Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Pythagorean Snail, 8AB

Synergie matematiky a výtvarné výchovy. Navštivte naši galerii.

Pohlceni světem symetrie

Únorová lekce matematického kroužku začala pobytem ve světě logického uvažování, kladení cílených otázek, vyvozování a hledání specifických znaků. V druhé části lekce jsme aktivně poznávali říši symetrie, tvořili jsme osově souměrné obrazce, definovali kritéria zobrazování v osové souměrnosti a ve čtvercové mříži jsme dokreslovali osově souměrné útvary, budovy a vzory.

Budoucí architekti

Milujeme práci se stavebnicemi. Tentokrát jsme stavěli tělesa z kuliček a tyčinek. Rozšiřovali jsme si poznatky o úhlech, kostrách těles, pravidelnosti, symetrii.