Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK

Pravidelné šestiúhelníky se vyskytují v přírodě překvapivě často. Sněhové vločky vznikají ze šestibokých ledových krystalů, a proto mají vždy šest ramen. Včely uchovávají svůj med v mřížce tvořené šestibokými komůrkami, v tzv. plástu. Oči hmyzu se skládají ze šestibokých čoček. V Severním Irsku se nacházejí dokonce šestiboké skály – Obrův chodník.

8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

A je to tady – jdeme do terénu provádět statistické šetření. Každá skupina si zvolila statistický znak – otázku s možnostmi odpovědí – a oslovovala občany v okolí K-Tria a Špalíčku. Jaké byly naše pocity? „Bavilo nás to, nová zkušenost.“ „“Obyvatelé byli milí, jindy ale museli spěchat.“ “ Starší lidé byli ochotnější odpovídat, mladší generace…
Více

8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

Grafy kolem nás – čerpáme na internetu, v novinách, časopisech.

8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

Statistický soubor, statistický znak, četnost, medián, modus, histogram, koláčový graf, frekvenční graf, census. Dříve neznámá slova a dnes provádíme statistická šetření, jejich výsledky zpracováváme do grafů, počítáme statistické průměry a zkoumáme  a vyhodnocujeme data např. Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Inspirováni Sčítáním lidu, domů a bytů (Census) jsme provedli Velké třídní sčítání. Vybrané otázky a odpovědi na…
Více

JEDNOTKY OBSAHU

„CO SLYŠÍM, ZAPOMENU. CO VIDÍM, PAMATUJI SI. CO SI VYZKOUŠÍM, TOMU ROZUMÍM.“ Kung fu Zu Čtvercová síť, decimetr čtverečný – 100krát, nůžky, trpělivost a vytrvalost – a metr čtverečný může být stvořen:-)