ALGEBRA – VÝRAZY

Matematická cvičení, hry, testy a aktivity na webu. Prezentace a videa – výklad učiva. Pracovní listy.

MNOHOČLENY

 1. Sčítání a odčítání mnohočlenů 1 výklad, video DOPORUČUJI
 2. Sčítání a odčítání mnohočlenů 2výklad, video DOPORUČUJI
 3. Test1 online – sčítání a odčítání mnohočlenů
 4. Test2 – online – sčítání a odčítání mnohočlenů
 5. Test3 – online – sčítání a odčítání mnohočlenů
 6. Test4 – online – určení počtu členů mnohočlenu
 7. Test1 online – násobení mnohočlenu jednočlenem
 8. Test2 – online – násobení mnohočlenů
 9. Algebraické vzorce – video DOPORUČUJI
 10. Rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání video DOPORUČUJI
 11. Rozklad mnohočlenu na součin pomocí algebraických vzorcůvideo DOPORUČUJI
 12. Násobení mnohočlenů  – video DOPORUČUJI
 13. Počítání s mnohočlenyvideo  DOPORUČUJI

LOMENÉ VÝRAZY