Třída 8B

Dny bez matematiky:  25. – 28.06. třídní učitelé ve svých třídách, 29.06. vysvědčení. Suplovaná matematika: 11.06. jsem na školení, 15.06. jsem na školení.


 • 14.06. Sebehodnocení a hodnocení, kontrola PORTFOLIA.
 • 18.06. Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
 • V červnu není zadán žádný domácí úkol.

 • ROVNICE – lineární rovnice se závorkami, se zlomky – výuková videa zdezde a  zde → TEST 8
 • ALGEBRA 3 – algebraické vzorce – výuková videa zde
 • SLOVNÍ ÚLOHY – řešení pomocí rovnic
 • MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI – řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 8 – úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISA, PIRLS, KALIBRO, SCIO

Dny bez matematiky: 02.05. školní akce Májové veselí21.05. třídní akce exkurze Osvětim. Suplovaná matematika: 10.05. jsem na akci se svou třídou, 16.05. jsem na školení, 17.05. jsem na akci se svou třídou, 24.05. jsem na akci se svou třídou.


 • ALGEBRA 2 – násobení mnohočlenu jednočlenem, násobení mnohočlenu mnohočlenem, dělení mnohočlenu jednočlenem – výuková videa zde zde a zde → TEST 7
 • ROVNICE – lineární rovnice se závorkami, se zlomky – výuková videa zdezde a  zde → TEST 8
 • ALGEBRA 3 – algebraické vzorce – výuková videa zde
 • SLOVNÍ ÚLOHY – řešení pomocí rovnic
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 8 – úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISA, PIRLS, KALIBRO, SCIO

 • TEST 7 – ALGEBRA 2 – násobení mnohočlenu jednočlenem, násobení mnohočlenu mnohočlenem, dělení mnohočlenu jednočlenem – 24.05.pomůcky: algebraické dlaždice
 • TEST 8ROVNICE 04.06. pomůcky: algebraické dlaždice

 • DÚ 8 zadání DÚ08zadáno 14.05., termín diskuze řešení 23.05.

Dny bez matematiky: 02.04. – Velikonoční prázdniny, 20.04. školní akce Zelený den. Suplovaná matematika: 09.04. jsem se svou třídou na akci, 23.04. jsem na školení.

 • 13.04. čtvrtletní SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFÓLIEM
 • 16.04. klasifikační pedagogická rada, TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • ALGEBRA 1 – jednočleny, mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů – výuková videa zde a zde → TEST 6
 • ALGEBRA 2 – násobení mnohočlenu jednočlenem, násobení mnohočlenu mnohočlenem, dělení mnohočlenu jednočlenem – výuková videa zde zde a zde → TEST 7
 • ROVNICE – lineární rovnice se závorkami, se zlomky – výuková videa zdezde a  zde → TEST 8
 • PYTHAGOROVA VĚTA V PROSTORU – stěnové a tělesové úhlopříčky hranolu
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 8 – úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISA, PIRLS, KALIBRO, SCIO
 • PRÁCE S DATY – vyhodnocování, třídění, interpretace dat, tabulky a grafy → DOMÁCÍ PRÁCE 2

 • TEST 6 – ALGEBRA 1jednočleny, mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů, 12.04., povolené pomůcky: algebraické karty
 • TEST 7 – ALGEBRA 2 – bude doplněno
 • TEST 8ROVNICE – bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 – PRÁCE S DATYzadáno 26.03., termín odevzdání 06.04.

 • DÚ 7 zadání DÚ 7zadáno 16.04., termín diskuze řešení 25.04.

Dny bez matematiky: 12. – 16. 03. Jarní prázdniny, 29. – 30.03. Velikonoční prázdninySuplovaná matematika: 19.03. jsem na akci Matematický klokan, 22.03. jsem na školení


 • ALGEBRA 1 – jednočleny, mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů – výuková videa zde a zde → TEST 6
 • ROVNICE – lineární rovnice se závorkami, se zlomky → TEST 7
 • PYTHAGOROVA VĚTA V PROSTORU – stěnové a tělesové úhlopříčky hranolu
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 8 – úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISA, PIRLS, KALIBRO, SCIO
 • PRÁCE S DATY – vyhodnocování, třídění, interpretace dat, tabulky a grafy → DOMÁCÍ PRÁCE 2

 • TEST 6 – ALGEBRA 1 – bude doplněno
 • TEST 7 – ROVNICE – bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2PRÁCE S DATY – zadáno 26.03., termín odevzdání 06.04.

 • DÚ 6 zadání  zde; zadáno 19.03. termín diskuze řešení 28.03.

Dny bez matematiky: —. Suplovaná matematika: 19. a 21.02. jsem na školení


 • ČÍSELNÉ VÝRAZY – matematický jazyk + základní početní operace s reálnými čísly → TEST 4 15.02.
 • VÝRAZY S PROMĚNNOU – matematický jazyk, hodnota výrazu → TEST 5 02.03.
 • ALGEBRA 1 – jednočleny, mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů → TEST 6
 • ROVNICE – lineární rovnice v prostředí Váhy.
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 8 – úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISA, PIRLS, KALIBRO, SCIO

 • TEST 4 – ČÍSELNÉ VÝRAZY – 15.02. žádné pomůcky nejsou povoleny
 • TEST 5 – VÝRAZY S PROMĚNNOU – matematický jazyk, hodnota výrazu, 02.03.žádné pomůcky nejsou povoleny.
 • TEST 6 – ALGEBRA 1 – bude doplněno

 • DÚ 5 zadání zde ;zadáno 12.02., termín diskuze řešení 28.02.