ČINNOSTNÍ UČENÍ

ČINNOSTNÍ UČENÍ

Pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atd.“ J. Piaget

Pracujeme ve skupinách, procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel.