Matematický kroužek 2, 10.10.2017

Dnes jsme doplňovali neposedy do grafického schématu. Při práci s dřívky a dominovými kameny jsme rozvíjeli naši geometrickou představivost a kombinační schopnosti. Zjištění, že každá úloha nemusí mít řešení, je dalším krokem v rozvoji naší schopnosti kriticky myslet. Ukázky úloh, které jsme řešili, zde.

Matematický kroužek 1, 03.10.2017

První lekce. Poznatky se rodí díky diskuzi a vzájemné spolupráci. Máme volbu, jak chceme pracovat – ve skupině, ve dvojici, samostatně. Chyba je vítaným společníkem na cestě k porozumění. Jsme aktivní, tvořiví, nebojíme se experimentovat. Činnostně získané poznatky matematicky zobecňujeme.

Hledali jsme matematické vetřelce v uzavřeném systému čísel, při stavění věží z barevných krychlí jsme nahlédli do kombinatoriky a ve hře Sova jsme rozvíjeli schopnost klást cílené a efektivní uzavřené otázky. Ukázky úloh zde