Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Šestiúhelníkové hvězdy

Pravidelné šestiúhelníky se vyskytují v přírodě překvapivě často. Sněhové vločky vznikají ze šestibokých ledových krystalů, a proto mají vždy šest ramen. Včely uchovávají svůj med v mřížce tvořené šestibokými komůrkami, v tzv. plástu. Oči hmyzu se skládají ze šestibokých čoček. V Severním Irsku se nachází dokonce šestiboké skály – Obrův chodník. Pravidelný šestiúhelník se stal také tématem…
Více

děti spolupracují

Badatelsky orientované vyučování: obvod kruhu

Badatelská otázka, formulace hypotézy, plán postupu ověření, experimentování, měření, přehledný záznam výsledků měření do tabulky, týmová práce, sdílení výsledků měření, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů, prezentace před ostatními, diskuze. Od objevení vztahu mezi průměrem a obvodem kruhu je jen krůček k formulaci vzorce pro obvod kruhu. Desetinný rozvoj Ludolfova čísla se stal výzvou pro zkoušku naší…
Více

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 29. ledna se na Gymnáziu Olgy Havlové sešlo 61 nejlepších matematiků z 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií okresu Ostrava. Soutěžící měli na vyřešení tří náročných matematických úloh 4 hodiny. Barbora Adamcová z 9.B se v této náročné konkurenci umístila na úžasné dělené 6. pozici! Gratulujeme a děkujeme! Více o soutěži Matematická olympiáda . .

Pythagorean Snail

Synergie matematiky a výtvarné výchovy. Pečlivost, rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky, kreativita, invence, … A díla dokazující krásu matematiky jsou na světě. V hodinách jsme nahlédli také do zákulisí Pythagorovy spirály. Díky Pythagorově větě jsme vypočítali velikosti přepon jednotlivých pravoúhlých trojúhelníků. Při základním trojúhelníku s délkami odvěsen 1 jednotka dokážeme geometricky znázornit iracionální čísla: druhá odmocnina ze…
Více

Zkoumáme síť krychle

Síť krychle. Už víme, že se musí skládat z šesti shodných čtverců. Zjistili jsme, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron jsme objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle.

Sonobova krychle

Skládali jsme modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli jsme dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali jsme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Spolupracovali jsme, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.