PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Učivo GONIOMETRICKÉ FUNKCE, LOMENÉ VÝRAZY NENÍ učivem základní školy, nepatří do požadovaného standardu.Tato témata jsou učivem střední školy. Najdete v následujících dokumentech: RVP pro základní školySTANDARDY pro základní vzdělávání MATEMATIKARVP pro gymnázia.

Přijímací zkoušky – TESTY CERMAT – na SŠ 

Testy vychází ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy, pro samotnou přípravu jsou tak vhodné učebnice či sbírky, které se na školách pro výuku využívají. Pro uchazeče je však zajisté důležité znát možné formy a typy úloh, aby měli představu, jak jsou úlohy formálně koncipovány. Proto lze nalézt na webových stránkách Centra ukázkové úlohy a ilustrační testy pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání. Úlohy vycházejí z toho, co je na školách vyučováno, není proto potřeba žádných dalších speciálních příruček či sbírek nebo přípravných kurzů ze strany Centra. (citováno z http://www.cermat.cz)

Ilustrační testy CERMAT najdete zde


WEBOVÉ STRÁNKY – teorie, řešené úlohy

  • matematikaCZ – kanál na YOUTUBE

    Na stránkách společnosti SCIO zde najdete nabídku přípravných kurzů, informace o přijímacích zkouškách, nabídku přijímacích zkoušek nanečisto a také on-line test zdarma.


V únoru vydalo nakladatelství FRAUS publikace pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky, více zde.