Třída 8A

MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení – pátek 17. ledna 2020. Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

procenta, Pythagorova spirála – druhá odmocnina grafickyPythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

TÉMATA: 

 • Kruh: obvod a obsah – objev Ludolfova čísla, odvození vzorců pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, aplikace v úlohách
 • Pythagorova věta – pravoúhlý trojúhelník, odvození Pythagorovy věty, použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii, Pythagorejské trojúhelníky, obrácená Pythagorova věta
 • Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině – tečna, sečna, vnější přímka, tětiva; konstrukce tečny z bodu na kružnici, nalezení středu kružnice pomocí os tětiv
 • Třetí mocnina a odmocnina – určení třetí mocniny a odmocniny,užití při výpočtech
 • Jazyk písmen – matematizace jednoduchých reálných situací, písmeno jako obecné číslo, proměnná, neznámá
 • Procenta – aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech
 • Množiny – zápis výčtem prvků, podmnožina, množina prázdná, sjednocení, průnik, Vennovy diagramy

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

• TEST 5 (15.01.) Pythagorova věta 20 minut, povolené pomůcky: kalkulačka

• TEST 6 (bude doplněno) Procenta20 minut, povolené pomůcky: žádné

• TEST 7 (bude doplněno) Kruh: obvod a obsah 20 minut, povolené pomůcky: kalkulačka

• DOMÁCÍ PRÁCE 3 (bude doplněno) Práce s daty Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.


MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

procenta, Pythagorova spirála – druhá odmocnina grafickyPythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

TÉMATA: 

 • Pythagorova věta – pravoúhlý trojúhelník, odvození Pythagorovy věty, použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii, Pythagorejské trojúhelníky, obrácená Pythagorova věta
 • Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině – tečna, sečna, vnější přímka, tětiva
 • Třetí mocnina a odmocnina – určení třetí mocniny a odmocniny,užití při výpočtech
 • Jazyk písmen – matematizace jednoduchých reálných situací, písmeno jako obecné číslo, proměnná, neznámá
 • Procenta – aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech
 • Množiny – zápis výčtem prvků, podmnožina, množina prázdná, sjednocení, průnik, Vennovy diagramy

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

• TEST 5 (bude doplněno) Pythagorova věta 20 minut, povolené pomůcky: kalkulačka

DOMÁCÍ PRÁCE 1 (zadáno 29.11., termín splnění 09.12.) Pythagorova spirála– technická a umělecká část (soutěž). Splnění zadaných technických kritérií (termín, reflexe, přesnost rýsování, dodržení rýsovacího algoritmu, podkladový materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI.  Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna. Jak narýsovat Pythagorovu spirálu najdeš zde. Inspiraci můžeš čerpat zde a zde.


MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

procenta, Pythagorova spirála – druhá odmocnina graficky, druhá mocnina, druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, Pythagorova věta-určování vzdálenosti, Pythagorova věta – řešené úlohy 1-10

TÉMATA: 

 • Druhá mocnina a odmocnina  –  čtvercová čísla, určení druhé mocniny a odmocniny, užití při výpočtech, provádění odhadu s danou přesností,
 • Pythagorova věta – pravoúhlý trojúhelník, odvození Pythagorovy věty, použití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovinné geometrii, Pythagorejské trojúhelníky, obrácená Pythagorova věta
 • Vzájemná  poloha kružnice a přímky v rovině – tečna, sečna, vnější přímka, tětiva
 • Procenta – aplikační úlohy na procenta, procentová část, počet procent, vazba procento-zlomek-desetinné číslo, úlohy o opakovaných slevách a zdraženích v procentech
 • Množiny – zápis výčtem prvků, podmnožina, množina prázdná, sjednocení, průnik, Vennovy diagramy

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

• TEST 3 (08.11.) Lichoběžník (obvod, obsah, vlastnosti, konstrukce) –  20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka, tvé poznámky  v sešitě 

TEST 4 (27.11.) Druhá mocnina a odmocnina – 15 minut, povolené pomůcky: karta s čtvercovými čísly 

DOMÁCÍ PRÁCE 1 (zadáno 29.11., termín splnění 09.12.) Pythagorova spirála– technická a umělecká část (soutěž). Splnění zadaných technických kritérií (termín, reflexe, přesnost rýsování, dodržení rýsovacího algoritmu, podkladový materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI.  Pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna. Jak narýsovat Pythagorovu spirálu najdeš zde. Inspiraci můžeš čerpat zde a zde.


Týmová práce, peer learning, říjen 2019

Týmová práce – respekt, důvěra, podpora. Spoluzodpovědnost každého člena za výsledek týmové práce. Peer learning – nejefektivnější způsob učení se je vysvětlovat látku někomu dalšímu. Naše oblíbená aktivita Barevný bufet, tentokrát na téma Měřítko plánu a mapy.

Každý tým má svou barvu a v „bufetu“ si vybere úlohu, kterou společně v týmu vyřeší, vysvětlí si vzájemně její řešení. Týmy byly vytvořeny losováním. Jeden člen týmu je zpravodajem úlohy a musí její řešení obhájit u učitele, který mu může klást i další otázky související s úlohou. Pokud zpravodaj řešení úlohy zdárně obhájí, vybírá v „bufetu“ další úlohu. Je-li jeho zdůvodnění řešení nedostačující, může se jít poradit se svým týmem. Každý člen týmu je během aktivity alespoň jednou zpravodajem. Hodnotí se proces, ne produkt nebo rychlost. Hodnotí se tedy splnění kritérií dobré práce – dodržení pravidel aktivity, ohleduplné chování, každý pracuje, jak nejlépe dokáže. Jsou pouze dva stupně hodnocení: splněno (jednička) / nesplněno(nic).

Na závěr jsme použili rychlou zpětnou vazbu Jedno slovo/věta, kde jsme poukázali na to, jak se nám v týmu pracovalo, co se osvědčilo, co příště zlepšit a jak.


MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: procenta, měřítko, Pythagorova spirála – druhá odmocnina graficky, druhá mocnina, druhá mocnina a odmocnina,

 • TEST 2 (18.10.) Měřítko plánu a mapy – gradované úlohy, 20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka.
 • TEST 3 (bude doplněno) Lichoběžník (obvod, obsah, vlastnosti, konstrukce) –  20 minut, povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, kalkulačka.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 (bude doplněno) Pythagorova spirála (druhá odmocnina graficky) – technická a umělecká část (soutěž)


Množiny, září 2019

Týmová práce. Od zkušenosti k pojmu. Vennovy diagramy, množiny, prvek množiny, podmnožiny.


MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: procentazlomky, poměr, dělitelnost I, dělitelnost II

TEST 1 (30.9.) Letem světem matematiky 5. – 7. ročníku (zlomky, procenta, dělitelnost, poměr, úměrnosti) – gradované úlohy, 30 minut, povolené pomůcky: zlomková zeď, násobilková tabulka.


Obecné informace

Týdenní časová dotace: 4 hodiny.

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.