Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

POSLEDNÍ HODINA MATEMATIKY V 5. B

Během jedné vyučovací hodiny  jsme si sami ve dvojicích vyrobili herní plán – trasu, na jejíž cestě nás čekají matematické úkoly – správná odpověď = rychleji do cíle, špatná odpověď = vrať se zpátky. V následující hodině jsme si při hraní vyzkoušeli své matematické znalosti 5. ročníku.

Platónská tělesa

PLATÓNSKÁ TĚLESA

PLATÓNSKÉ TĚLESO  je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran a všechny stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky. Platónských těles existuje v trojrozměrném euklidovském prostoru právě pět a jsou to: čtyřstěn (tetraedr), šestistěn – krychle (hexaedr), osmistěn (oktaedr), dvanáctistěn (dodekaedr), dvacetistěn (ikosaedr). Na fotografiích jsou modely platónských těles vytvořené z párátek…
Více

HRANOLY

„Nejlepší důkaz je zkušenost.“ Francis Bacon Šestiboký hranol, krychle, trojboký hranol, … modelujeme hranoly, všímáme si charakteristických znaků, ujasňujeme si základní pojmy – podstava, boky, hrana, vrchol, stěna, objem, povrch.

ČARODĚJNÁ PROCENTA

Pálení čarodějnic – původ a historie. Filipojakubská noc. Origami skládačka sovy, nesoucí kouzelný svitek papíru s čarodějnými procenty. Dokážete tyto magické úlohy studentů třídy 7B vyřešit? 1) V čarodějnickém kotli je 100 litrů vody. Kolik lůtrů vody tam zůstalo, když se 35% vody vylilo? (autor Jan Schikora) 2) Na slet čarodějnic mělo přiletět 450 čarodějnic, ale 35%…
Více

MATEMATIKA S ČARODĚJNICEMI

Magická hvězda, skládání temného písmene T, čarodějnické narozeniny Abigail a Archibalda, ztracený pavouk čarodějnice nejděsivější, ropuchy do kouzelného lektvaru, začarovaný čtverec, origami skládanka čarodějnice – to jsou ingredience, z nichž  museli všichni čarodějové a čarodějky v 5A a 5B navařit ve svém sešitě čarovný lektvar. Komu se lektvar povedl, byl odměněn kouzelnou jedničkou a děsivým pavoukem.

PRACUJEME S NÁVODEM – ORIGAMI

Odpočíváme po náročném období přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Skládáme origami podle kresleného návodu, učíme se orientovat ve schématech, značkách a symbolech, porovnáváme realizovaný výtvor s modelem, využíváme znalostí vlastností rovinných obrazců a souměrností. Origami (japonsky: 折り紙; z japonského oru – skládat, kami – papír) je japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. Předpokládá se,…
Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOZKU

„Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný.“ Michel de Montaign Mozek průměrného člověka uchovává tolik informací jako 20 000 průměrně velkých slovníků. Mozek je tvořen 1000 miliardami nervových buněk (neuronů). Pokud by všechny byly v aktivním stavu, jejich energie by dokázala rozsvítit žárovku. Což se skoro stalo ve dvou vyučovacích hodinách matematiky tříd 5. A…
Více

DOKOLEČKA DOKOLA – STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

Pokud obrazec můžeme otočit kolem středu a v nové poloze bude vypadat stejně, říkáme, že je STŘEDOVĚ SOUMĚRNÝ.  Čtverec má například středovou souměrnost čtvrtého řádu, protože se může otočit čtyřikrát a vždycky se bude jevit stejný. Ve čtyřech hodinách matematiky jsme si vyzkoušeli zajímavé aktivity ze světa rotační symetrie: 1) Vystřihovali jsme středově souměrné vločky a…
Více