Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 29. ledna se na Gymnáziu Olgy Havlové sešlo 61 nejlepších matematiků z 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií okresu Ostrava. Soutěžící měli na vyřešení tří náročných matematických úloh 4 hodiny. Barbora Adamcová z 9.B se v této náročné konkurenci umístila na úžasné dělené 6. pozici! Gratulujeme a děkujeme! Více o soutěži Matematická olympiáda . .

Pythagorean Snail

Synergie matematiky a výtvarné výchovy. Pečlivost, rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky, kreativita, invence, … A díla dokazující krásu matematiky jsou na světě. V hodinách jsme nahlédli také do zákulisí Pythagorovy spirály. Díky Pythagorově větě jsme vypočítali velikosti přepon jednotlivých pravoúhlých trojúhelníků. Při základním trojúhelníku s délkami odvěsen 1 jednotka dokážeme geometricky znázornit iracionální čísla: druhá odmocnina ze…
Více

Zkoumáme síť krychle

Síť krychle. Už víme, že se musí skládat z šesti shodných čtverců. Zjistili jsme, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron jsme objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle.

Sonobova krychle

Skládali jsme modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli jsme dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali jsme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Spolupracovali jsme, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.

back to school

Vítejte zpátky v novém roce 2020

Milí žáci, vítejte zpátky v nové roce 2020. Plány na leden jsou již vyvěšeny. Blíží se konec 1. pololetí a to je čas na vyhodnocení vaší práce. Součástí pololetního hodnocení je i vaše sebehodnocení. Připravte si svá PORTFOLIA, aby vaše sebehodnocení bylo podepřeno fakty.