Třída 7A

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


  • TEST 3Procenta11.01., povolené pomůcky: žádné
  • DOMÁCÍ PRÁCE 3  bude doplněno 

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

Dny bez matematiky: 14.12.,20.12., 21.12.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY


  •  DOMÁCÍ PRÁCE 2 –  Krychle a kvádr – zobrazení ve volném rovnoběžném promítání, síť, objem, povrch, kostra, zadáno 10.12. termín odevzdání 17.12.

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


  • TEST 2 – Sčítání a odčítání zlomků, základní tvar zlomku 29.11Povolené pomůcky: zlomková zeď, násobilková tabulka
  • TEST 3 – Procenta – vazba procento, zlomek, desetinné číslo  – bude doplněno
  • DOMÁCÍ PRÁCE 2 –  Krychle a kvádr – bude doplněno
  • DOMÁCÍ ÚKOL 2 zadáno 6.11., diskuze řešení 13.11.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

TEST 1 – Celá čísla, 01.11.