Třída 6B

DOMÁCÍ PRÁCE 1

Aby tvá práce byla co nejlépe hodnocena, rýsuj na kancelářský papír nebo kreslící karton formátu A4, pracuj pečlivě, úhledně, dodržuj přesné rozestupy úseček a respektuj zadaný rýsovací algoritmus, při vybarvování mysli na symetrii obrazce.

Ve středu 16.10. posoudí originalitu a výtvarné zpracování porota složená ze všech žáků třídy. Autoři vítězných prací budou oceněni. Už se těším na vaše kreativní nápady!

Měsíční plán ŘÍJEN

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2.

 • TEST 2  (24.10.) Přirozená čísla (zápis čísla v desítkové soustavě, početní operace s přirozenými čísly v prostředí Součinových čtverců), 15 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • TEST 3  (bude doplněno) Zlomky (zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla), 20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1  (zadáno 9.10. , termín odevzdání 16.10.) Obalové křivky (rýsování podle návodu), technická (hodnotí učitel – dodržení techniky, přesnost rýsování) a umělecká stránka (hodnotí spolužáci v SOUTĚŽI dne 16.10.originalita, působivost, …). Učitel dává známku 1,2,3. V soutěži jsou připraveny odměny a diplomy.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2  zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 3  zadáno 14.10., diskuze řešení 21.10.


Rozvíjíme prostorovou představivost a kreativitu, září 2019

Naše první seznámení s Tangramem, Soma kostkou, stavebnicí Polydron. Své příznivce si získaly i Hanojské věže a Geoboard.


Nové poznatky se rodí v diskuzi, září 2019

Každé liché pondělí máme zadán dobrovolný domácí úkol. Můžeme si vybrat úlohy různé obtížnosti.  Sudé pondělí je pak prostorem na diskuzi našich řešení.


Měsíční plán ZÁŘÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, písemné dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel

TEST 1  (30.9.) Letem světem aritmetiky a geometrie 1. – 5. ročníku (pamětné početní operace s přirozenými čísly do milionu, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou deset, míst, zlomky), 30 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka, stovková tabulka

DOMÁCÍ ÚKOL 1  zadáno 16.9., diskuze řešení 23.9.

DOMÁCÍ ÚKOL 2  zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.


Obecné informace

Týdenní časová dotace: 4 hodiny.

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.