Otevření školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku

Otevření školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky, která je realizována formou konzultací.

Termíny konzultací:

úterý 9:30 – 11:00 matematika 9. A, učebna matematiky

pátek 9:30 – 11:00 matematika 9. B, učebna matematiky

 • Kromě konzultací ve škole zůstává stávající online výuka a dosavadní komunikace s vyučujícími.
 • Skupiny mohou mít maximálně 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Do školy budou chodit žáci v roušce. V lavicích, kdy budou dodrženy předepsané rozestupy, žáci roušky mít nemusí.
 • Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit. V případě nepřítomnosti musí být řádně omluven.
 • Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.
 • Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.
 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka formulář

Termín jednotné přijímací zkoušky (čtyřleté obory) 8. červen 2020.

 • Bude prodloužen čas na vyřešení testu: matematika o 15 minut, český jazyk o 10 minut.
 • Náhradní termín: 23.6.2020
 • Více na MŠMT. Brífink ministra školství zde.
 • Testová zadání k procvičování. V současné době je aplikace optimalizována pro počítače. Optimalizace pro další druhy zařízení proběhne do 20. května 2020.