Třída 6A

Dny bez matematiky: 05.06. celoškolní akce – Školní pouť – oslava Mezinárodního dne dětí 25. – 28.06. třídní učitelé ve svých třídách, 29.06. vysvědčení. Suplovaná matematika: 11. a 12.06. jsem na školení, 15.06. jsem na školení.


 • 14.06. Sebehodnocení a hodnocení, kontrola PORTFOLIA.
 • 18.06. Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
 • V červnu není zadán žádný domácí úkol.

 • DĚLITELNOST – násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, znaky dělitelnosti 9, 4; prvočísla a čísla složená
 • JEDNOTKY OBJEMU – mm³, cm³, dm³, m³, km³, litr, mililitr, decilitr, hektolitr
 • KRYCHLOVÁ TĚLESA – objem, povrch, kostra
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST – zobrazování v osové souměrnosti, osově souměrné obrazce
 • MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 1 – 6

Dny bez matematiky: 01.05. Státní svátek 08.05. Státní svátek, 17.05. třídní výlet., 29.05. školní akce – Letové ukázky dravcůSuplovaná matematika: 10.05. jsem na akci se svou třídou, 16.05. jsem na školení, 24.05. jsem na akci se svou třídou.


 • DĚLITELNOST – násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, znaky dělitelnosti 2, 10, 5, 100, 3, 6, prvočísla → TEST 8
 • JEDNOTKY OBJEMU – mm³, cm³, dm³, m³, km³, litr, mililitr, decilitr, hektolitr
 • KRYCHLOVÁ TĚLESA – objem, povrch, kostra
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST – zobrazování v osové souměrnosti, osově souměrné obrazce → DOMÁCÍ PRÁCE 2  bude doplněno

 • TEST 8 – DĚLITELNOSTkritéria dělitelnosti 2, 3, 5, 6, 10, nejmenší společný dělitel, největší společný násobek24.05. – povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 – PRÁCE S DATY (čtení v tabulkách a grafech, interpretace dat), zadáno 21.05., termín odevzdání 28.05., práce je hodnocena známkou
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 –  OSOVÁ SOUMĚRNOST – bude doplněno

 • DÚ 11 zadání DÚ11; zadáno 07.05., termín diskuze řešení 15.05.
 • DÚ 12 zadání DÚ12; zadáno 14.05., termín diskuze řešení 22.05.

Dny bez matematiky: 02.04. – Velikonoční prázdniny 09.04. třída je na akci Zdravá pětka, 20.04. školní akce Zelený den. Suplovaná matematika: 06.04. jsem na Pythagoriádě, 23.04. jsem na školení.

 • 13.04. čtvrtletní SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFÓLIEM
 • 16.04. klasifikační pedagogická rada, TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • ÚHLY rýsujeme a měříme úhly, třídíme úhly, dvojice úhlů, úhly v trojúhelníku, úhly v ciferníku, přenášení úhlů, grafické sčítání a odčítání úhlů, osa úhlu → TEST 7
 • AUTOBUS, RODOKMEN, PARKETOVÁNÍ
 • DĚLITELNOST – násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, znaky dělitelnosti 2, 10, 5, 100, 3, 6, prvočísla → TEST 8
 • TROJÚHELNÍK – typy trojúhelníků podle délek stran, podle vnitřních úhlů, modelace na kruhovém geoboardu, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku

 • TEST 7 – ÚHLY – 12.04.pomůcky: úhloměr, pravítko s ryskou, tužka č. 3, kružítko, kruhový geoboard
 • TEST 8 – DĚLITELNOST – bude doplněno

 • DÚ 10 zadání DÚ 10; zadáno 16.04., termín diskuze řešení 24.04.


Dny bez matematiky: 12. – 16.03. Jarní prázdniny, 22.03. Beseda s Městskou policií Ostrava29. – 30.03. Velikonoční prázdninySuplovaná matematika:23.03. jsem na akci se svou třídou


 • ÚHLY rýsujeme a měříme úhly, třídíme úhly, dvojice úhlů, úhly v trojúhelníku, úhly v ciferníku, přenášení úhlů, grafické sčítání a odčítání úhlů, osa úhlu → TEST 7
 • AUTOBUS, RODOKMEN, PARKETOVÁNÍ
 • OBSAH A OBVOD PRAVOÚHELNÍKU, JEDNOTKY OBSAHU a jejich převody → TEST 6
 • DĚLITELNOST – násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, znaky dělitelnosti 2, 10, 5, 100, 3, 6, prvočísla → TEST 8

 • TEST 6 – OBSAH A OBVOD PRAVOÚHELNÍKU, JEDNOTKY OBSAHU – 26.03.2018, povolené pomůcky: žádné
 • TEST 7 – ÚHLY – bude doplněno
 • TEST 8 – DĚLITELNOST – bude doplněno

 • DÚ 8 zadání zde ; zadáno 26.02., termín diskuze řešení 06.02.
 • DÚ 9 zadání zde; zadáno 19.03.., termín diskuze řešení 27.03.

Dny bez matematiky: —. Suplovaná matematika: 19. – 21.02. jsem na školení


 • ÚHLY rýsujeme a měříme úhly, třídíme úhly, dvojice úhlů, úhly v trojúhelníku, přenášení úhlů, grafické sčítání a odčítání úhlů, osa úhlu → TEST 7
 • AUTOBUS, RODOKMEN
 • OBSAH A OBVOD PRAVOÚHELNÍKU, JEDNOTKY OBSAHU a jejich převody → TEST 6

 • TEST 5 – RACIONÁLNÍ ČÍSLA (zlomky, deset. čísla, vazba zlomek-deset. číslo, početní operace s deset. čísly, číselná osa, záporná čísla) 13.02., povolené pomůcky: násobilková tabulková, zlomková zeď
 • TEST 6 – OBSAH A OBVOD PRAVOÚHELNÍKU, JEDNOTKY OBSAHU – bude doplněno
 • TEST 7 – ÚHLY – bude doplněno

 • DÚ 7 zadání zde ; zadáno 12.02., termín diskuze řešení 27.02.
 • DÚ 8 zadání zde ; zadáno 26.02., termín diskuze řešení 06.02.