Třída 8B

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

 • Pythagorova věta – video
 • Racionální čísla – interaktivní procvičování
 • Absolutní hodnota – video1, video2, video
 • Vzájemná poloha kružnic v rovině – zde
 • Kruh – obvod a obsah – zde

 • TEST 3Pythagorova věta10.01., povolené pomůcky: kalkulačka
 • TEST 4Matematické dovednosti 1 – 814.01., povolené pomůcky: žádné
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – bude doplněno 

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

Dny bez matematiky: 20.12.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY    

 • Druhá mocnina a odmocnina – procvičení1 
 • Pythagorova věta – video
 • Vzájemná poloha kružnice a přímky – video
 • Racionální čísla – interaktivní procvičování
 • Absolutní hodnota – video1, video2, video

 • TEST 2Druhá mocnina a odmocnina – 12.11.pomůcky: tabulka s čtvercovými čísly
 • TEST 3 – Pythagorova věta – bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2Pythagorean Snail – teorie zdebude doplněno
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 – zadáno 6.11., diskuze řešení 12.11

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

TEST 1Měřítko plánu a mapy – 25.10.