Třída 7A

Dny bez matematiky: 05.06. celoškolní akce – Školní pouť – oslava Mezinárodního dne dětí 18.06. exkurze Dolní oblast Vítkovice – organizuje D. Kořenková25. – 28.06. třídní učitelé ve svých třídách, 29.06. vysvědčení. Suplovaná matematika: 11. a 12.06. jsem na školení, 15.06. jsem na školení.


 • 14.06. Sebehodnocení a hodnocení, kontrola PORTFOLIA.
 • 18.06. Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
 • V červnu není zadán žádný domácí úkol.

 • PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRA, TROJČLENKA – aplikační slovní úlohy
 • STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST – zobrazování ve středové souměrnosti, středově souměrné obrazce, výukové video zde → DOMÁCÍ PRÁCE 3
 • MĚŘÍTKO PLÁNU A MAPY
 • KONSTRUKCE ČTYŘÚHELNÍKU
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 7

 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST zadáno 01.06., termín odevzdání 08.06. Podklady pro řešení najdeš ve svém sešitě a zde. Také máš možnost konzultace během odpolední matematiky, případně ke konci některé z hodin matematiky. Práce je hodnocena známkou.

Dny bez matematiky: 01.05. Státní svátek, 02.05. školní akce Májové veselí08.05. Státní svátek, 17.05. třídní výlet Brno, 24.05. Svět techniky – Finanční gramotnost. Suplovaná matematika: 16.05. jsem na školení.


 • LICHOBĚŽNÍK – základní terminologie, druhy, střední příčky, úhlopříčky, výška, vnitřní úhly, souměrnost
 • OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU, ROVNOBĚŽNÍKU, LICHOBĚŽNÍKU – odvození vzorců, práce ve čtvercové mříži, aplikační slovní úlohy →TEST 10
 • POMĚR – základní terminologie, postupný poměr, změna v daném poměru, aplikační slovní úlohy →TEST 11
 • PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRA, TROJČLENKA – aplikační slovní úlohy
 • MĚŘÍTKO PLÁNU A MAPY
 • STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST – zobrazování ve středové souměrnosti, středově souměrné obrazce → DOMÁCÍ PRÁCE 3

 • TEST 9  – ZLOMKY – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, 09.05. povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • TEST 10  – OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU, ROVNOBĚŽNÍKU A LICHOBĚŽNÍKU 21.05., pomůcky: kalkulačka
 • TEST 11  – POMĚR 25.05.,pomůcky: žádné
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST bude doplněno

 • DÚ 11 zadání DÚ11; zadáno 07.05., termín diskuze řešení 15.05.
 • DÚ 12 zadání DÚ 12; zadáno 14.05., termín diskuze řešení 22.05.

Dny bez matematiky: 02.04. – Velikonoční prázdniny, 09.04. jsme na akci ve Světě techniky, 20.04. školní akce Zelený den. Suplovaná matematika: 05.04. jsem na Pythagoriádě, 23.04. jsem na školení.

 • 13.04. čtvrtletní SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFÓLIEM
 • 16.04. klasifikační pedagogická rada, TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • ZLOMKY – násobení a dělení – výuková videa zde a zde a zde a zde →TEST 9
 • LICHOBĚŽNÍK – základní terminologie, druhy, střední příčky, úhlopříčky, výška, vnitřní úhly, souměrnost
 • OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU, ROVNOBĚŽNÍKU, LICHOBĚŽNÍKU – odvození vzorců, práce ve čtvercové mříži, aplikační slovní úlohy →TEST 10
 • POMĚR – základní terminologie, postupný poměr, změna v daném poměru, aplikační slovní úlohy →TEST 11

 • TEST 9  – ZLOMKY – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, 09.05. povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • TEST 10  – OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU, ROVNOBĚŽNÍKU A LICHOBĚŽNÍKU bude doplněno
 • TEST 11  – POMĚR bude doplněno

 • DÚ 9 zadání DÚ9; zadáno 09.04., termín diskuze řešení 17.04. 
 • DÚ 10 zadání DÚ 10 ; zadáno 16.04., termín diskuze řešení 24.04.

Dny bez matematiky: 12. – 16.03. Jarní prázdniny, 29. – 30.03. Velikonoční prázdniny. Suplovaná matematika: 19.03. jsem na akci Matematický klokan, 22.03. jsem na školení


 • ROVNOBĚŽNÍKY a ČTYŘÚHELNÍKY – vlastnosti (střední příčky, úhlopříčky, strany, vnitřní úhly, souměrnost, výšky), druhy →TEST 8
 • ZLOMKY – násobení a dělení – výuková videa zde a zde a zde a zde →TEST 9
 • LICHOBĚŽNÍK – základní terminologie, druhy, střední příčky, úhlopříčky, výška, vnitřní úhly, souměrnost

 • TEST 8 ROVNOBĚŽNÍKY a ČTYŘÚHELNÍKY 08.03.povolené pomůcky: žádné
 • TEST 9 ZLOMKY – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 – shodnost, věty o shodnosti trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků sss, sus, usu – zadáno 05.03., termín odevzdání 19.03. Podklady pro řešení najdeš ve svém sešitě a zde. Také máš možnost konzultace během odpolední matematiky, případně ke konci některé z hodin matematiky.
  Práce je hodnocena známkou.


 • DÚ 7 zadání zde ; zadáno 26.02., termín diskuze řešení 06.03.
 • DÚ 8 zadání zde ; zadáno 19.03., termín diskuze řešení 27.03.

Dny bez matematiky: 28.02. třída je na akci Bruslení. Suplovaná matematika: 19. – 21.02. jsem na školení


 • PROCENTA – vztah procento-zlomek-desetinné číslo →TEST 7 02.03.
 • ROVNOBĚŽNÍKY – vlastnosti (střední příčky, úhlopříčky, strany, vnitřní úhly), druhy →TEST 8

 • TEST 7 PROCENTA  02.03.vazba procento-zlomek-desetinné číslo, slevy. Povolené pomůcky: desetinné mřížky, násobilková tabulka.
 • TEST 8 ROVNOBĚŽNÍKY bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 – shodnost, věty o shodnosti trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků sss, sus, usu bude doplněno

 • DÚ 6 zadání  zde; zadáno 12.02., termín diskuze řešení 27.02.
 • DÚ 7 zadání zde ; zadáno 26.02., termín diskuze řešení 06.03.