Fraktály – Sierpinského trojúhelník

„Mraky nejsou koule, hory nejsou kužele, blesk se nešíří po přímce. Fraktální geometrie je obrazem vesmíru, který je hrbolatý, nikoliv rovný, a poďobaný nikoliv hladký. Je to geometrie důlků, jamek a hrbolů, pokřivenin, spletí a deformací.“ Benoit Mandelbrot

V květnových hodinách matematiky jsme nahlédli do relativně nové oblastí matematiky – fraktální geometrie, která je součástí obsáhlé teorie chaosu a je jedním z významných nástrojů popisu dynamických, turbulentních a nelineárních dějů. Více o fraktálech zde. Z mnoha základních fraktálů jsme si vybrali Sierpinského trojúhelník – fraktální útvar vytvořený rekurzivním vykreslováním rovnostranných trojúhelníků, který jsme sestrojili.