Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

DŘÍVKOVÁNÍ

Rozvíjíme geometrickou představivost, kombinační schopnosti, trpělivost a užíváme si skvělé pocity při objevování a řešení „zapeklitých“ úkolů.

JAK VELKÝ JE METR ČTVEREČNÝ?

2 hodiny intenzivní práce, rozdělení úkolů, pečlivost a přesnost, trpělivost, 100 decimetrů čtverečných, … A metr čtverečný je na světě! Oba pracovní týmy – 5A i 5B – pracovaly s plným nasazením a většina členů odvedla dobrou práci. Zjistili jsme, jak je při práci na společném úkolu důležitý každý člen týmu.

STAVÍME Z KRYCHLÍ A POČÍTÁME POVRCH TĚCHTO STAVEB

Postav stavbu podle vzoru, urči počet vrcholů, hran a stěn vzniklého tělesa. Spočítej povrch  stavby. Výsledky zaznamenej do tabulky. Budou mít všechny skupiny stejné výsledky? Diskuze, podložená stanoviska, … řešíme problémové úlohy.

ZLOMKY NÁS NEZLOMÍ :-)

Mohli jsme pracovat ve dvojici, ve skupině, samostatně. Úkolem bylo vyřešit v daném časovém limitu alespoň 5 úloh z 8 stanovišť. Po vypršení časového limitu jsme všichni společně svá řešení zkontrolovali, prezentovali možné způsoby řešení.Všichni jsme pracovali aktivně, s plným nasazením,  snažili jsme se dodržovat pravidla, která jsme si pro tuto aktivitu stanovili: 1. Svým…
Více

ČINNOSTNÍ UČENÍ

Pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atd.“ J. Piaget Pracujeme ve skupinách, procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel.

JEDNOTKY DÉLKY – VYRÁBÍME METR

Zadání – vyrob metr, odveď co nejlepší výkon. Výrobky, které měly požadované parametry (přesná stupnice po centimetrech, převody základních jednotek délky, pečlivá a čistá práce), byly vystaveny a odborná porota – všichni žáci – měli možnost přidělit 3, 2 a 1 bod produktům, které je nejvíce oslovily.

KRYCHLE, KRYCHLIČKY – STAVÍME STAVBIČKY…

… a rozvíjíme prostorovou představivost, stavíme stavby podle map, zakreslujeme stavby při pohledu shora, zepředu, zprava, sami tvoříme mapy staveb…zlepšujeme týmovou spolupráci, dodržování dohodnutých pravidel práce (dodržení termínu, dodržení pracovního postupu, kultivace komunikace, hlučnost při práci, …)…a jde nám to! Podívejte se… „Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě…
Více

KOLEM DOKOLA – KRUH, KRUŽNICE

Starověké Řeky kruhy fascinovaly. Zjistili, že pomocí kružítka a rovné hrany (třeba pravítka) lze z kruhů narýsovat mnoho dalších útvarů – včetně šestiúhelníků a čtverců. Archiméda podle pověsti zabil římský voják, který se rozčílil, když Archimédes odmítl přestat rýt do země kruhy. (více o Archimédovi na http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9des) V 8A a 8B jsme v hodinách matematiky…
Více