Třída 7A

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Konstrukční úlohy – zde, zde, zde, zde, zde
 • Prvočísla, rozklad na součin prvočísel – zde
 • Lichoběžník – zde

 • TEST 8 Zlomky – 10.6., dovolené pomůcky: násobilková tabulka, zapsáno 2.6.

   

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Konstrukční úlohy – zde, zde, zde, zde, zde
 • Prvočísla, rozklad na součin prvočísel – zde

 • TEST 7 Přímá a nepřímá úměra – 29.5., dovolené pomůcky: násobilková tabulka, zapsáno 23.5.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 6 Konstrukce trojúhelníku, shodnost trojúhelníků, zadáno 27.5., termín splnění 3.6.; oznámeno a zapsáno 27.5.

 • TEST 6 Poměr – 30.4., nejsou povoleny žádné pomůcky
 • TEST 7 Přímá a nepřímá úměra, bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 5Středová souměrnost, zadáno 16.4., termín odevzdání práce 29.4.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Násobení a dělení zlomků – video
 • Rovnice – zdezde
 • Celá čísla – zde
 • Převody jednotek obsahu – zde
 • Osová souměrnost – zde

 • DOMÁCÍ PRÁCE 4 Osová souměrnost, zadáno 25.3., termín splnění 1.4.
 • TEST  4 Zlomky – dělení a násobení 19.3., nejsou dovoleny žádné pomůcky
 • TEST 5Celá čísla – násobení a dělení, 29.3., je povolena násobilková tabulka
 • TEST 6 Poměr, bude doplněno

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 • Násobení a dělení zlomků – video
 • Rovnice – zdezde

 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 – Diagramy a grafy, zadáno 26.2., termín splnění 5.3. 

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


 • TEST 3Procenta11.01., povolené pomůcky: žádné
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3  bude doplněno 

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

Dny bez matematiky: 14.12.,20.12., 21.12.


VÝUKOVÉ MATERIÁLY


 •  DOMÁCÍ PRÁCE 2 –  Krychle a kvádr – zobrazení ve volném rovnoběžném promítání, síť, objem, povrch, kostra, zadáno 10.12. termín odevzdání 17.12.

obrázek se zvětší při otevření v nové kartě

VÝUKOVÉ MATERIÁLY


 • TEST 2 – Sčítání a odčítání zlomků, základní tvar zlomku 29.11Povolené pomůcky: zlomková zeď, násobilková tabulka
 • TEST 3 – Procenta – vazba procento, zlomek, desetinné číslo  – bude doplněno
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 –  Krychle a kvádr – bude doplněno
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 zadáno 6.11., diskuze řešení 13.11.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

TEST 1 – Celá čísla, 01.11.