MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 6-9

Co byste měli znát z matematiky ze základní školy … Testy, výukové materiály, literatura, odkazy…

TESTY

  1. Test 2007
  2. Test 2007 obecné studijní předpoklady
  3. Test 2007 všeobecné znalosti
  4. Test 2008 výroková logika
  5. Test 2008 matematika
  6. Geometrie pro sedmáky – online test

LITERATURA

  1. PALKOVÁ, Martina a Václav ZEMEK. Průvodce matematikou 1, aneb, Co byste měli znát z numerické matematiky ze základní školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2009, 200 s. Co byste měli znát ze základní školy. ISBN 978-80-7358-085-8.
  2. PALKOVÁ, Martina a Václav ZEMEK. Průvodce matematikou 2, aneb, Co byste měli znát z geometrie ze základní školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2007, 135 s. Co byste měli znát ze základní školy. ISBN 978-807-3580-834.