Nové poznatky se rodí v diskuzi

Nové poznatky se rodí v diskuzi

Každé sudé pondělí máme zadán gradovaný dobrovolný domácí úkol. Můžeme si vybrat úlohy různé obtížnosti.  Následující liché pondělí je pak prostorem na diskuzi našich řešení.