Třída 8B

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Rovnice – zde, zde, zde
 • Slovní úlohy – zde
 • Konstrukční úlohyzde

 • TEST 7 – Rovnice3.6., jsou dovoleny algebraické dlaždice; zapsáno 23.5.
 • TEST 8 Algebra – 10.6., jsou dovoleny algebraické dlaždice; zapsáno 2.6.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 5 Konstrukční úlohy, rýsovánízadáno 29.5.; termín splnění 6.6.; zapsáno 29.5.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Rovnice – zde, zde, zde
 • Slovní úlohy – zde
 • Konstrukční úlohyzde

 • TEST 7 – Rovnice – 3.6., nejsou dovoleny žádné pomůcky, zapsáno 23.5.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 5Konstrukční úlohy, rýsování – zadáno 29.5.; termín splnění 6.6.; zapsáno 29.5.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Mnohočleny – zde
 • Rovnice – zde, zde

 • TEST 6 – Mnohočleny – 30.4., můžeš používat poznámky ve svém sešitě a pracovní listy

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Kruh – obvod a obsah – zde
 • Válec – zde
 • Mnohočleny – zde
 • Rovnice – zde, zde

 • TEST 5 – Kruh, válec – 21.3., je povolena kalkulačka
 • TEST 6 – Mnohočleny bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 4 – Pravoúhlá soustava souřadniczadáno 27.3., termín odevzdání 3.4.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Kruh – obvod a obsah – zde
 • Rovnice – zde, zde

 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – bude doplněno 


obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

 • Pythagorova věta – video
 • Racionální čísla – interaktivní procvičování
 • Absolutní hodnota – video1, video2, video
 • Vzájemná poloha kružnic v rovině – zde
 • Kruh – obvod a obsah – zde

 • TEST 3Pythagorova věta10.01., povolené pomůcky: kalkulačka
 • TEST 4Matematické dovednosti 1 – 814.01., povolené pomůcky: žádné
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – bude doplněno 

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

Dny bez matematiky: 20.12.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

 • Druhá mocnina a odmocnina – procvičení1 
 • Pythagorova věta – video
 • Vzájemná poloha kružnice a přímky – video
 • Racionální čísla – interaktivní procvičování
 • Absolutní hodnota – video1, video2, video

 • TEST 2Druhá mocnina a odmocnina – 12.11.pomůcky: tabulka s čtvercovými čísly
 • TEST 3 – Pythagorova věta – bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2Pythagorean Snail – teorie zdebude doplněno
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 – zadáno 6.11., diskuze řešení 12.11

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

TEST 1Měřítko plánu a mapy – 25.10.