Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

JEDNOTKY DÉLKY – VYRÁBÍME METR

Zadání – vyrob metr, odveď co nejlepší výkon. Výrobky, které měly požadované parametry (přesná stupnice po centimetrech, převody základních jednotek délky, pečlivá a čistá práce), byly vystaveny a odborná porota – všichni žáci – měli možnost přidělit 3, 2 a 1 bod produktům, které je nejvíce oslovily.

KRYCHLE, KRYCHLIČKY – STAVÍME STAVBIČKY…

… a rozvíjíme prostorovou představivost, stavíme stavby podle map, zakreslujeme stavby při pohledu shora, zepředu, zprava, sami tvoříme mapy staveb…zlepšujeme týmovou spolupráci, dodržování dohodnutých pravidel práce (dodržení termínu, dodržení pracovního postupu, kultivace komunikace, hlučnost při práci, …)…a jde nám to! Podívejte se… „Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě…
Více

KOLEM DOKOLA – KRUH, KRUŽNICE

Starověké Řeky kruhy fascinovaly. Zjistili, že pomocí kružítka a rovné hrany (třeba pravítka) lze z kruhů narýsovat mnoho dalších útvarů – včetně šestiúhelníků a čtverců. Archiméda podle pověsti zabil římský voják, který se rozčílil, když Archimédes odmítl přestat rýt do země kruhy. (více o Archimédovi na http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9des) V 8A a 8B jsme v hodinách matematiky…
Více

POSLEDNÍ HODINA MATEMATIKY V 5. B

Během jedné vyučovací hodiny  jsme si sami ve dvojicích vyrobili herní plán – trasu, na jejíž cestě nás čekají matematické úkoly – správná odpověď = rychleji do cíle, špatná odpověď = vrať se zpátky. V následující hodině jsme si při hraní vyzkoušeli své matematické znalosti 5. ročníku.

Platónská tělesa

PLATÓNSKÁ TĚLESA

PLATÓNSKÉ TĚLESO  je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran a všechny stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky. Platónských těles existuje v trojrozměrném euklidovském prostoru právě pět a jsou to: čtyřstěn (tetraedr), šestistěn – krychle (hexaedr), osmistěn (oktaedr), dvanáctistěn (dodekaedr), dvacetistěn (ikosaedr). Na fotografiích jsou modely platónských těles vytvořené z párátek…
Více

HRANOLY

„Nejlepší důkaz je zkušenost.“ Francis Bacon Šestiboký hranol, krychle, trojboký hranol, … modelujeme hranoly, všímáme si charakteristických znaků, ujasňujeme si základní pojmy – podstava, boky, hrana, vrchol, stěna, objem, povrch.

ČARODĚJNÁ PROCENTA

Pálení čarodějnic – původ a historie. Filipojakubská noc. Origami skládačka sovy, nesoucí kouzelný svitek papíru s čarodějnými procenty. Dokážete tyto magické úlohy studentů třídy 7B vyřešit? 1) V čarodějnickém kotli je 100 litrů vody. Kolik lůtrů vody tam zůstalo, když se 35% vody vylilo? (autor Jan Schikora) 2) Na slet čarodějnic mělo přiletět 450 čarodějnic, ale 35%…
Více

MATEMATIKA S ČARODĚJNICEMI

Magická hvězda, skládání temného písmene T, čarodějnické narozeniny Abigail a Archibalda, ztracený pavouk čarodějnice nejděsivější, ropuchy do kouzelného lektvaru, začarovaný čtverec, origami skládanka čarodějnice – to jsou ingredience, z nichž  museli všichni čarodějové a čarodějky v 5A a 5B navařit ve svém sešitě čarovný lektvar. Komu se lektvar povedl, byl odměněn kouzelnou jedničkou a děsivým pavoukem.