MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

Matematická cvičení, hry, testy a aktivity na webu. Prezentace a videa – výklad učiva, konstrukce. Aplety. Pracovní listy.

  1. Množiny bodů v rovině prezentace
  2. Thaletova kružnice prezentace
  3. Konstrukce tečny ke kružnici prezentace
  4. Konstrukce tečny ke kružnici – video  DOPORUČUJI
  5. Množiny bodů v rovině prezentace DOPORUČUJI
  6. Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice video DOPORUČUJI
  7. Konstrukce trojúhelníku se zadanou těžnicí video DOPORUČUJI
  8. Konstrukce tečny z bodu ke kružnici video DOPORUČUJI
  9. Konstrukce trojúhelníku se zadanou výškou video DOPORUČUJI