Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

PRACUJEME S NÁVODEM – ORIGAMI

Odpočíváme po náročném období přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Skládáme origami podle kresleného návodu, učíme se orientovat ve schématech, značkách a symbolech, porovnáváme realizovaný výtvor s modelem, využíváme znalostí vlastností rovinných obrazců a souměrností. Origami (japonsky: 折り紙; z japonského oru – skládat, kami – papír) je japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. Předpokládá se,…
Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOZKU

„Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný.“ Michel de Montaign Mozek průměrného člověka uchovává tolik informací jako 20 000 průměrně velkých slovníků. Mozek je tvořen 1000 miliardami nervových buněk (neuronů). Pokud by všechny byly v aktivním stavu, jejich energie by dokázala rozsvítit žárovku. Což se skoro stalo ve dvou vyučovacích hodinách matematiky tříd 5. A…
Více

DOKOLEČKA DOKOLA – STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

Pokud obrazec můžeme otočit kolem středu a v nové poloze bude vypadat stejně, říkáme, že je STŘEDOVĚ SOUMĚRNÝ.  Čtverec má například středovou souměrnost čtvrtého řádu, protože se může otočit čtyřikrát a vždycky se bude jevit stejný. Ve čtyřech hodinách matematiky jsme si vyzkoušeli zajímavé aktivity ze světa rotační symetrie: 1) Vystřihovali jsme středově souměrné vločky a…
Více

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO, VALENTÝN, LICHOBĚŽNÍK A PENĚŽENKA?

V polovině měsíce února jsme dvě hodiny matematiky zkoumali vlastnosti lichoběžníků – ve skupinách jsme pomocí špejlí modelovali druhy lichoběžníků, všímali si jejich charakteristických vlastností. Zjistili jsme, že všude kolem nás je spousta lichoběžníků.  Svá zjištění jsme zapisovali do pracovních listů. A Valentýn? Při výrobě origami valentýnského srdíčka jsme v jedné fázi skládání narazili na…
Více

DESETINNÁ ČÍSLA NÁS BAVÍ

Desetiny setiny, tisíciny, zvládneme klidně i miliontiny. Umíme desetinná čísla zapsat, porovnat, sčítat, odčítat, převést na desetinný zlomek, desetinný zlomek dokážeme převést na desetinné číslo. Při skupinové práci jsme dali hlavy dohromady a poradili jsme si s uspořádáním desetinných čísel, sčítáním desetinných čísel, tvořili jsme pro ostatní skupiny sčítací pyramidy. Sčítání a odčítání desetinných čísel jsme…
Více

VÁNOČNÍ HLAVY LÁMÁNÍ

Vánoční stromeček v matematice je ozdoben baňkami – úlohami, které vyžadují logickou úvahu, nápad, přemýšlení, kombinační schopnosti. Za každé tři správně vyřešené úlohy čekal na řešitele vánoční dárek – samolepka a jednička. Kontrolu správnosti řešení si každý mohl ověřit samostatně na vzorovém stromečku.

PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK

Pravidelné šestiúhelníky se vyskytují v přírodě překvapivě často. Sněhové vločky vznikají ze šestibokých ledových krystalů, a proto mají vždy šest ramen. Včely uchovávají svůj med v mřížce tvořené šestibokými komůrkami, v tzv. plástu. Oči hmyzu se skládají ze šestibokých čoček. V Severním Irsku se nacházejí dokonce šestiboké skály – Obrův chodník.

8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

A je to tady – jdeme do terénu provádět statistické šetření. Každá skupina si zvolila statistický znak – otázku s možnostmi odpovědí – a oslovovala občany v okolí K-Tria a Špalíčku. Jaké byly naše pocity? „Bavilo nás to, nová zkušenost.“ „“Obyvatelé byli milí, jindy ale museli spěchat.“ “ Starší lidé byli ochotnější odpovídat, mladší generace…
Více