Informace pro deváťáky

Informace pro deváťáky

K opakování a procvičování matematiky doporučuji literaturu: [1] GRAJA, Tomáš, Kamil ŠRUBAŘ, Alena FRIDRICHOVÁ, et al. Přijímačky v pohodě: příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. 3. vydání. Praha: Taktik, 2019. ISBN 978-80-7563-216-6, [2] KUŘÍTKOVÁ, Hana. K přijímačkám s nadhledem: příprava na jednotné přijímací zkoušky : matematika, 9. ročník. Plzeň: Fraus, 2017. ISBN 978-80-7489-351-3.

Na webových stránkách  CERMAT najdete testová zadání k procvičování., informace o přijímacích zkouškách na SŠ.  Společnost SCIO nabízí na svých stránkách  přípravné kurzy, aktualizuje  informace o přijímacích zkouškách, uvádí nabídku přijímacích zkoušek nanečisto a také on-line test zdarma.  Na YouTube kanálu matematikaCZ je 64 videí se vzorovým řešením úloh z přijímacích zkoušek.