8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

Statistický soubor, statistický znak, četnost, medián, modus, histogram, koláčový graf, frekvenční graf, census. Dříve neznámá slova a dnes provádíme statistická šetření, jejich výsledky zpracováváme do grafů, počítáme statistické průměry a zkoumáme  a vyhodnocujeme data např. Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

Inspirováni Sčítáním lidu, domů a bytů (Census) jsme provedli Velké třídní sčítání. Vybrané otázky a odpovědi na ně jsme ve skupinách zpracovali do podoby grafů (sloupcových nebo koláčových).

JEDNOTKY OBSAHU

„CO SLYŠÍM, ZAPOMENU. CO VIDÍM, PAMATUJI SI. CO SI VYZKOUŠÍM, TOMU ROZUMÍM.“ Kung fu Zu

Čtvercová síť, decimetr čtverečný – 100krát, nůžky, trpělivost a vytrvalost – a metr čtverečný může být stvořen:-)