KONZULTACE pondělí 14.30 – 15.30

Učebna matematiky 9A, pavilon A, 2. patro

Konzultační hodiny jsou určeny rodičům i dětem.