Třída 9A

MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení – pátek 17. ledna 2020. Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

TÉMATA: 

 • Funkce – závislost, co je a co není funkce, zadání funkce předpisem (rovnicí), tabulkou, grafem
 • Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině – zobrazujeme body, přímky, úsečky
 • Číselné obory, intervaly – druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu
 • Slovní úlohy – řešíme úsudkem, rovnicí, soustavou rovnic, trojčlenkou, Vennovými diagramy

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

• TEST 7 (bude doplněno) Číselné obory, intervaly – 10 minut, povolené pomůcky: pravítko

• TEST 8 (bude doplněno) Funkce – 15 minut, povolené pomůcky: pravítko

• DOMÁCÍ PRÁCE 3 (bude doplněno) Práce s daty. Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA. Shodná zobrazení: středová a osová souměrnost, posunutí, rotace


 MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

Thaletova věta, Thaletova kružnice – konstrukce tečny ke kružnici,  soustavy rovnic – substituční metoda, soustavy rovnic – aditivní metoda

TÉMATA: 

 • Soustavy rovnic – prostředí Váhy, metoda substituční, metoda aditivní
 • Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině – zobrazujeme body, přímky, úsečky
 • Číselné obory, intervaly – druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

TEST 6 (13.12.) Soustavy rovnic – 20 minut, povolené pomůcky: žádné

DOMÁCÍ PRÁCE 2 (zadáno 29.11., termín splnění 09.12.) Konstrukční úlohy. Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.


MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

algebraické vzorce 1, algebraické vzorce 2, algebraické vzorce 3, Thaletova věta, Thaletova kružnice – konstrukce tečny ke kružnicirozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání, rozklad mnohočlenu na součin pomocí algebraických vzorců, soustavy rovnic – substituční metoda, soustavy rovnic – aditivní metoda

TÉMATA: 

 • Thaletova kružnice  –  množina bodů dané vlastnosti, užití v konstrukčních úlohách – konstrukce tečny ke kružnici, konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
 • Rozklad mnohočlenu na součin – rozklad vytýkáním (NSD), algebraickými vzorci
 • Soustavy rovnic – prostředí Váhy, metoda substituční, metoda aditivní
 • Číselné obory, intervaly druhy intervalů, zápis nerovnosti pomocí intervalu

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

TEST 4 (08.11.) Rozklad mnohočlenu na součin gradované úlohy, 15 minut, povolené pomůcky: kartička s algebraickými vzorci

TEST 5 (27.11.) Rovnice se zlomkem 15 minut, povolené pomůcky: žádné

TEST 6 (bude doplněno) Soustavy rovnic – gradované úlohy, 20 minut, povolené pomůcky: žádné

DOMÁCÍ PRÁCE 2 (zadáno 29.11., termín splnění 09.12.) Konstrukční úlohy. Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.

 


MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: slovní úlohy o společné práci 1, slovní úlohy o společné práci 2, algebraické vzorce 1, algebraické vzorce 2, algebraické vzorce 3, Thaletova kružnice

 • TEST 2 (16.10.) Algebraické vzorce – 15 minut, povolené pomůcky: žádné.
 • TEST 3 (22.10.) Rovnice se zlomkem – gradované úlohy, 15 minut, povolené pomůcky: žádné.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 (zadáno 9.10., termín odevzdání 16.10.) Práce s daty. Od 10.10. do 15.10. můžeš své otázky k práci konzultovat se mnou.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.


MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: mnohočleny (odkazy 1, 2, 3, 4, 10, 11), rovnice (odkazy 4 – 12), slovní úlohy 

TEST 1 (30.9.) Letem světem algebry 8. ročníku (úpravy mnohočlenů, hodnota výrazu, rovnice, slovní úlohy řešené lineární rovnicí) – gradované úlohy, 30 minut, povolené pomůcky: algebraické dlaždice. 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY: úlohy z testů CERMAT, SCIO, TIMSS, PISA.


OBECNÉ INFORMACE

Týdenní časová dotace: 4 hodiny + 1 hodina Cvičení z matematiky

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních  listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.