Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Sonobova krychle

Skládali jsme modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli jsme dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali jsme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Spolupracovali jsme, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.

back to school

Vítejte zpátky v novém roce 2020

Milí žáci, vítejte zpátky v nové roce 2020. Plány na leden jsou již vyvěšeny. Blíží se konec 1. pololetí a to je čas na vyhodnocení vaší práce. Součástí pololetního hodnocení je i vaše sebehodnocení. Připravte si svá PORTFOLIA, aby vaše sebehodnocení bylo podepřeno fakty.

Odpolední matematika

Ve středu 27. 11.  NENÍ odpolední matematika.

Prosíme nerušit, píšeme test

Ověřujeme své znalosti a dovednosti, píšeme plánovaný test. Při testu můžeme používat pomůcky. Tentokrát násobilkovou tabulku a karty s číslicemi. Při testu si můžeme vybrat místo, kde se nám nejlépe pracuje. Někdo potřebuje více prostoru a je na chodbě, někomu vyhovuje práce na polštáři na zemi, u některých vítězí klasika v lavici.