Den čísla Pí – 14. březen

Čtrnáctý den třetího měsíce v roce je velkým dnem v životech matematiků. Ludolfovo číslo PÍ má svůj svátek a matematikové na jeho oslavu servírují jablečný koláč (angl. pie). Ludolfovo číslo  je konstanta, která udává poměr obvodu libovolného kruhu k jeho průměru. π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510… Matematiky číslo pí fascinuje, snaží se jej určit na co nejvíce desetinných míst, což není nijak snadné vzhledem k neperiodicitě jeho číslic za desetinnou čárkou. Zapamatovat si co nejvíce číslic z desetinného rozvoje čísla π je velkou výzvou pro mnoho lidí z celého světa. Nynější světový rekord v Guinessově knize rekordů drží Rajveer Meena z Indie se 70 000 zapamatovanými číslicemi. Vyjmenování všech číslic mu trvalo 9 hodin 27 minut, dne 21. března 2015. A kolik číslic si dokážete zapamatovat vy?