Prosíme nerušit, píšeme test

Prosíme nerušit, píšeme test

Ověřujeme své znalosti a dovednosti, píšeme plánovaný test. Při testu můžeme používat pomůcky. Tentokrát násobilkovou tabulku a karty s číslicemi. Při testu si můžeme vybrat místo, kde se nám nejlépe pracuje. Někdo potřebuje více prostoru a je na chodbě, někomu vyhovuje práce na polštáři na zemi, u některých vítězí klasika v lavici.