMOSTATNÍ a ZODPOVĚDNÍ, své rodiče zatěžujte co nejméně. Jste přece už šesťáci!

Pokud budete mít dotazy, budete potřebovat něco vysvětlit, obraťte se na mě emailem nebo telefonem, který jsem Vám zaslala v emailu.
OD 7.4. BUDEME VÝSTUPY VAŠÍ PRÁCE SDÍLET PROSTŘEDNICTVÍM VIRTUÁLNÍ NÁSTĚNKY, JEJÍŽ ADRESU A NÁVOD K POUŽITÍ JSEM VÁM ZASLALA EMAILEM DNE 7.4.

inge.cechova@zskrestova.cz

Od 20.5. se budeme setkávat také na GOOGLE MEET, a to ve STŘEDU a ve ČTVRTEK, vždy od 8:45 do 9:15. V daný den vám pošlu na váš školní email nejpozději 10 minut před začátkem lekce pozvánku.
Tato online výuka není povinná. Respektuji, že ne všichni máte potřebné technické, prostorové a rodinné možnosti.

Zadávání úkolů na daný týden a vkládání podpůrných materiálů (výukových videí, odkazů na stránky k procvičování, …) bude i nadále pokračovat zde.

SPLNĚNÉ ÚKOLY VKLÁDEJTE NA NAŠI VIRTUÁLNÍ NÁSTĚNKU.

Týden 15. – 19. června

V tomto týdnu dokončíme KRYCHLI, její povrch a objem.

Online výuka bude pouze ve STŘEDU na GOOGLE MEET. Čtvrtek budete věnovat SAMOSTUDIU – Jak měříme objem, Měření objemu s krychlovými jednotkami, Cvičení na ověření pochopení tématu.

První krok: Podívejte se na video, jak měříme objem.

Druhý krok: Podívejte se na video, jak měříme objem pomocí jednotek krychlí.

Třetí krok: Vyzkoušejte si v CVIČENÍ, jak jste téma pochopili.

A to je pro tento týden vše.

Týden 8. – 12. června

V tomto týdnu se podíváme na KRYCHLI a na její povrch a objem.

Ve STŘEDU jsem na školení, takže máte matematické volno 😀. Online se setkáme ve čtvrtek na Google Meet. S těmi z vás, kteří jste se přihlásili, se uvidíme osobně ve škole na konzultacích, a to v úterý 9.6. a v pátek 12.6., vždy od 9:00 do 10:00.

Milí šesťáci, blíží se závěr tohoto trochu zvláštního pololetí. Součástí závěrečného hodnocení je také vaše SEBEHODNOCENÍ Ve svých emailech máte formulář, který prosím vyplňte, jak nejsvědomitěji dokážete. Je to vaše sebehodnocení, tak si na něm dejte záležet. Vyplněný formulář zašlete na můj email inge.cechova@zskrestova.cz nejpozději 12.6.

POVRCH KRYCHLE

Druhý krok: Vyřešte 4 úlohy z videa. Podívejte se na zadání úlohy, video si zastavte, úlohu vyřešte, porovnejte své řešení s řešením ukázaným ve videu.

A to je pro tento týden vše.

Týden 1. – 5. června

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu OBVOD A OBSAH PRAVOÚHELNÍKU.

Lekce budou ve STŘEDU od 8:45 do 9:15 a ve ČTVRTEK od 8:45 do 9:15. Na váš školní email vám 10 minut před začátkem lekce pošlu pozvánku.

OBVOD ČTVERCE A OBDÉLNÍKU
OBSAH OBDÉLNÍKU
OBVOD A OBSAH PRAVOÚHLÉHO MNOHOÚHELNÍKU

Lekce 3.6. Obvod a obsah pravoúhlého mnohoúhelníku

Lekce 3.6. Obvod a obsah pravoúhlého mnohoúhelníku

Lekce 3.6. Obvod a obsah pravoúhlého mnohoúhelníku

V následujícím pracovním listu si ověříte, jak jste zvládli téma OBSAH PRAVOÚHLÉHO MNOHOÚHELNÍKU.
Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku.
Pokud budete potřebovat s řešením úloh poradit, napište mi mail. Úlohami Vás povedu buď písemně nebo při videohovoru. Nabízím také možnost věnovat se řešení úloh na naší online lekci ve čtvrtek.

A to je pro tento týden vše.

Týden 25. – 29. května

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL. Otevřeme téma OBVOD A OBSAH PRAVOÚHELNÍKU.

Lekce budou ve STŘEDU od 8:45 do 9:15 a ve ČTVRTEK od 8:45 do 9:15. Na váš školní email vám 10 minut před začátkem lekce pošlu pozvánku.

1) Procvič si NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL (pexeso)

2) Procvič si NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL (výběr odpovědi)

Násobilkové čtverce s desetinnými čísly, lekce 27.5.

V následujícím pracovním listu si ověříte, jak jste zvládli téma násobení desetinných čísel (násobení desetinného čísla desetinným číslem).
Vyřešený pracovní list vložte na naši nástěnku. Termín: 4.6.
Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku.
Pokud budete potřebovat s řešením úloh poradit, napište mi mail. Úlohami Vás povedu buď písemně nebo při videohovoru. Nabízím také možnost věnovat se řešení úloh na našich online lekcích ve středu a ve čtvrtek.

Pracovní list Desetinná čísla 2: násobení, termín 4.6.

A to je pro tento týden vše.

Týden 18. – 22. května

V tomto týdnu budeme NÁSOBIT DESETINNÁ ČÍSLA.

V online lekcích na GOOGLE MEET společně objevíme postup, jak se násobí desetinná čísla.

Lekce budou ve STŘEDU od 8:45 do 9:15 a ve ČTVRTEK od 8:45 do 9:15. Na váš školní email vám 10 minut před začátkem lekce pošlu pozvánku.

Ve středu 20.5. sem vložím zadání práce k tématu NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, termín odevzdání bude 27.5.

Něco na rozhýbání mozku😀
Násobení desetinných čísel aneb, jak je to s desetinnými čárkami?

Pochopili jste, jak se násobí desetinná čísla? Ověřte si v pracovním listu úroveň dovednosti násobit desetinné číslo číslem přirozeným. Vyřešený pracovní list vložte na naši nástěnku. Termín: 27.5.
Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku.

Pracovní list Desetinná čísla: násobení, termín 27.5.

A to je pro tento týden vše.

Týden 11. – 15. května

Od příštího týdne se budeme setkávat také na GOOGLE MEET, a to ve středu a ve čtvrtek, vždy od 8:45 do 9:15. V daný den vám pošlu na váš školní email nejpozději 10 minut před začátkem lekce pozvánku.
Tato online výuka není povinná. Respektuji, že ne všichni máte potřebné technické, prostorové a rodinné možnosti.
Zadávání úkolů na daný týden a vkládání podpůrných materiálů (výukových videí, odkazů na stránky k procvičování, …) bude i nadále pokračovat zde.

V tomto týdnu budeme zobrazovat rovinné útvary v OSOVÉ SOUMĚRNOSTI.
Úlohy řešte v sešitě. Stránku vyfoťte a VLOŽTE NA NAŠI KOMUNIKAČNÍ NÁSTĚNKU. Nezapomeňte do textu v příspěvku napsat své křestní jméno a první písmeno příjmení.
Adresu nástěnky a návod, jak vkládat příspěvky jsem vám zaslala emailem dne 7.4.
DOVEDNOST PRACOVAT S TOUTO NÁSTĚNKOU JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ VÝUKY NA DÁLKU.

POSTUP PRÁCE:

1. Podívejte se na video Rýsování (osově souměrný bod)
2. V sešitě si zobrazte bod v osové souměrnosti podle návodu z videa. Zápis konstrukce pomocí matematických symbolů nedělejte.
3. Podívejte se na video Rýsování (osově souměrná úsečka)
4. V sešitě si zobrazte úsečku v osové souměrnosti. Zápis konstrukce pomocí matematických symbolů nedělejte.
5. Podívejte se na video Rýsování (osově souměrný trojúhelník)
6. V sešitě si zobrazte trojúhelník v osové souměrnosti. Zápis konstrukce pomocí matematických symbolů nedělejte.
7. Vyberte si z nabídky 2 úlohy a vypracujte je v sešitě.
8. Svou práci vyfoťte a vložte na naši komunikační nástěnku Padlet.

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 1. Úroveň náročnosti: základní

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 2. Úroveň náročnosti: základní

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 3. Úroveň náročnosti: střední

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 4. Úroveň náročnosti: střední

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 5. Úroveň náročnosti: expertní

NABÍDKA ÚLOH – ÚLOHA 6. Úroveň náročnosti: expertní

Kdo chce, může si práci vytisknout (vkládám ve formátu pdf).

A to je pro tento týden vše.

Týden 4. – 7. května

V tomto týdnu budete rozvíjet dovednosti ČTENÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ DAT, POROVNÁVÁNÍ SOUBORŮ DAT. Budete pracovat se sloupcovými i kruhovými diagramy a grafy.

Úlohy řešte v sešitě. Stránku vyfoťte a VLOŽTE NA NAŠI KOMUNIKAČNÍ NÁSTĚNKU. Nezapomeňte do textu v příspěvku napsat své křestní jméno a první písmeno příjmení.

Kdo chce, může si práci vytisknout (vkládám ve formátu pdf).

A to je pro tento týden vše.

Týden 27. – 30. dubna

Kniha INDIÁNSKÁ MOZAIKA je na světě! Klikni na knihu.
Co na ni říkáte?

V tomto týdnu budete rozvíjet své LOGICKÉ MYŠLENÍ. Čeká vás řešení úloh, kterým se říká ZEBRY.

Odpovědní tabulku vyplňte ve svém sešitě. Stránku s tabulkami vyfoťte a VLOŽTE NA NAŠI KOMUNIKAČNÍ NÁSTĚNKU. Nezapomeňte do textu v příspěvku napsat své křestní jméno a první písmeno příjmení.

Kdo chce, může si práci vytisknout (vkládám ve formátu pdf)

KAŽDÝ BY MĚL ZVLÁDNOUT ALESPOŇ 2 LIBOVOLNÉ ÚLOHY.

A to je pro tento týden vše.

Týden 20. – 24. dubna

V tomto týdnu si připomeneme DESETINNÁ ČÍSLA, jejich sčítání, odčítání, znázornění na číselné ose.
S pomocí videí a kvízů si zopakujete, co víte o desetinných číslech už z 5. třídy a co jsme si připomínali i letos ve škole.
Věřím, že si kvízy vyzkoušíte. Spoléhám na vaši osobní zodpovědnost a svědomitost. Učíte se pro sebe.

DESETINNÁ ČÍSLA NA ČÍSELNÉ OSE
Je na Tobě, jestli se hned pustíš do kvízu, nebo se nejdřív podíváš na videa a teprve potom budeš dělat kvíz.
Videa doporučuji, jsou názorná a pomohou Ti pochopit práci s číselnou osou.

SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL – vyzkoušej alespoň 2 kvízy.
Je na Tobě, jestli se hned pustíš do kvízu, nebo se nejdřív podíváš na videa a teprve potom budeš dělat kvíz.
Videa doporučuji, jsou názorná a pomohou Ti pochopit podstatu sčítání desetinných čísel.

ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL – vyzkoušej alespoň 2 kvízy.
Je na Tobě, jestli se hned pustíš do kvízu, nebo se nejdřív podíváš na videa a teprve potom budeš dělat kvíz.
Videa doporučuji, jsou názorná a pomohou Ti pochopit podstatu odčítání desetinných čísel.

A to je pro tento týden vše.

Týden 14. – 17. dubna

V tomto týdnu budete zkoumat a vyhodnocovat RODOKMEN, seznámíte se s rodinami Klosových, Malých a Brodyových.
Odpovědi na otázky k rodokmenu pište do sešitu. Stránku s odpověďmi vyfoťte a VLOŽTE NA NAŠI KOMUNIKAČNÍ NÁSTĚNKU. Nezapomeňte do textu v příspěvku napsat své křestní jméno a první písmeno příjmení.
Adresu nástěnky a návod, jak vkládat příspěvky jsem vám zaslala emailem dne 7.4.
DOVEDNOST PRACOVAT S TOUTO NÁSTĚNKOU JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ VÝUKY NA DÁLKU.

Úlohy k rodokmenu (odpovědi piš do sešitu ve tvaru Ú1 a) …., b)….)

ÚLOHA 1 Napiš, jak se jmenuje: a) dcera Anny, b) vnučka Blažeje, c) matka Vítovy matky, d) manžel Ivanovy matky, e) syn Barbořiny dcery

ÚLOHA 2 Napiš, jak se jmenují: a) Hančini dědečkové, b) děti Cecílie, c) bratři Dany

ÚLOHA 3 Odpověz na následující otázky: a) Kolik let bylo Cyrilovi, když se ženil? b) Kdo je starší? Cyril, nebo Cecílie? O kolik let? c) Kolik je dne Cyrilovi? d) Kolik je dnes Cecílii?

ÚLOHA 4 Víme, že Ivan je o tři roky starší než Vít a že bratrům je nyní dohromady 15 let. Zjisti odpovědi na tyto otázky: a) Kolik let je dnes Ivanovi a kolik Vítovi? b) Kolik bylo Hance, když se narodil Ivan? c) Kolik let bylo Cecílii, když se narodil Vít?

ÚLOHA 5 a) Urči věk Adama a Blažeje, když víme, že Adam je o 2 roky starší než Blažej a dnes mají dohromady 134 let. b) Urči věk obou babiček, když víme, že jsou obě stejně staré a že jim bylo před 9 roky dohromady 100 let.

ÚLOHA 6 Zjisti, zda jsou pravdivé následující výpovědi dětí.
a) Jakub Brody: „Maminka mé sestřenice je mou tetou.“
b) Ivan Klos: „Tatínek mého bratrance je můj strejda.“
c) Keren Brody: „Maminka mé maminky je babičkou mé sestřenice“
d) Vít Klos: „Jeden můj strejda je i Jakubovým strejdou“
e) Hanka Klosová: „S Vítem máme společné obě babičky, proto je Vít mým bratrem.“ „S Jakubem máme společnou jen jednu babičku, a proto je Jakub mým bratrancem.“

Zdroj: HEJNÝ, Milan. Matematika: pro 3. ročník základní školy. Ilustroval Lukáš URBÁNEK. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-824-0.

A to je pro tento týden vše.

Šestiúhelníkové hvězdy, březen 2020

Pravidelné šestiúhelníky se vyskytují v přírodě překvapivě často. Sněhové vločky vznikají ze šestibokých ledových krystalů, a proto mají vždy šest ramen. Včely uchovávají svůj med v mřížce tvořené šestibokými komůrkami, v tzv. plástu. Oči hmyzu se skládají ze šestibokých čoček. V Severním Irsku se nachází dokonce šestiboké skály – Obrův chodník.

Pravidelný šestiúhelník se stal také tématem domácí práce šesťáků. Inspirací pro název galerie byl Natčin nápis Hexagon Stars.

V naší galerii teď září nádherné hvězdy, pravidelné drahokamy. Posuďte sami.

Také jsme vydali knihu HEXAGON STARS.

Týden 6. – 8. dubna

Milí šesťáci, také v tomto týdnu zkuste být co nejvíce SAMOSTATNÍ a pokuste se zadanou práci zvládnout BEZ pomoci rodičů. Pevně věřím, že to dokážete.

Tvoříme sbírku nových originálních vzorů Indiánské mozaiky a osamostatňujeme se. Adresu naší komunikační nástěnky mají rodiče, prarodiče, žákyně a žáci ve svých emailech. V emailu je také návod, jak na nástěnku přidávat příspěvky. Zapoj se i Ty! Termín je 14. duben.

A to je pro tento týden vše.

Týden 30. března – 3. dubna

Milí šesťáci, také v tomto týdnu zkuste být co nejvíce SAMOSTATNÍ a pokuste se zadanou práci zvládnout BEZ pomoci rodičů. Pevně věřím, že to dokážete.

V tomto týdnu budete rozvíjet svou geometrickou představivost. Připomenete si rovnostranný trojúhelník a jeho konstrukci. Zjistíte, co jsou to střední příčky v trojúhelníku. A hlavně budete skládat Indiánskou mozaiku. Zároveň se těším, že i vy přispějete do sbírky vzorů Indiánské mozaiky.

INDIÁNSKÁ MOZAIKA

Budete potřebovat: papír (nejlépe tvrdý papír A4), pastelky nebo fixy, nůžky, pravítko, kružítko a tužku.

Na papír sestrojte 10 ROVNOSTRANNÝCH TROJÚHELNÍKŮ o délce strany 4 cm.

Připomenutí konstrukce trojúhelníku.

V každém trojúhelníku vyznačte středy jeho stran. Středy protějších stran spojte úsečkou. Mělo by to vypadat takto:

Trojúhelníky vybarvěte podle vzoru. Barvy si můžete zvolit klidně jiné, jen je potřeba dodržet rozložení barev v jednotlivých trojúhelnících. Po vybarvení všech 10 trojúhelníků vystřihněte.

Teď se můžete pustit do skládání Indiánské mozaiky. Při tvorbě mozaiky se musí dodržet pravidlo:

Dokážete složit všechny obrazce z nabídky? Počet použitých trojúhelníků není u všech obrazců stejný.

Podaří se nám společně vytvořit další sadu nových obrazců?
Buďte kreativní, zkoušejte, objevujte, zakreslujte, foťte a posílejte!
Těším se na vaše nápady!

A to je pro tento týden vše.

Týden 23. – 27. března

Milí šesťáci, také v tomto týdnu zkuste být co nejvíce SAMOSTATNÍ a pokuste se zadanou práci zvládnout BEZ pomoci rodičů. Pevně věřím, že to dokážete.

Jaké je zadání práce pro tento týden?

PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK

Podle návodu zde (Metoda 1) sestrojte v sešitě nebo ještě lépe na kancelářský papír A4 PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK (poloměr kružnice bude 6 cm). Kdo si chce procvičit angličtinu a nastavit vyšší obtížnost, může rýsovat podle návodu zde.

Vyznačte středy stran šestiúhelníku (můžete odměřit pravítkem).

Experimentujte: spojte středy protějších stran, spojte protější vrcholy, spojte středy sousedních stran … Takto v šestiúhelníku vytvořte PRAVIDELNÝ vzor. Inspirací Vám může být následující vzorník.

Všechny rovné čáry vytáhněte tenkým černým fixem (povinná pomůcka do hodin matematiky již od září 2019).

Jednotlivé části vybarvěte pastelkami. NE fixem.

Svá krásná a pečlivě provedená díla vyfoťte a pošlete na můj email inge.cechova@zskrestova.cz . Tady poproste o spolupráci rodiče.

Vaše fotografie vystavím zde na stránkách matematiky. Těším se na Vaše originální práce.

TROCHU PŘEMÝŠLENÍ, TROCHU POČÍTÁNÍ A HODNĚ ZÁBAVY

Red Block Returns

Tangrams

Pyramidy s desetinnými čísly

Obrázkové rovnice

Dvojice desetinných čísel

A to je pro tento týden vše.


Týden 16. – 20. března

Desetinná čísla, převody jednotek

1. Procvičte si sčítání a odčítání desetinných čísel: ÚKOL1, ÚKOL2, ÚKOL3,

2. Procvičte si porovnávání desetinných čísel: ÚKOL

3. Procvičte si převody jednotek: ÚKOL

4. Použijte učebnici Matematika Aritmetika a vypracujte zadané úlohy do sešitu:

a) strana 15/úloha 1.2
b) strana 15/úloha 1.4
c) strana 19/úloha 2.4
d) strana 19/úloha 2.5
e) strana 34/úloha 3

5. Vypracujte následující pracovní listy. Pokud nemáte tiskárnu, řešte úlohy v sešitě. Zadání neopisujte. Na jedné straně pracovního listu je zadání, na druhé straně je řešení pro Vaši kontrolu.

Osová souměrnost

1. Procvičte si osovou souměrnost ÚKOL1, ÚKOL2, ÚKOL3

2. Procvičte si osovou souměrnost: ÚKOL4, ÚKOL5, ÚKOL6

3. Použijte učebnici Matematika Geometrie a vypracujte zadané úlohy do sešitu:

a) strana 42/úloha 5.2
b) strana 46/úloha 1
c) strana 46/úloha 4

Zlomky

1. Procvičte si smíšená čísla ÚKOL1

2. Procvičte si část celku ÚKOL2

Konstrukční úlohy

Vypracujte DOMÁCÍ PRÁCI 3, kterou jste dostali 5.3. Pokud zadání práce nemáte, napište mi na email, obratem Vám pracovní list pošlu.

DOMÁCÍ PRÁCE 3: Rýsujeme podle návodu
rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnic, osy úsečky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku zadaného třemi stranami

Trochu přemýšlení

1. www.matika.in/cs 6. ročník Záhadné sčítání

2. www.matika.in/cs 6. ročník Záhadné rovnice

3. www.matika.in/cs 6. ročník Magický čtverec

4. www.matika.in/cs 6. ročník Násobilkové obdélníky


MĚSÍČNÍ PLÁN BŘEZEN

Výukové materiály

zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, konstrukce obdélníku,

Čemu se budeme věnovat

Krychle
Vrcholy, hrany, stěny, povrch, objem; síť krychle; procházky po krychli.

Desetinná čísla
Vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst (desetiny, setiny), zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose, porovnávání desetinných čísel.

Krychlová tělesa
Podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek.

Konstrukční úlohy
Rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky, čtverec, obdélník, trojúhelník).

Jednotky délky
Základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky.

Rodokmen
Pracujeme se souborem dat.

Celá čísla
Číselná osa, porovnávání čísel, uspořádání, sčítání a odčítání.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 4 (bude doplněno)
Desetinná čísla
vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose, porovnávání
15 minut, povolené pomůcky: mřížka pro desetinná čísla

TEST 5 (bude doplněno) 
Krychlová tělesa
těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys
15 minut, povolené pomůcky: krychličky

TEST 6 (bude doplněno) 
Jednotky délky
základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky.
15 minut, povolené pomůcky: metr

DOMÁCÍ PRÁCE 3 (zadáno 5.3., termín odevzdání 12.3. )
Rýsujeme podle návodu
rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnic, osy úsečky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku zadaného třemi stranami
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

Domácí úkoly jsou od března POVINNÉ.

DOMÁCÍ ÚKOL 8
zadáno 2.3., diskuze řešení 9.3.

DOMÁCÍ ÚKOL 9
zadáno 16.3., diskuze řešení 23.3.

DOMÁCÍ ÚKOL 10
zadáno 30.3., diskuze řešení 6.4.

MĚSÍČNÍ PLÁN ÚNOR

Výukové materiály

zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, konstrukce obdélníku,

Čemu se budeme věnovat

Krychle
Vrcholy, hrany, stěny, povrch, objem; síť krychle; procházky po krychli.

Tangram
Rozvíjíme geometrickou představivost, nahrazujeme rovinné útvary vhodnou kombinací jiných rovinných útvarů.

Desetinná čísla
Vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst (desetiny, setiny), zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose, porovnávání desetinných čísel.

Krychlová tělesa
Podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek.

Konstrukční úlohy
Rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky, čtverec, obdélník, trojúhelník).

Jednotky délky
Základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky.

Rodokmen
Pracujeme se souborem dat.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 4 (bude doplněno)
Desetinná čísla
vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose, porovnávání
15 minut, povolené pomůcky: mřížka pro desetinná čísla

TEST 5 (bude doplněno) 
Krychlová tělesa
těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys
15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 3 (bude doplněno)
Rýsujeme podle návodu
rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnic, osy úsečky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku zadaného třemi stranami
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

DOMÁCÍ ÚKOL
zadáno 17.2., diskuze řešení 24.2.

Zkoumáme síť krychle, leden 2020

Síť krychle. Už víme, že se musí skládat z šesti shodných čtverců. Zjistili jsme, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron jsme objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle.

Sonobova krychle, leden 2020

Skládali jsme modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli jsme dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali jsme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Spolupracovali jsme, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.

MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení: pátek 17. ledna 2020
Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

Výukové materiály

zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, konstrukce obdélníku,

Čemu se budeme věnovat

Krychle
Vrcholy, hrany, stěny, povrch, objem; síť krychle; procházky po krychli.

Origami
Rozvoj geometrické představivosti, modulární origami, pracujeme s návodem, Sonobova krychle.

Desetinná čísla
Vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose.

Krychlová tělesa
Podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek.

Konstrukční úlohy
Rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky, čtverec, obdélník, trojúhelník).

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 4 (bude doplněno)
Desetinná čísla
vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose
15 minut, povolené pomůcky: mřížka pro desetinná čísla

TEST 5 (bude doplněno) 
Krychlová tělesa
těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys
15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 3 (bude doplněno)
Rýsujeme podle návodu 
rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnic, osy úsečky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku zadaného třemi stranami
Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

DOMÁCÍ ÚKOL 6 
zadáno 06.01., diskuze řešení 13.01.

MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

Výukové materiály

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, kladná a záporná čísla

Čemu se budeme věnovat

Zlomky 
Dělení celku na části, zlomky ve slovních úlohách, zlomková zeď (porovnávání zlomků, rovnost zlomků),  statické a dynamické modely zlomků (kruhová výseč, ciferník), pravé a nepravé zlomky, smíšená čísla.

Desetinná čísla
Vazba zlomek-desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose.

Origami
Rozvoj geometrické představivosti, modulární origami, pracujeme s návodem.

Krychlová tělesa
Podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 3
termín 12.12.
Zlomky
zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla, zlomková zeď, rovnost, porovnávání zlomků
20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka, zlomková zeď

TEST 4 (bude doplněno)
Krychlová tělesa
těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys
15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 2
zadáno 09.12., termín odevzdání 16.12.
Geometrie je úžasná!
rýsování kružnic – mandaly, soustředné kružnice
Splnění zadaných kritérií (termín, reflexe, technická správnost, materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI Dokolečka dokola. Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna.
Pevně věřím, že tentokrát se můžeme těšit na mnohem více pečlivě a v termínu provedených prací. Inspiraci najdeš například zde.

V PROSINCI NEBUDE ZADÁN ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL.

Prosíme nerušit, píšeme test, říjen 2019

Ověřujeme své znalosti a dovednosti, píšeme plánovaný test. Při testu můžeme používat pomůcky. Tentokrát násobilkovou tabulku a karty s číslicemi. Při testu si můžeme vybrat místo, kde se nám nejlépe pracuje. Někdo potřebuje více prostoru a je na chodbě, někomu vyhovuje práce na polštáři na zemi, u některých vítězí klasika v lavici.

MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

Výukové materiály

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky

Čemu se budeme věnovat

Zlomky
Dělení celku na části, zlomky ve slovních úlohách, zlomková zeď (porovnávání zlomků, rovnost zlomků),  statické a dynamické modely zlomků (kruhová výseč, ciferník), pravé a nepravé zlomky, smíšená čísla.

Desetinná čísla
Vazba zlomek-desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose.

Krychlová tělesa
Podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek.

Konstrukční úlohy
Rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice).

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 3 (bude doplněno) 
Zlomky
zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla, zlomková zeď, rovnost, porovnávání zlomků
20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka, zlomková zeď

TEST 4 (bude doplněno)
Krychlová tělesa
těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys
15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 2 
zadáno 09.12., termín odevzdání 16.12.
Geometrie je úžasná!
rýsování podle návodu, geometrické vzory, ornamenty
Splnění zadaných kritérií (termín, reflexe, technická správnost, materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI. Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna.
Pevně věřím, že tentokrát se můžeme těšit na mnohem více pečlivě a v termínu provedených prací.

DOMÁCÍ ÚKOL 4
zadáno 11.11., diskuze řešení 18.11.

DOMÁCÍ ÚKOL 5 
zadáno 25.11., diskuze řešení 02.12.

Řídíme své učení, říjen 2019

Řídíme své učení. Máme svobodu volby témat, formy spolupráce, pořadí, obtížnosti a množství úloh.

V nabídce bylo rýsování obalových křivek, součinové čtverce ve dvou úrovních obtížnosti a indické násobení také ve dvou úrovních obtížnosti. Správnost řešení jsme porovnávali se vzorovým řešením nebo jsme řešení diskutovali se spolužáky. Chyba byla vítaným  společníkem na naší cestě k porozumění. Kritéria dobré práce: 1. chováme se ohleduplně, nerušíme ostatní, 2. pracujeme, jak nejlépe dokážeme, 3. dodržujeme pravidla aktivity (vyřeš alespoň 2 úlohy ze dvou různých témat), 4. respektujeme časový limit.

Se svobodou je úzce spojena zodpovědnost. V závěru hodiny jsme hodnotili, jak se nám dařilo dodržet kritéria dobré práce. Zjistili jsme, že největším úskalím bylo efektivní využití času.

Rýsujeme, vzájemně se hodnotíme, říjen 2019

Naše první domácí práce. Přesnost rýsování, pečlivá práce, kreativita, dodržení kritérií zadání, dodržení termínu. Objektivní vzájemné hodnocení. Sladká odměna a diplom pro vítěze.

práce dětí

DOMÁCÍ PRÁCE 1

Aby tvá práce byla co nejlépe hodnocena, rýsuj na kancelářský papír nebo kreslící karton formátu A4, pracuj pečlivě, úhledně, dodržuj přesné rozestupy úseček a respektuj zadaný rýsovací algoritmus, při vybarvování mysli na symetrii obrazce.

Ve středu 16.10. posoudí originalitu a výtvarné zpracování porota složená ze všech žáků třídy. Autoři vítězných prací budou oceněni. Už se těším na vaše kreativní nápady!

MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

Výukové materiály

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2.

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 2
termín 24.10.
Přirozená čísla
zápis čísla v desítkové soustavě, početní operace s přirozenými čísly v prostředí Součinových čtverců
15 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka

TEST 3 (bude doplněno) 
Zlomky
zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla
20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka

DOMÁCÍ PRÁCE 1
zadáno 9.10., termín odevzdání 16.10.
Obalové křivky
rýsování podle návodu
Technická (hodnotí učitel – dodržení techniky, přesnost rýsování) a umělecká stránka (hodnotí spolužáci v SOUTĚŽI dne 16.10.originalita, působivost, …).
Učitel dává známku 1,2,3. V soutěži jsou připraveny odměny a diplomy.

DOMÁCÍ ÚKOL 2
zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.

DOMÁCÍ ÚKOL 3
zadáno 14.10., diskuze řešení 21.10.

Rozvíjíme prostorovou představivost a kreativitu, září 2019

Naše první seznámení s Tangramem, Soma kostkou, stavebnicí Polydron. Své příznivce si získaly i Hanojské věže a Geoboard.

Nové poznatky se rodí v diskuzi, září 2019

Každé sudé pondělí máme zadán gradovaný dobrovolný domácí úkol. Můžeme si vybrat úlohy různé obtížnosti.  Následující liché pondělí je pak prostorem na diskuzi našich řešení.

MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

Výukové materiály

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, písemné dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel

Ověření úrovně tvých znalostí a dovedností

TEST 1
termín 30.9.
Letem světem aritmetiky a geometrie 1. – 5. ročníku
pamětné početní operace s přirozenými čísly do milionu, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou deset, míst, zlomky
30 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka, stovková tabulka

DOMÁCÍ ÚKOL 1
zadáno 16.9., diskuze řešení 23.9.

DOMÁCÍ ÚKOL 2
zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.

OBECNÉ INFORMACE

Týdenní časová dotace: 4 hodiny.

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.