Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

8.B A ZÁKLADY STATISTIKY

Statistický soubor, statistický znak, četnost, medián, modus, histogram, koláčový graf, frekvenční graf, census. Dříve neznámá slova a dnes provádíme statistická šetření, jejich výsledky zpracováváme do grafů, počítáme statistické průměry a zkoumáme  a vyhodnocujeme data např. Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Inspirováni Sčítáním lidu, domů a bytů (Census) jsme provedli Velké třídní sčítání. Vybrané otázky a odpovědi na…
Číst více.

JEDNOTKY OBSAHU

„CO SLYŠÍM, ZAPOMENU. CO VIDÍM, PAMATUJI SI. CO SI VYZKOUŠÍM, TOMU ROZUMÍM.“ Kung fu Zu Čtvercová síť, decimetr čtverečný – 100krát, nůžky, trpělivost a vytrvalost – a metr čtverečný může být stvořen:-)