STAVÍME Z KRYCHLÍ A POČÍTÁME POVRCH TĚCHTO STAVEB

STAVÍME Z KRYCHLÍ A POČÍTÁME POVRCH TĚCHTO STAVEB

Postav stavbu podle vzoru, urči počet vrcholů, hran a stěn vzniklého tělesa. Spočítej povrch  stavby. Výsledky zaznamenej do tabulky. Budou mít všechny skupiny stejné výsledky? Diskuze, podložená stanoviska, … řešíme problémové úlohy.