Třída 5. A

2. POLOLETÍ 5 hodin matematiky PO, ÚT, ST, ČT, PÁ


 • Pokračujeme ve výuce matematiky metodou prof. Hejného, neboli VOBS – výuka orientovaná na budování schémat. Děti se na matematiku stěhují do učebny matematiky (pavilon A, 2. patro).
 • DOMÁCÍ ÚKOL bude v tomto školním roce povinný, bude zadáván vždy ve středu, diskuze řešení proběhne v úterý následujícího týdne. DÚ bude mít většinou 2 varianty – méně (A) a více (B) náročnou, děti si samy zvolí úroveň obtížnosti. Zadání bude přístupné i v elektronické podobě. DÚ není hodnocen známkou, pouze eviduji splnění úkolu.

Týden 19. – 23. červen 2017

 • Dny bez matematiky:  22.06. třída na akci – výlet Hledej pramen vody
 • Suplovaná matematika: 21.06. jsem na třídním výletu se svou třídou (děti mají zadánu práci)
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL
 • 19.06. POLOLETNÍ SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFOLIEM
 • 21.06. uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • Úhly (úhel pravý, přímý, plný, ostrý, tupý, měření úhlů úhloměrem) – sešit + učebnice 97/14, 101/38 + modelace
 • Logika – sešit + učebnice 94/20, 103/54
 • Velká čísla (zápis čísel větších než milion, početní operace s velkými čísly, zaokrouhlování, porovnávání) sešit  + učebnice 100/31
 • Mnohoúhelníky (obvod, obsah, jednotky obvodu a obsahu) – sešit + učebnice 97/10 +modelace

Týden 12. – 16. červen 2017

 • Dny bez matematiky: 13.06. členové DPS Čtyřlístek – koncert Zlín, zbytek třídy v 6A, 16.06. členové DPS Čtyřlístek na akci, zbytek třídy rozdělen
 • Suplovaná matematika: —-
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL
 • 19.06. POLOLETNÍ SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFOLIEM

 • Úhly (úhel pravý, přímý, plný, ostrý, tupý, měření úhlů úhloměrem) – sešit + modelace
 • Logika – sešit + učebnice 93/3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Velká čísla (zápis čísel větších než milion, početní operace s velkými čísly, zaokrouhlování, porovnávání) sešit  + učebnice
 • Mnohoúhelníky (obvod, obsah, jednotky obvodu a obsahu) – sešit + modelace

Týden  05. – 09. červen 2017

 • Dny bez matematiky: 06.06. třídní výlet Olomouc, 07.06. ředitelské volno, 09.06. jarní koncert ZŠ Krestova
 • Suplovaná matematika: 08. 06. jsem na školení (děti mají zadánu práci)
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Součinové čtverce – sešit
 • Úhly (úhel pravý, přímý, plný, ostrý, tupý, měření úhlů úhloměrem) – sešit + učebnice 74/15
 • Logika – sešit + učebnice 93/3, 4, 5, 6, 7, 8

Týden  29. květen – 02. červen 2017

 • Dny bez matematiky: 01.06. Školní pouť – oslavy MDD, 02.06. akce třídy – finále soutěže Hledej pramen vody
 • Suplovaná matematika: 30.05. jsem na akci se svou třídou (děti mají zadánu samostatnou práci – SP5 Vennovy diagramy, SP6 Součinové čtverce, obě práce budou hodnoceny známkou)
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Desetinná čísla (+, -, násobení přirozeným číslem, násobení a dělení 10, 100, 1000, porovnávání, vazba zlomek – desetinné číslo) – sešit
 • Součinové čtverce (sešit + Samostatná práce č. 6)
 • Čtvercová mříž – souřadnice (učebnice 16/59, 16/60, 30/21 + sešit)
 • Dělitelnost , prvočísla (hra Tleskni, dupni; Vennovy diagramy) – sešit + Samostatná práce č. 5).
 • Vennovy diagramy (Samostatná práce č. 5)
 • Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (učebnice 76/1, 2, 4, 5) prostředí Váhy, Děda Lesoň

  Týden  22. – 26. květen 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika: 
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Desetinná čísla (+, -, násobení přirozeným číslem, násobení a dělení 10, 100, 1000, porovnávání, vazba zlomek – desetinné číslo) – sešit
 • Čtvercová mříž – souřadnice (učebnice 16/59, 16/60, 30/21 + sešit)
 • Dělitelnost (hra Tleskni, dupni; Vennovy diagramy) – sešit
 • Prvočísla – téma zařazeno na žádost dětí (Eratosthenovo síto) sešit
 • Úhel (úhel, rameno, úhel plný, pravý, přímý, úhly na ciferníku – kruhový geoboard) – sešit + učebnice 72/2,3 + modelace na kruhovém geoboardu + dramatizace
 • Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (učebnice 76/1, 2, 4, 5) prostředí Váhy, Děda Lesoň
 • Součinové čtverce (sešit)

Týden  15. – 19. květen 2017

 • Dny bez matematiky: 16.05. akce třídy 5A
 • Suplovaná matematika:  15.05. jsem s dětmi na okresním kole Pythagoriády (děti mají zadánu práci)
 • TEST 8 – Desetinná čísla a zlomky (vazba zlomek – desetinné číslo, porovnávání zlomků – zlomková zeď, smíšená čísla, sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení desetinných čísel čísly přirozenými, násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000) – 19.05.

 • Desetinná čísla (+, -, násobení přirozeným číslem, násobení a dělení 10, 100, 1000, porovnávání, vazba zlomek – desetinné číslo) – sešit
 • Čtvercová mříž – souřadnice (učebnice 16/59, 16/60, 30/21 + sešit)
 • Dělitelnost (hra Tleskni, dupni; učebnice 32/1, 2, 3, 4)
 • Prvočísla – téma zařazeno na žádost dětí (Eratosthenovo síto) sešit
 • Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (učebnice 76/1, 2, 4, 5) – prostředí Váhy, Děda Lesoň

 • DOMÁCÍ ÚKOL 18  zadán 17.05. termín 23.05.  Z technických důvodů nemůže být zadání DÚ18 vloženo, děti jej mají v papírové formě.

Týden  08. – 12. květen 2017

 • Dny bez matematiky: 08.05. Státní svátek, 10.05. testování ČŠI
 • Suplovaná matematika: 11. a 12.05. jsem na školení (děti mají zadánu práci)
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.
 • TEST 8 – Desetinná čísla a zlomky (vazba zlomek – desetinné číslo, porovnávání zlomků – zlomková zeď, smíšená čísla, sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení desetinných čísel čísly přirozenými, násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000) – 19.05.

 • Desetinná čísla (+, -, násobení přirozeným číslem, násobení a dělení 10, 100, 1000, porovnávání, vazba zlomek – desetinné číslo) (sešit, pracovní list č. 13, 14)
 • Mnohoúhelníky ve čtvercové mříži (obvod, obsah, vlastnosti) Pracovní list č. 13, 14
 • Rodokmen Pracovní list č. 13, 14
 • Vennovy diagramy Pracovní list č. 13, 14
 • Pavučiny Pracovní list č. 13, 14

Týden  01. – 05. květen 2017

 • Dny bez matematiky: 01.05. Státní svátek
 • Suplovaná matematika: —-
 • TEST 7 – KONSTRUKČNÍ ÚLOHY (základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, čtverec, obdélník, pravidelný šestiúhelník, kružnice, kolmice, rovnoběžky, osa úsečky)  03.05.

 • Desetinná číslanásobení a dělení 10, 100, 1000 (sešit)
 • Mnohoúhelníky – obvod, obsah (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Početní operace s přirozenými čísly (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Slovní úlohy (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Zlomky(pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Číselná osa (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Tabulky (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)
 • Čtvercová mříž (pracovní list č. 12 – zkoušíme úlohy z testování ČŠI)


Týden  24. – 28. duben 2017

 • Dny bez matematiky: 28.04. Školní akce Den Země – Zelený den ZŠ Krestova
 • Suplovaná matematika: —-
 • TEST 7 – KONSTRUKČNÍ ÚLOHY (základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, čtverec, obdélník, pravidelný šestiúhelník, kružnice, kolmice, rovnoběžky, osa úsečky) 27.04. ZMĚNA TERMÍNU na 03.05.

 • Konstrukční úlohy – opakujeme základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, rovnoběžky, kolmice, osa úsečky, pravoúhelník, kružnice, pravidelný šestiúhelník (sešit) SAMOSTATNÁ PRÁCE 25.04. hodnoceno známkou
 • Mnohoúhelníky – obvod, obsah (sešit)
 • Početní operace s přirozenými číslypamětné počítání, počítáme „výhodně“ (sešit + učebnice 24/1,2)
 • Vazba zlomek – desetinné číslo (sešit)
 • Desetinná číslanásobení a dělení 10, 100, 1000 (sešit)
 • Žáci soběúlohy z  prostředí Autobus, Pavučiny, Součtové trojúhelníky s desetinnými čísly, Indické násobení – doplňování. (DÚ 15)


Týden  17. – 21. duben 2017

 • Dny bez matematiky:17.04. Velikonoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: —-
 • V týdnu 17. – 19.04. NEBUDE zadán DÚ.
 • 20. a 21.04. čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia

 • Konstrukční úlohy – opakujeme základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, rovnoběžky, kolmice, osa úsečky, pravoúhelník, kružnice, pravidelný šestiúhelník (sešit)
 • Mnohoúhelníky – obvod, obsah (sešit)
 • Početní operace s přirozenými číslypamětné počítání (sešit)
 • Vazba zlomek – desetinné číslo (sešit)
 • Žáci soběúlohy z  prostředí Autobus, Pavučiny, Součtové trojúhelníky s desetinnými čísly, Indické násobení – doplňování. (DÚ 15)

Týden  10. – 14. duben 2017

 • Dny bez matematiky: 12.04. děti jsou na akci ve Světě techniky, 13. a 14.04. Velikonoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: 10.04. jsem na školení (děti mají zadánu práci – Vennovy diagramy, konstrukční úlohy, obvod a obsah pravoúhelníku a trojúhelníku)
 • V týdnu 10. – 14.04. NEBUDE zadán DÚ.

 • Vennovy diagramy a jejich využití při řešení slovních úloh (sešit + učebnice 85/10a, 103/48)
 • Konstrukční úlohy – opakujeme základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, rovnoběžky, kolmice, osa úsečky, pravoúhelník, kružnice, pravidelný šestiúhelník (sešit)
 • Mnohoúhelníky – obvod, obsah (sešit)
 • Žáci soběúlohy z  prostředí Autobus, Pavučiny, Součtové trojúhelníky s desetinnými čísly, Indické násobení – doplňování. (DÚ 15)

   

Týden  03. – 07. duben 2017

 • Dny bez matematiky: 06.04. děti mají výuku na dopravním hřišti
 • Suplovaná matematika:

 • Desetinná čísla – násobení desetinného čísla celým číslem, kombinované početní operace s desetinnými čísly, zlomky a smíšenými čísly, užití vazby zlomek – desetinné číslo (sešit + mřížky + modelace)
 • Vennovy diagramy a jejich využití při řešení slovních úloh (sešit + učebnice 61/3, 4;  + modelace)
 • Konstrukční úlohy – opakujeme základní geometrické konstrukce – trojúhelník ze tří stran, rovnoběžky, kolmice, osa úsečky, pravoúhelník, kružnice, pravidelný šestiúhelník (sešit)
 • Mnohoúhelníky – obvod, obsah (sešit)
 • Zlomky – porovnávání, rozšiřování a krácení – s využitím zlomkové zdi (sešit + zlomková zeď)

 • DOMÁCÍ ÚKOL 15  zadán 05.04., termín 11.04.  Zadání: vymysli a vyřeš libovolné 2 úlohy z těchto prostředí – Autobus, Pavučiny, Součtové trojúhelníky s desetinnými čísly, Indické násobení – doplňování.

Týden  27. – 31. březen 2017

 • Dny bez matematiky: 27.03. děti jsou ve škole v přírodě (děti mají zadánu práci – Pracovní list č. 9, 10, 11); 30.03. děti jsou na akci ve Světě techniky
 • Suplovaná matematika: 28.03. jsem na školení (děti mají zadánu práci – práce s učebnicí 84/1; 84/2; 88/6; 88/7; 59/18; 51/21); 29.03. jsem na akci se svou třídou (děti mají zadánu práci – dokončení pracovních listů 9, 10, 11 + dokončení práce ze dne 28.03. + vytvoření a vyřešení tří pavučin nebo tří součtových trojúhelníků s desetinnými čísly nebo tří úloh na doplňování indického násobení)
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL

 • Desetinná čísla – násobení desetinného čísla celým číslem (sešit + mřížky + modelace)

Týden  20. – 24. březen 2017

 • Dny bez matematiky: 20. – 24. 03. děti jsou ve škole v přírodě (děti mají zadánu práci – Pracovní list č. 9, 10, 11)

Týden  13. – 17. březen 2017

 • Dny bez matematiky: 14. – 17. 03. děti jsou ve škole v přírodě (děti mají zadánu práci – Pracovní list č. 9, 10, 11)
 • V týdnu 13. – 17.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

 • Desetinná čísla – násobení desetinného čísla celým číslem (sešit + mřížky + modelace)

Týden  06. – 10. březen 2017

JARNÍ PRÁZDNINY


Týden  27. únor – 03. březen 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Stále potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • TEST 6 – Písemné dělení dvojciferným číslem 01.03.
 • V týdnu 27. 02. – 03.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

 • Mnohoúhelníky – strany, vrcholy, úhlopříčky, čtvercová mříž, kruhový geoboard (sešit + modelace na geoboardu + modelace ve čtvercové mříži)  online Geoboard zde.
 • Peníze ve slovních úlohách (učebnice 28/11, 29/19, 30/26 + sešit + modelace penězi)
 • Obvod a obsah pravoúhelníku, mnohoúhelníku (učebnice 46/16,17+ sešit)
 • Zlomky – porovnávání – zlomková zeď (sešit + zlomková zeď)
 • Procházky po krychli – rozvíjíme prostorovou představivost
 • Desetinná čísla – násobení desetinného čísla celým číslem (sešit + mřížky + modelace)

 • V týdnu 27. 02. – 03.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

Týden  20. – 24. únor 2017

Milí rodiče, nechte své děti přemýšlet jejich vlastním tempem. U rovnic se učíme postupně chápat jejich smysl, proto se jim věnujeme v různých matematických prostředích (Váhy, Šipkové grafy, Hadi, Myšlené číslo, Děda Lesoň). Objevujeme, modelujeme, používáme pomůcky, .. Rozhodně nejsou v tomto věku vhodné postupy typu ekvivalentní úpravy rovnic, které znáte z doby, kdy jste chodili do základní školy (mimochodem učivo 8. ročníku). Děti za nimi nic nevidí, jsou pro ně příliš abstraktní a naučí se je tedy pouze mechanicky, bez porozumění. Pro rozvoj matematického myšlení dětí  je mnohem důležitější pochopit, co je to rovnice, umět ji sestavit, matematizovat reálnou situaci, … Mechanické řešení rovnice  pak může zvládnout i programovatelná kalkulačka.

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika: 20.02. jsem na školení (děti mají zadánu práci – Pracovní list č. 8 )
 • Stále potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • TEST 5 – Desetinná čísla (sčítání, odčítání, zaokrouhlování, porovnávání, vazba desetinné číslo-zlomek) 22.02.
 • TEST 6 – Písemné dělení dvojciferným číslem 01.03.

 • Mnohoúhelníky – strany, vrcholy, úhlopříčky, čtvercová mříž, kruhový geoboard (učebnice 29/17,18 + sešit + modelace na geoboardu) online Geoboard zde.
 • Peníze ve slovních úlohách (učebnice 28/11, 29/19, 30/26 + sešit + modelace penězi)
 • Obvod a obsah pravoúhelníku, mnohoúhelníku (učebnice 46/16,17+ sešit)
 • Zlomky – porovnávání – zlomková zeď (učebnice 80/4 + sešit + zlomková zeď)


Týden  13. – 17. únor 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika:
 • Stále potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • TEST 5 – Desetinná čísla (sčítání, odčítání, zaokrouhlování, porovnávání, vazba desetinné číslo-zlomek) 22.02.

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání, násobení desetinného čísla celým číslem (sešit) Samostatná práce 1 – hodnoceno známkou
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Rovnice a prostředí Šipkové grafy (učebnice 45/12 + sešit + modelace)
 • Rovnice a prostředí Váhy (sešit + modelace)
 • Jednotky délky (m, mm, cm, dm, km)(sešit + modelace) Samostatná práce 2 – hodnoceno známkou
 • Mnohoúhelníky – strany, vrcholy, úhlopříčky, čtvercová mříž, kruhový geoboard (učebnice 28/1,2,3,4; 29/15,16  + sešit + modelace na geoboardu + modelace ve čtvercové mříži) online Geoboard zde.


Týden  06. – 10. únor 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika:
 • Stále potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání, násobení desetinného čísla celým číslem (sešit)
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit + učebnice 37/10,11)
 • Objem, povrch, kostra krychlových těles (sešit + modelace krychličkami)
 • Rovnice a prostředí Váhy (učebnice 45/12 + sešit + modelace)
 • Rovnice a prostředí Šipkové grafy (učebnice 45/12 + sešit + modelace)
 • Jednotky délky (m, cm, dm, km)(sešit + modelace)


Týden 30. leden – 3. únor 2017

 • Dny bez matematiky: 01.02. děti jsou na třídní akci s paní učitelkou J. Ottovou; 02.02. děti jsou v kině; 03.02. pololetní prázdniny
 • Suplovaná matematika: 31.01. jsem se svou třídou na akci (děti mají zadánu samostatnou práci – pracovní list č. 7)
 • V TOMTO TÝDNU NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Objem, povrch, kostra krychlových těles (učebnice 40/1,2,3,4 + sešit + modelace krychličkami)
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti (pracovní list č. 7)

Týden  23. – 27. leden 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika: 24.01. jsem s J. Šebestou a M. Válkem na okresním kole matematické olympiády (děti jsou rozděleny do tříd na 1. stupni, mají zadánu samostatnou práci (pracovní list č. 6)
 • V TOMTO TÝDNU NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání, násobení desetinného čísla celým číslem, porovnávání, zaokrouhlování s danou přesností (sešit+ pracovní list č. 6 + učebnice 38/16c; 38/20)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit + učebnice 3819)
 • Objem, povrch, kostra krychlových těles (učebnice 40/1,2,3,4 + sešit + modelace krychličkami)
 • Rovnice a Hadi, rovnice a Váhy (učebnice 45/6, 7, 8, 9+ sešit)
 • Jednotky hmotnosti (kilogram, gram, tuna), délky (m, cm, dm, km), obsahu (cm², dm², m², mm²), objemu (cm³, dm³, m³, mm³, litr) (sešit)

Týden  16. – 20. leden 2017

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika:
 • 20.01.2017 POLOLETNÍ SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, kontrola PORTFOLIA.
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla se dvěmi desetinnými místy – sčítání a odčítání, násobení desetinného čísla celým číslem (sešit)
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit)
 • Objem, povrch, kostra krychlových těles (učebnice 40/1,2,3,4 + sešit + modelace krychličkami)
 • Rovnice a hadi (učebnice 44/4 + sešit)
 • Jednotky hmotnosti (kilogram, gram, tuna), délky (m, cm, dm, km), obsahu (cm², dm², m², mm²), objemu (cm³, dm³, m³, mm³, litr) (sešit)

 • DOMÁCÍ ÚKOL 11 ( pamětné dělení se zbytkem, sousedé, indické násobení, slovní úloha, obvod a obsah ve čtvercové mříži, doplňování čísel do písemného sčítání a odčítání) zadán 18.01., termín 24. 01.  DÚ 11 zadání

Týden  09. – 13. leden 2017

 • Dny bez matematiky: —
 • Suplovaná matematika: 12.01. a 13.01. jsem na školení, děti jsou rozděleny do tříd na 1. stupni, mají zadánu samostatnou práci (pracovní list č. 4 a 5)
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání, násobení desetinného čísla celým číslem (sešit) práce v hodině PL4 – hodnoceno známkou
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit) práce v hodině PL4 – hodnoceno známkou
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit)
 • Početní operace s přirozenými čísly do milionu (písemné sčítání, odčítání a násobení; pamětné násobení a dělení čísel „s nulami“) (sešit)
 • Základní geometrické konstrukce (rovnoběžky, kolmice, pravoúhelníky, kružnice, pravidelný šestiúhelník, trojúhelník zadaný třemi stranami, osa úsečky) (sešit) práce v hodině PL 5- hodnoceno známkou
 • Osová souměrnost (osová souměrnost ve čtvercové mříži) práce v hodině PL 5- hodnoceno známkou
 • Origami – Sonobova krychle (práce s obrázkovým návodem)

 • TEST 4 – 10.01. 2017 – Početní operace s přirozenými čísly do milionu (písemné sčítání, odčítání a násobení, pamětné násobení a dělení čísel „s nulami“) Povolené pomůcky: násobilková tabulka  Známka zapsána do žákovské knížky 11.01.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 10 ( myslím si číslo, písemné dělení, autobus, algebrogramy, obvod a obsah pravoúhelníku, zlomky) zadán 11.01. , termín 17. 01. DÚ10 zadání
 • 20.01.2017 POLOLETNÍ SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, kontrola PORTFOLIA.

Týden  02. – 06. leden 2017

 • Dny bez matematiky: 02.01. vánoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: —
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání , násobení desetinného čísla celým číslem (sešit)
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Vazba desetinné číslo-zlomek (sešit)
 • Početní operace s přirozenými čísly do milionu (písemné sčítání, odčítání a násobení; pamětné násobení a dělení čísel „s nulami“) (sešit)
 • Základní geometrické konstrukce (rovnoběžky, kolmice, pravoúhelníky, kružnice, pravidelný šestiúhelník, trojúhelník zadaný třemi stranami, osa úsečky) (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou
 • Origami – Sonobova krychle (práce s obrázkovým návodem)

 • TEST 4 – 10.01. 2017 – Početní operace s přirozenými čísly do milionu (písemné sčítání, odčítání a násobení, pamětné násobení a dělení čísel „s nulami“) Povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • DOMÁCÍ ÚKOL 9  (čísla s nulami, sousedé a deset. čísla, zlomky, součtové trojúhelníky, myslím si číslo) zadán 04.01. , termín 10. 01. DÚ9 zadání
 • 20.01.2017 POLOLETNÍ SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, kontrola PORTFOLIA.

Týden  19. – 23. prosinec 2016

 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • Dny bez matematiky: 21. 12. třídy s třídními učitelkami,  22. 12. ředitelské volno, 23. 12. Vánoční prázdniny
 • Po dobu adventu NEBUDE zadáván domácí úkol

 • Násobení desetinného čísla číslem celým (sešit)
 • Smíšená čísla (sešit + modelace)
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení – zebry, úlohy ze SCIO testů – všeobecné studijní předpoklady (logické uvažování, porozumění textu) (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou

Týden  12. – 16. prosinec 2016
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • Po dobu adventu NEBUDE zadáván domácí úkol

 • Násobení desetinného čísla číslem celým (sešit)
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení – zebry, úlohy ze SCIO testů – všeobecné studijní předpoklady (logické uvažování, porozumění textu) (sešit)
 • Desetinná čísla – porovnávání, sčítání a odčítání (sešit)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (sešit)
 • Rýsujeme – základní geometrické konstrukce (kolmice, rovnoběžky,  konstrukce pravidelného šestiúhelníku, pravoúhelníku se zadaným obvodem, osa úsečky) (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou

Týden  05. – 09. prosinec 2016

 • Dny bez matematiky: 07. 12. Děti, které nevystupují na Vánočním koncertu, jsou spojeny s 4A (kolegyně I. Bačgoňová),  08. 12. děti jsou na akci Vánoce na dědině, 09. 12. akce Mikulášský turnaj ve vybíjené 4. – 6. ročník
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • Po dobu adventu NEBUDE zadáván domácí úkol

 • Písemné dělení dvojciferným číslem (učebnice strana 25 + sešit) – při zkoušce správnosti řešení děti používají kalkulačku
 • Rýsujeme – základní geometrické konstrukce (kolmice, rovnoběžky, konstrukce, konstrukce pravidelného šestiúhelníku) (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou

Týden  28. listopad – 02. prosinec 2016

 • Dny bez matematiky:
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • 30.11. TEST 3 – Desetinná čísla
 • Po dobu adventu NEBUDE zadáván domácí úkol

 • Desetinná čísla – 1 desetinné místo, modelace, vazba desetinné číslo – zlomek, porovnávání, číselná osa, sčítání a odčítání, násobení přirozeným číslem (sešit + modelace)
 • Obvod a obsah čtyřúhelníku ve čtvercové mříži – metoda rámování (sešit)
 • Jednotky hmotnosti  – gram, kilogram, tuna(sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou
 • Počítáme do milionu zpaměti – čísla s nulami (sešit)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (učebnice strana 25 + sešit) – při zkoušce správnosti řešení děti používají kalkulačku
 • Rýsujeme – základní geometrické konstrukce (kolmice, rovnoběžky, konstrukce, konstrukce pravidelného šestiúhelníku) (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou

Týden  21. – 25. listopad 2016

 • Dny bez matematiky:
 • Suplovaná matematika: 22. 11. (jsem na akci se svou třídou)
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • 21.11. kontrola PORTFOLIA – podklad pro sebehodnocení a hodnocení – 1. čtvrtletí 2016/17
 • 30.11. TEST 3 – Desetinná čísla

 • Násobení a dělení – pamětné i písemné – násobilkové obdélníky (učebnice 24/5; 24/8; 24/3; 27/21 + sešit)
 • Desetinná čísla – 1 desetinné místo, modelace, vazba desetinné číslo – zlomek, porovnávání, číselná osa, sčítání a odčítání, násobení přirozeným číslem (sešit + modelace)  Pracovní list č. 3 – 22.11. (sčítání a odčítání desetinných čísel, číselná osa, porovnávání) – hodnoceno známkou
 • Práce s daty – čteme v tabulkách a grafech, počítáme aritmetické průměry, tvoříme grafy a diagramy (učebnice 49/14 + sešit) Pracovní list č. 3 – 22.11. – hodnoceno známkou
 • Obvod a obsah čtyřúhelníku ve čtvercové mříži – metoda rámování (sešit)
 • Jednotky hmotnosti  – gram, kilogram, tuna(sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou
 • Počítáme do milionu zpaměti – čísla s nulami (sešit)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem (učebnice strana 25 + sešit) – při zkoušce správnosti řešení děti používají kalkulačku

 • DOMÁCÍ ÚKOL 8 (pamětné dělení velkých čísel, slovní úlohy, čas, úlohy z Matematického klokana) zadán 23.11., termín 29. 11. zadání DÚ 8

Týden  14. – 18. listopad 2016

 • Dny bez matematiky: 14.11. akce Den pro mou třídu, 17.11. Státní svátek
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • 21.11. kontrola PORTFOLIA – podklad pro sebehodnocení a hodnocení – 1. čtvrtletí 2016/17
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán domácí úkol.

 • Desetinná čísla – 1 desetinné místo, modelace, vazba desetinné číslo – zlomek, porovnávání, číselná osa, sčítání a odčítání (sešit + učebnice 37/12; 38/17; 37/13  + modelace)
 • Práce s daty – čteme v tabulkách a grafech, počítáme aritmetické průměry, tvoříme grafy a diagramy (učebnice 49/1,2 – aritmetický průměr + sešit + pracovní list hodnoceno známkou)
 • Jednotky délky – mm, cm, dm, m, km (sešit) práce v hodině – hodnoceno známkou
 • Obvod a obsah obdélníku a čtverce (učebnice38/20 + sešit)
 • Počítáme do milionu zpaměti – čísla s nulami (sešit)
 • Stovková tabulka (učebnice 20/5; 20/7 + sešit)

Týden  7. – 11. listopad 2016

 • Dny bez matematiky:
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Desetinná čísla – 1 desetinné místo, modelace, vazba desetinné číslo – zlomek, porovnávání, číselná osa, sčítání a odčítání (sešit + učebnice 11/34 , 37/12; 38/17  + modelace)
 • Dělení jednociferným dělitelem – pamětné i písemné (uč. 25/10 + sešit)
 • Zlomky – modelace, zlomky a hodiny, slovní úlohy se zlomky (sešit + modelace + učebnice 36/4 , 36/5, 36/6)
 • Zlomky a stavby z krychlí (sešit + modelace krychličkami)
 • Práce s daty – čteme v tabulkách a grafech, počítáme aritmetické průměry, tvoříme grafy a diagramy (učebnice 49/1,2 ; 49/11,12  + sešit)
 • Obvod a obsah obdélníku a čtverce (učebnice 15/55 ; 38/20 + sešit)
 • Stovková tabulka (učebnice 20/5; 20/7 + sešit)

 • TEST 2 – 08.11. 2016 – Zlomky (zlomky a hodiny, zlomky ve slovních úlohách, modelace zlomku) Povolené pomůcky: ciferníky,pastelky
 • DOMÁCÍ ÚKOL 7  (dělení se zbytkem, zvířátka dědy Lesoně, Myslím si číslo, úlohy z Pythagoriády pro 5. ročník 15-16)) zadán 09.11. , termín 15. 11. DÚ 7 zadání.

Týden 31. říjen – 4. listopad 2016

 • Dny bez matematiky: 02.11. třída je na akci ve Světě techniky s kolegyní J. Ottovou
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Neposedové v součtových trojúhelnících (uč. 21/13 + sešit)
 • Čtvercová mříž (uč. 16/61 + sešit s čtvercovou mříží)
 • Dělení jednociferným dělitelem – pamětné  i písemné (uč. 25/10 + sešit)
 • Zlomky (uč. 36/1+2, 36/4, 36/5 + sešit)
 • Desetinná čísla – 1 desetinné místo, modelace, vazba desetinné číslo – zlomek, porovnávání, číselná osa, sčítání a odčítání (sešit + učebnice 37/13; 38/16 + modelace)

 • DOMÁCÍ ÚKOL 6   (součtové trojúhelníky s podmínkou, slovní úlohy s velkými čísly, centimetrová mříž, obvod a obsah, úlohy CERMAT pro víceletá gymnázia) zadán 03.11. , termín 08. 11.  zadání DÚ6 
 • TEST 2 – 08.11. 2016 – Zlomky (zlomky a hodiny, zlomky ve slovních úlohách, modelace zlomku) Povolené pomůcky: ciferníky, pastelky

Týden 24. – 28. říjen 2016

 • Dny bez matematiky: 26. a 27. 10. Podzimní prázdniny, 28.10. Státní svátek
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán DÚ.

 • Rýsování – rovnoběžky, kolmice, kružnice, trojúhelníky zadané třemi stranami, pravoúhelníky (sešit)
 • Kombinatorika (uč. 14/51 + sešit + modelace)
 • Kvádr – povrch a objem (učebnice 17/67 + sešit + krychličky)

Týden 17. – 21. říjen 2016

 • Dny bez matematiky: —-
 • Suplovaná matematika: 18.10. (jsem na kurzu Práce s diferencovanou třídou v matematice)20.10. (jsem na matematické soutěži pro žáky 9. ročníků Moravskoslezský matematický šampionát)
 • STÁLE potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Stovková tabulka (uč. 20/1 , uč. 20/7 + sešit + stovková tabulka)
 • Rýsujemerovnoběžky, kolmice, trojúhelníky, čtverce a obdélníky (sešit + modelace)
 • Kombinatorika (uč. 14/51 + sešit + modelace)
 • 2D geometrie – obvod, rozměry (uč. 15/55 + sešit)
 • Součtové trojúhelníky (uč. 21/11 + sešit)
 • 2D geometrie – obvod a obsah ve čtvercové mříži (pracovní list 1)
 • Autobus (sešit)
 • Slovní úlohy (pracovní list 1, 2)
 • Šipkové grafy (sešit + pracovní list 2)
 • Pavučiny (pracovní list 1)
 • Zlomky (sešit), zlomky a hodiny (pracovní list 2)
 • Osová souměrnost (pracovní list 2)
 • Myslím si číslo (sešit + pracovní list 2)
 • Cyklotrasy (učebnice 19/74 + sešit)
 • Neposedové v součtových trojúhelnících (učebnice 21/13 + sešit)
 • PRACOVNÍ LIST 1 (18.10.) , PRACOVNÍ LIST 2 (20.10.) hodnoceno známkou

 • DOMÁCÍ ÚKOL 5 ( součtové trojúhelníky s podmínkou, autobus – muži, ženy, čas ve slovních úlohách; slovní úlohy se zlomky, pravděpodobnost) zadán 19.10. , termín 01. 11. DÚ 5 zadání

Týden 10. – 14. říjen 2016

 • Dny bez matematiky: —-
 • Středa 12. října – výukový program KOUZLO ZRCADLENÍ, Svět techniky, 7:40 – 10:50. Organizace dne zde, děti mají nalepeno v žákovské knížce, prosím o podpis rodičů.
 • Od 3. října potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Zlomky (uč. 12/35  + sešit + modelace)
 • Rýsujeme ve čtvercové mříži, počítáme obvody a obsahy – používáme centimetr čtverečný (uč. 16/61 , uč 10/26  + sešit se čtvercovou mříží – děti mají z loňska)
 • Osová souměrnost (výukový program Kouzlo zrcadlení, Svět techniky + sešit – osově souměrná písmena abecedy)
 • Autobus (uč. 18/70 + sešit + modelace)  AUTOBUS VIDEO
 • Stovková tabulka (uč. 20/1, uč. 20/7 + sešit + stovková tabulka)
 • Zlomky ve slovních úlohách (uč. 12/38 , 13/46 , 13/48  + sešit + modelace)
 • Rýsujemerovnoběžky, kolmice, trojúhelníky, čtverce a obdélníky (sešit + modelace)
 • Kombinatorika (uč. 14/51 + sešit + modelace)

 • DOMÁCÍ ÚKOL 4 (pamětné násobení a dělení, zaokrouhlování, zlomky a krychlové stavby, zvířátka dědy Lesoně, slovní úlohy – SCIO testy) zadán 13.10. , termín 19. 10.  DÚ 4 zadání

Týden 03. – 07. říjen 2016

 • Dny bez matematiky: —
 • Od 3. října potřebujeme rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Opakujeme po prázdninách:
 • Krychle (uč. 15/57 + modelace + sešit)
 • Zlomky (uč. 12/35 ,13/45 , 13/48  +sešit + modelace)
 • Krokování (uč. 9/20 + sešit + modelace ) KROKOVÁNÍ VIDEO
 • Rýsujeme – obdélník, čtverec, kružnice, trojúhelník zadaný třemi stranami, kolmice (uč. 13/49 , 15/56  + sešit )
 • Rýsujeme ve čtvercové mříži, počítáme obvody a obsahy – používáme centimetr čtverečný (uč. 16/59 , 16/61 + sešit se čtvercovou mříží – děti mají z loňska)
 • Autobus (uč. 18/70 + sešit + modelace)  AUTOBUS VIDEO
 • Kombinatorika (uč. 14/53 + sešit)
 • Slovní úlohy (13/42, 13/47  + sešit + dramatizace / modelace)
 • Děda Lesoň – rozdělujeme zvířátka do družstev (modelace)

 • DOMÁCÍ ÚKOL 3  (pořadí výpočtů, početní operace do milionu, uspořádání přirozených čísel, algebrogramy, slovní úlohy se zlomky, čísla a číslice, součtové trojúhelníky) zadán 05.10., termín 11. 10., DÚ 3 zadání

Týden 26. – 30. září 2016

 • Dny bez matematiky: 28.09. Státní svátek.
 • Od 3. října budeme potřebovat rýsovací pomůcky: PRAVÍTKO S RYSKOU, TUŽKU č. 3, KRUŽÍTKO.

 • Opakujeme po prázdninách:
 • Zlomky (11/31, 12/35, 12/37  + sešit + modelace)
 • Stavby z krychlí (uč. 17/65  + sešit + modelace)
 • Krychle (uč. 15/57 + modelace + sešit)
 • Úlohy o věku (uč. 13/44 + sešit)
 • Krokování (uč. 9/20 + sešit + modelace)
 • Zvířátka dědy Lesoně – dvojice rovnic (uč. 10/25  + modelace + sešit)
 • Výstaviště (uč. 19/73 + sešit)
 • Kombinatorika (uč. 14/53 + sešit)
 • Slovní úlohy (uč. 8/18, 13/42 , 13/47  + sešit + dramatizace / modelace)
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 (písemné sčítání, odčítání a násobení, zaokrouhlování s danou přesností, součtové trojúhelníky, pavučiny, výstaviště, úlohy s časem) zadán 29.09., termín 04.10. DÚ 2 zadání
 • TEST 1 – 27.09. 2016 – Písemné a pamětné sčítání, odčítání a násobení do milionu. Povolené pomůcky: násobilková tabulka.  Známka zapsána do ŽK 29.09. nebo 30.09.

Týden 19. – 23. září 2016

 • Dny bez matematiky: 22.09. akce Běh naděje

 • Opakujeme po prázdninách:
 • Indické a klasické násobení (uč. 7/10 + sešit)
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání do milionu, pořadí početních operací (uč. 8/17  + sešit )
 • Zlomky (uč. 11/28 , 11/31 , 12/35 , 12/37  + sešit + modelace)
 • Stavby z krychlí a zlomky (uč. 17/66 + sešit + modelace)
 • Šipkové grafy (uč. 10/27 + sešit)
 • Stavby z krychlí (uč. 17/65 + sešit + modelace)
 • Kdo jsem? Na které číslo myslím? (uč. 12/37 + sešit)
 • DOMÁCÍ ÚKOL 1 (písemné sčítání a odčítání, indické násobení, úlohy ze SCIO testů – přijímací zkoušky na 8letá gymnázia) zadán 21.09., termín 27.09. DÚ 1 zadání.
 • TEST 1 – 27.09. 2016 – Písemné a pamětné sčítání, odčítání a násobení do milionu. Povolené pomůcky: násobilková tabulka.

Týden 12. – 16. září 2016

 • Dny bez matematiky: 12.09. děti jsou na dopravním hřišti.
 • V tomto týdnu NEBUDE zadán domácí úkol.

 • Opakujeme po prázdninách:
 • Indické a klasické násobení (uč. 7/10 + sešit)
 • Pavučiny (uč. 8/13 + sešit)
 • Písemné sčítání a odčítání do milionu (uč. 8/17, 12/41 + sešit)
 • Součtové trojúhelníky (uč. 9/21 + sešit)
 • Zvířátka Dědy Lesoně (uč. 7/12, 9/19 + sešit)
 • Zlomky (uč. 11/28, 11/31, 12/35, 12/37 + sešit + modelace)
 • Stavby z krychlí (uč. 17/64 + sešit + modelace)
 • Římské číslice (uč. 19/75, 19/76 + sešit)
 • Kdo jsem? (sešit)

 


Týden 05. – 09. září 2016

 • 05. – 07. září – třídní učitelé ve svých třídách
 • 08. – 09. září – výuka,  děti dostaly UČEBNICI PRO 5. ROČNÍK, byly seznámeny s organizací hodin matematiky.
 • Dny bez matematiky: —-

 • Opakujeme po prázdninách:
 • Barevné trojice (uč. 5/1)
 • Algebrogramy (uč. 6/7 + sešit)
 • Násobilkové obdélníky (uč. 6/8 + sešit)
 • Neposedové (uč. 8/14 + sešit)
 • Sousedé (uč. 8/15 + sešit)