ZLOMKY

Matematická cvičení, hry, testy a aktivity na webu. Prezentace a videa – výklad učiva. Pracovní listy.

 1. Zdobíme a krájíme pizzu
 2. Modelace a zápis zlomku – pexeso
 3. Zlomková zeď DOPORUČUJI
 4. Zlomky a hodiny
 5. Zlomky – rovnost – interaktivní – dvojice karet DOPORUČUJI
 6. Zlomky – krácení zlomků – zasáhni zkrácený zlomek
 7. Zlomky – rozšiřování a krácení – vesmírná mise
 8. Zlomky – základní tvar – fotbal
 9. Zlomky – základní tvar – terč
 10. Zlomky – smíšená čísla – převod smíšeného čísla na zlomek DOPORUČUJI
 11. Zlomky – smíšená čísla – převod nepravého zlomku na smíšené číslo DOPORUČUJI
 12. Procvičování na test – smíšená čísla – řeš v sešitě (na papír), správné řešení Answer Key pod úlohami
 13. Procvičování na test – smíšená čísla 2 – řeš v sešitě (na papír), správné řešení Answer Key pod úlohami
 14. Procvičování na test – krácení zlomků – řeš v sešitě (na papír), správné řešení Answer Key pod úlohami
 15. Procvičování na test – krácení a rozšiřování zlomků – řeš v sešitě (na papír), správné řešení Answer Key pod úlohami
 16. Zlomky – porovnávání DOPORUČUJI
 17. Zlomky na číselné ose DOPORUČUJI
 18. Zlomky a desetinná čísla
 19. Zlomky a desetinná čísla – ovoce
 20. Zlomky a desetinná čísla  DOPORUČUJI   
 21. Kalkulačka – početní operace se zlomky DOPORUČUJI
 22. Zlomky – násobení a dělení – vysvětlení – video DOPORUČUJI