KOLEM DOKOLA – KRUH, KRUŽNICE

KOLEM DOKOLA – KRUH, KRUŽNICE

Starověké Řeky kruhy fascinovaly. Zjistili, že pomocí kružítka a rovné hrany (třeba pravítka) lze z kruhů narýsovat mnoho dalších útvarů – včetně šestiúhelníků a čtverců.

Archiméda podle pověsti zabil římský voják, který se rozčílil, když Archimédes odmítl přestat rýt do země kruhy. (více o Archimédovi na http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9des)

V 8A a 8B jsme v hodinách matematiky odvodili vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, s čímž souvisí Ludolfovo číslo ( více v příloze), sestrojovali jsme soustředné kružnice a zároveň  jsme nakoukli  do oboru fyziky – optiky.

ČÍSLO PÍ – web