TĚLESA

Matematická cvičení, hry, testy a aktivity na webu. Prezentace a videa – výklad učiva. Pracovní listy.

KRYCHLE, KVÁDR 

 1. Krychle – urči, co není její síť
 2. Krychle, kvádr – objem, povrch
 3. Kvádr
 4. Povrch a objem krychle a kvádru, prezentace
 5. Povrch a objem kvádru a krychle, prezentace
 6. Sonobova krychle – origami, video
 7. Zobrazujeme krychli ve volném rovnoběžném promítání
 8. Převody jednotek délky
 9. Převody jednotek délky – vysvětlení, prezentace
 10. Převody jednotek obsahu – vysvětlení, prezentace

VÁLEC

 1. VÁLEC – síť, povrch, objem – vysvětlení + příklady – prezentace
 2. VÁLEC – povrch řešené úlohy
 3. VÁLEC – objem – řešené úlohy
 4. VÁLEC – objem 2 – řešené úlohy
 5. VÁLEC – povrch válce, síť – prezentace
 6. VÁLEC – povrch válce, síť prezentace
 7. VÁLEC – objem – video

KUŽEL

 1. KUŽEL – povrch – vysvětlení+příklady, angl.
 2. JEHLAN, KUŽEL – objem – důkaz – video

JEHLAN

 1. JEHLAN – pravidelný trojboký – objem – řešená úloha, video
 2. JEHLAN – pravidelný šestiboký – objem a povrch – řešená úloha, video
 3. JEHLAN – pravidelný čtyřboký – obsah pláště – řešená úloha, video
 4. JEHLAN – pravidelný čtyřboký – výpočet výška – řešená úloha, video

KOULE

 1. KOULE – objem – odvození vzorce, řešené úlohy, video, angl.
 2. KOULE – objem – demonstrace, video, angl.
 3. KOULE – objem – demonstrace, video, angl. – vztah mezi objemem koule a objemem odpovídajícího kužele
 4. KOULE – objem – video
 5. KOULE – povrch – odvození vzorce – pomeranč, video, angl.