Matematický kroužek 7, 14.11.2017

Vennovy diagramy a Geoboard – hlavní témata 7. lekce. Objevili jsme možnost, jak graficky znázornit průnik dvou nebo tří množin prvků a zkoušeli jsme Vennovy diagramy nejen interpretovat, ale také je použít při řešení úloh zde. Na kruhovém geoboardu jsem modelovali pravidelné útvary – rovnostranné trojúhelníky a čtverce. Tvořili jsme tak symetrické a půvabné ornamenty. Největší radost jsme ovšem měli, když jsme mohli na čtvercovém i kruhovém geoboardu tvořit obrazce podle své fantazie – šipka, luk, kostel s věžními hodinami, síť, rotující geoboard. Příští lekci začneme s geoboardy! On-line verze geobardu zde. 

Matematický kroužek 6, 07.11.2017

Hlavolamy a přesmyčky nám poskytly možnost nejen rozvíjet logické myšlení a pozornost, ale také byly výborným podnětem pro diskuzi o různých pohledech na jejich řešení. V druhé části lekce jsme si mohli vybrat z nabídky různých úloh. Většina z nás si zvolila doplňování staveb do tvaru nejmenší možné krychle, Kuba dokončil zapeklitou úlohu z předešlé lekce a rozdělil zvířata v ZOO do 5 klecí podle zadaných kritérií, Lenka se ponořila do řešení úloh z minulých ročníků matematické olympiády. Úlohy, které jsme řešili zde.

Jak velký je metr krychlový?

Jak velký je metr krychlový? My v 7B to už víme.

Činnostní učení. Konstruktivistické vyučování. Budování myšlenkových schémat. Úkol: vymodeluj metr krychlový. Kolik decimetrů krychlových obsahuje metr krychlový? Kolik litrů je jeden kubík? Kolik je to hektolitrů?