Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Týmová práce, peer learning

Týmová práce – respekt, důvěra, podpora. Spoluzodpovědnost každého člena za výsledek týmové práce. Peer learning – nejefektivnější způsob učení se je vysvětlovat látku někomu dalšímu. Naše oblíbená aktivita Barevný bufet, tentokrát na téma Měřítko plánu a mapy. Každý tým má svou barvu a v „bufetu“ si vybere úlohu, kterou společně v týmu vyřeší, vysvětlí si vzájemně…
Více

Řídíme své učení

Řídíme své učení. Máme svobodu volby témat, formy spolupráce, pořadí, obtížnosti a množství úloh. V nabídce bylo rýsování obalových křivek, součinové čtverce ve dvou úrovních obtížnosti a indické násobení také ve dvou úrovních obtížnosti. Správnost řešení jsme porovnávali se vzorovým řešením nebo jsme řešení diskutovali se spolužáky. Chyba byla vítaným  společníkem na naší cestě k…
Více

práce dětí

Rýsujeme, vzájemně se hodnotíme

Naše první domácí práce. Přesnost rýsování, pečlivá práce, kreativita, dodržení kritérií zadání, dodržení termínu. Objektivní vzájemné hodnocení. Sladká odměna a diplom pro vítěze.