Třída 9B

Měsíční plán ŘÍJEN

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: slovní úlohy o společné práci 1, slovní úlohy o společné práci 2, algebraické vzorce 1, algebraické vzorce 2, algebraické vzorce 3, Thaletova kružnice

 • TEST 2 (16.10.) Algebraické vzorce – 15 minut, povolené pomůcky: žádné.
 • TEST 3 (22.10.) Rovnice se zlomkem – gradované úlohy, 15 minut, povolené pomůcky: žádné.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 (zadáno 9.10., termín odevzdání 16.10.) Práce s daty. Od 10.10. do 15.10. můžeš své otázky k práci konzultovat se mnou.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.


Měsíční plán ZÁŘÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: mnohočleny (odkazy 1, 2, 3, 4, 10, 11), rovnice (odkazy 4 – 12), slovní úlohy.

TEST 1 (30.9.) Letem světem algebry 8. ročníku (úpravy mnohočlenů, hodnota výrazu, rovnice, slovní úlohy řešené lineární rovnicí) – gradované úlohy, 30 minut, povolené pomůcky: algebraické dlaždice. 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.


Obecné informace

Týdenní časová dotace: 4 hodiny + 1 hodina Cvičení z matematiky

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních  listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.