Třída 9B

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Kužel, jehlan, koule zde
 • Podobnost zde, zde
 • Statistika zde

DOMÁCÍ PRÁCE 3 Kužel, jehlan – zadáno 27.5., termín splnění 4.6.; oznámeno a zapsáno 27.5.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Kužel, jehlan, koule zde
 • Grafy zde

 • TEST 7 Velká čísla, vědecká notace, mocniny23.5., nejsou dovoleny žádné pomůcky; oznámeno a zapsáno 15.5.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 Kužel, jehlan – zadáno 27.5., termín splnění 4.6.; oznámeno a zapsáno 27.5.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


 • TEST 6Grafické a početní řešení soustavy rovnic30.4., je potřeba pravítko, tužka č.2 nebo liner
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2Platónská tělesa, zadáno 26.4., termín odevzdání 3. 5.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


 • TEST 5Funkce, lineární funkce 19.3., povolené pomůcky: rýsovací potřeby. ZMĚNA TERMÍNU – 22.3.
 • TEST 6Grafické řešení soustavy rovnicbude doplněno
 • TEST 7Matematické dovednosti 1 – 9bude doplněno

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

DNY BEZ MATEMATIKY: 24.1.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY


obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

Dny bez matematiky: 03.12., 07.12.,20.12., 21.12.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY


obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Algebraické vzorce – video
 • Rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním – video1  video2
 • Rozklad mnohočlenu na součin – vzorce – video
 • Intervaly – video
 • Nerovnice – video
 • Pravoúhlá soustava souřadnic – video, video2

 • TEST 2 – Algebraické vzorce – 12.11.pomůcky: žádné
 • TEST 3 – Úprava mnohočlenu na součin 30.11. pomůcky: žádné
 • TEST 4 – Nerovnice – bude doplněno
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2zadáno 6.11., diskuze řešení 13.11.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

TEST 1 – Rovnice se zlomkem – 24.10.