Takový byl matematický kroužek 2017/18

Rozvíjeli jsme logické a kombinatorické myšlení, geometrickou a prostorovou představivost, kreativitu, spolupráci. Experimentovali jsme, uvažovali, zobecňovali, formulovali vzorce. Všímali jsme si souvislostí, rozdílů, rytmu. Tříbili jsme přesné a výstižné vyjadřování. Kultivovaně jsme diskutovali, používali jsme věcné a podložené argumenty, naslouchali jsme si. Zhmotňovali a zapisovali jsme naše myšlenkové pochody. Hledali jsme více řešení. Volili jsme si vlastní tempo, způsob práce i úroveň úloh. Nahlédli jsme do světa zlomků, obalových křivek, těles, geometrických obrazců, „zeber“, množin, záporných čísel. Řešili jsme rovnice, pracovali s římskými číslicemi, stavěli Archimédovská a Platónská tělesa.

Loučíme se …

Naše matematické hvězdy září v okresním kole Pythagoriády

Děkujeme Kryštofu Ulmannovi, Amálii Skleničkové, Jakubu Salavovi, Barboře Adamcové a Tomáši Macurovi za reprezentaci naší školy v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Velká gratulace patří zejména Tomáši Macurovi a Barboře Adamcové. V náročné konkurenci 144 matematických talentů ze 7. tříd ZŠ a sekund víceletých gymnázií okresu Ostrava obsadil Tomáš úžasné druhé místo a Barbora získala místo páté.