Řídíme své učení

Řídíme své učení

Řídíme své učení. Máme svobodu volby témat, formy spolupráce, pořadí, obtížnosti a množství úloh.

V nabídce bylo rýsování obalových křivek, součinové čtverce ve dvou úrovních obtížnosti a indické násobení také ve dvou úrovních obtížnosti. Správnost řešení jsme porovnávali se vzorovým řešením nebo jsme řešení diskutovali se spolužáky. Chyba byla vítaným  společníkem na naší cestě k porozumění. Kritéria dobré práce: 1. chováme se ohleduplně, nerušíme ostatní, 2. pracujeme, jak nejlépe dokážeme, 3. dodržujeme pravidla aktivity (vyřeš alespoň 2 úlohy ze dvou různých témat), 4. respektujeme časový limit.

Se svobodou je úzce spojena zodpovědnost. V závěru hodiny jsme hodnotili, jak se nám dařilo dodržet kritéria dobré práce. Zjistili jsme, že největším úskalím bylo efektivní využití času.