Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Sonobova krychle

Skládáme modulární origami – Sonobovu krychli – pravidelný šestistěn. Zlepšujeme schopnost pracovat s návodem se schematickými značkami, prohlubujeme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru, spolupracujeme, vyměňujeme si zkušenosti a snažíme se odvést co nejlepší práci.

Parketujeme

Rozvíjíme geometrickou představivost v rovině a kombinační schopnosti. Parkety růžek, mono, duo, čtyřka, elko a 3I, podlaha 3×3 a úkol najít všechny možnosti, jak tuto podlahu pokrýt co nejmenším počtem zadaných parket… Najdete všech 9 různých možností? Zadání je zde: Parketování 16.9.2014.

Pentomino

Rozvíjíme geometrickou představivost, kombinační schopnosti, objevujeme, pracujeme s chybou, cvičíme trpělivost, soustředění. PENTOMINO – složením 5 čtverců (vždy je potřebný dotyk alespoň jednou stranou) vznikne 12 základních kamenů skládačky PENTOMINO. Zadání – slož z 12 základních kamenů PENTOMINA obdélník 6×10, nebo 5×12, nebo 4×15, nebo 3×20. Kameny se nesmí překrývat, zadanou plochu musí vyplnit zcela,…
Více

Matematika zábavná, kreativní a objevná

Jsme kreativní, hraví, rozvíjíme prostorovou představivost, plánujeme, spolupracujeme ve skupině, ověřujeme a aplikujeme Eulerovu větu pro mnohostěny… Archimedova tělesa jsou esteticky velmi působivá.

Matematika jak ji neznáte

„Vše ve vesmíru je napsáno jazykem matematiky.“ Galileo Galilei Témata matematického dopoledne v učebně U6 v Dolní oblasti Vítkovice: Kochova vločka, Mandelbrotova množina, Sierpinského trojúhelník – nejznámější fraktály, přiblížení matematiky přírodě, více . Pascalův trojúhelník – náhled do dělitelnosti, fraktální geometrie, kombinatoriky. Desková hra Blokus ve 2D nebo 3D provedení – rozvoj logického, kombinačního myšlení a prostorové orientace,…
Více

Statistické šetření v terénu

A je to tady – jdeme do terénu provádět statistické šetření. Každá skupina si zvolila statistický znak – otázku s možnostmi odpovědí – a oslovovala občany v okolí K-Tria  a Špalíčku. Zjištěná data jsme zpracovali do sloupcových a koláčových grafů. Jaké byly naše pocity? „Bavilo mě to, jen někteří lidi byli trochu nepříjemní, nebo nám…
Více

Základy statistiky – Velké třídní sčítání

Statistický soubor, statistický znak, četnost, medián, modus, histogram, koláčový graf, frekvenční graf, census. Dříve neznámá slova a dnes provádíme statistická šetření, jejich výsledky zpracováváme do grafů, počítáme statistické průměry a zkoumáme  a vyhodnocujeme data např. Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Inspirováni Sčítáním lidu, domů a bytů (Census) jsme provedli Velké třídní sčítání. Vybrané otázky a odpovědi na…
Více

SONOBOVA KRYCHLE

Zlepšujeme naše dovednosti – přístup k práci (odvést co nejlepší práci, trpělivost), řešení problémů, samostatnost, dodržování pravidel, práce s návodem (tištěným nebo video). A výsledkem naší práce je modulární origami Sonobova krychle – 6 stěn, 12 hran a 8 vrcholů – pravidelný šestistěn.