Množiny

Množiny

Týmová práce. Od zkušenosti k pojmu. Vennovy diagramy, množiny, prvek množiny, podmnožiny.