KRYCHLE, KRYCHLIČKY – STAVÍME STAVBIČKY…

KRYCHLE, KRYCHLIČKY – STAVÍME STAVBIČKY…

… a rozvíjíme prostorovou představivost, stavíme stavby podle map, zakreslujeme stavby při pohledu shora, zepředu, zprava, sami tvoříme mapy staveb…zlepšujeme týmovou spolupráci, dodržování dohodnutých pravidel práce (dodržení termínu, dodržení pracovního postupu, kultivace komunikace, hlučnost při práci, …)…a jde nám to! Podívejte se…

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to, a já to pochopím.“ Čínské přísloví