ÚHLY

Matematická cvičení, hry, testy a aktivity na webu. Prezentace a videa – výklad učiva, konstrukce. Aplety. Pracovní listy.

  1. Úhly – měření a rýsování – video DOPORUČUJI
  2. Měření a odhad velikosti úhlu DOPORUČUJI
  3. Měříme úhly
  4. Stupně a minuty – prezentace + procvičení DOPORUČUJI
  5. Osa úhlu – konstrukce video DOPORUČUJI
  6. Grafické sčítání úhlů video DOPORUČUJI
  7. Grafické odčítání úhlů video DOPORUČUJI
  8. Sčítání, odčítání, násobení, dělení úhlů – video DOPORUČUJI
  9. Úhly vrcholové, vedlejší, střídavé a souhlasné – video DOPORUČUJI