Matematický kroužek – poslední lekce

Poslední lekce. Žáci sobě – tvoříme úlohy zde, stavíme, přestavujeme, zakreslujeme plány staveb, skládáme origami, … Učíme se navzájem, pomáháme si, spolupracujeme, přemýšlíme, inspirujeme se, …

Matematické hvězdy se loučí

Fraktály – Sierpinského trojúhelník

„Mraky nejsou koule, hory nejsou kužele, blesk se nešíří po přímce. Fraktální geometrie je obrazem vesmíru, který je hrbolatý, nikoliv rovný, a poďobaný nikoliv hladký. Je to geometrie důlků, jamek a hrbolů, pokřivenin, spletí a deformací.“ Benoit Mandelbrot

V květnových hodinách matematiky jsme nahlédli do relativně nové oblastí matematiky – fraktální geometrie, která je součástí obsáhlé teorie chaosu a je jedním z významných nástrojů popisu dynamických, turbulentních a nelineárních dějů. Více o fraktálech zde. Z mnoha základních fraktálů jsme si vybrali Sierpinského trojúhelník – fraktální útvar vytvořený rekurzivním vykreslováním rovnostranných trojúhelníků, který jsme sestrojili.

Matematický kroužek – Tangram a Polydron

Tangram. 7 dílů skládačky a tisíce nejrůznějších obrazců, které z nich lze složit. Nejvíce nás baví tvořit nové vlastní obrazce. Rozvíjíme tak nejen naši geometrickou představivost, ale také kreativitu. Někteří z nás mnohem raději pracují v 3D a tvoří ze stavebnice Polydron. Například Mikuláš sestavil z pravidelných pětiúhelníku a šestiúhelníků jedno z Archimédovských těles, komolý dvacetistěn (fotbalový míč).